Räntor och valutor: Euron vänder ned igen

Euron vände åter nedåt mot dollarn i den europeiska förmiddagshandeln på onsdagen, efter att ha stigit till nytt treårshögsta, 1:2323, i Asienhandeln. Dollarn återhämtade samtidigt tisdagskvällens nedgång mot japanska yen.

Rörelserna i de stora valutaparen har varit relativt stora de senaste dagarna, med mycket fokus på ECB:s eventuella skifte i kommunikationen i mer hökaktig riktning. Nu har dock en rad ECB-ledamöter börjar vädra missnöje med växelkursen.

Vice ECB-chefen Vitor Constancio gav sig in i debatten i en intervju med La Repubblica på onsdagen, där han oroar sig för plötsliga rörelser i växelkursen.

"Som allmänt känt så har vi inget mål för växelkursen. Men jag är oroad över plötsliga rörelser som inte återspeglar förändringar i fundamenta", sade han.

Vitor Constancio sade ECB ser ett behov av en gradvis justering av alla delar i sin framåtblickande guidning om ekonomin fortsätter att växa och inflationen fortsätter upp mot målet. Men det "innebär inte att förändringarna kommer att vara omedelbara".

ECB-rådsledamoten Ewald Nowotny framhöll på onsdagen att exporttillväxten varit den viktigaste drivkraften för den ekonomiska återhämtningen.

"I detta sammanhang är växelkursen något som måste observeras, även om växelkursen som sådan inte är någon del av målen", sade han.

Fram till nyligen verkade ECB ta eurons förstärkning med gott mod. På tisdagen rapporterade dock Reuters, med hänvisning till källor, att ECB troligen inte kommer att ändra sitt åtagande om att fortsätta köpa obligationer vid rådsmötet den 25 januari. Banken behöver mer tid för att bedöma utsikterna för ekonomin och för euron.

I en intervju med Börsen-Zeitung på tisdagen sade ECB-rådsledamoten Francois Villeroy de Galhau också att euroförstärkningen är källa till osäkerhet som måste bevakas på grund av de potentiella effekterna på importpriserna.

"Det råder ingen tvekan om att valutarallyt har sått några frön av osäkerhet i ECB-rådsledamöternas huvuden", sade Viraj Patel, valutastrateg vid ING i London, till Reuters.

Europeiska statspappersräntor noterade däremot endast blygsamma rörelser på onsdagen.

Svenska statspappersräntor steg i längre löptider på onsdagen, tioårsräntan upp 3 punkter, till 0,86, medan räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till 30 punkter (27).

Euron handlades oförändrat mot kronan, till 9:83, medan dollarn försvagades knappt 1 öre, till 8:04. TCW-index steg till 131,37 (131,35).

Efter att ha handlats på svagare nivåer tidigare på onsdagen fick kronan stöd på eftermiddagen av kommentarer från vice riksbankschefen Henry Ohlsson, som sade att Riksbanken närmar sig den punkt då penningpolitiken ska börja normaliseras, kommentarer som i stora drag går i linje med vad riksbankschefen Stefan Ingves sade vid decembermötet.

Amerikanska statspappersräntor steg något, i såväl korta som långa löptider, i den europeiska handeln på onsdagen men gav senare upp en del av uppgången i den inledande USA-handeln.

USA-data på onsdagen visade att industriproduktionen steg 0,9 procent i december, väl över väntade +0,4 procent, men samtidigt reviderades novemberutfallet till -0,1 procent, från +0,2 procent tidigare. Kapacitetsutnyttjandet steg till 77,9 procent, från 77,2 procent i november. Det var över väntade 77,3 procent.

Vid svensk stängning noterades den amerikanska tioårsräntan till 2,55 procent, 1 punkt högre än vid samma tid på tisdagen. Tvåårsräntan hade samtidigt stigit 1 punkter, till 2,03 procent, efter att ha noterat 2,043 som högst tidigare.

Bank of Canada höjde, som väntat, styrräntan med 25 punkter, till 1,25 procent, vilket var den tredje höjningen sedan i somras.

BOC skrev i en kommentar att de lediga resurserna på arbetsmarknaden absorberas snabbare än väntat, och att fler räntehöjningar sannolikt kommer. Men centralbanken har ingen brådska med att föra tillbaka räntan till mer normala nivåer.

"Även om de ekonomiska utsikterna väntas motivera högre styrränta längre fram kommer viss fortsatt penningpolitisk ackommodering sannolikt behövas för att ekonomin ska verka nära sin potential och inflationen ligga på målet", skrev BOC i ett pressmeddelande.

Efter att som mest ha fallit med 26 procent på tisdagen återhämtade sig priset på bitcoin något på onsdagsmorgonen. Vid lunchtid bidrog dock kommentarer från EU till förnyad nedåtpress mot kryptomarknaderna.

EU:s talesperson för bland annat finansiella frågor, Vanessa Mock, sade att EU bevakar utvecklingen "mycket noga" och uppmanar de övervakande myndigheterna att uppdatera sina varningar om kryptovalutor. Hon påpekade att kryptovalutor "inte är riktiga valutor"

"Och det betyder att valutan inte garanteras av något land eller någon utgivare, och värdet bestäms av utbud och efterfrågan", sade hon.

"Innehavare av kryptovalutor håller på att bestämma sig för om de ska överge bitcoin. Dilemmat är att när man väl slutat att prissätta bitcoin och dess derivat som nya tillgångar som är på väg mot månen, så är prismodellen mer konventionell och mycket mindre andlöst spännande", sade Steven Englander på Rafiki Capital till Bloomberg News.

Efter att ha sjunkit från nära 14.000 dollar tidigt på tisdagen till nära 10.000 dollar på kvällen återhämtade sig bitcoinkursen till nära 11.800 dollar i Asien på onsdagsmorgonen. Senare tilltog fallet och kursen noterade som lägst cirka 9.250 dollar, vilket innebar att värdet mer än halverats från toppnoteringen runt 20.000 dollar i mitten av december.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?