Räntor och valutor: Euron stärks

Europaräntorna pekar nedåt och euron stärks i torsdagens förmiddagshandel samtidigt som kronan stärks mot dollarn.

Vid 10.45-tiden är den tyska tioårsräntan 4 punkter lägre till 0,17 procent, från onsdagens svenska stängning, medan den svenska tioåringen är ned 3 punkter till 0,55 procent.

Statistik för euroområdet på förmiddagen visade att penningmängden, mätt som M3, ökade mer än väntat i november, +4,8 procent i stället för väntade +4,4 procent, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Utlåningen till hushållen ökade med 8,7 procent, upp från 8,0 procent i oktober.

Här hemma redovisade SCB handelsbalansen för november. Den visade ett underskott på 1,1 miljarder kronor, i linje med väntade -1,0 miljarder kronor, enligt SME Direkts enkät.

Exporten ökade 13 procent medan importen steg 9 procent.

Andreas Wallström, Nordea, tycker att exportindikatorn tyder på att återhämtningen är här för att stanna.

Han noterar att importen nådde sitt högsta utfall hittills, medan exporten var den högsta sedan i februari 2008.

"Medan exporttrenden var trög under första halvåret 2016 så har vi sett en återhämtning under andra halvåret. Dagens siffror stämmer överens med vår prognos om fortsatt förbättring under fjärde kvartalet", skriver han i ett kundbrev.

Utsikterna för 2017 är däremot mer osäker. Indikatorer för svensk export liksom för globala PMI har förbättrats den senaste tiden, vilket tyder på bättre tider framöver.

"Men hårda data har varit fortsatt dämpade. Global handel, som historiskt har korrelerat mycket väl med svensk export, har stagnerat under året och till och med sjunkit något de senaste månaderna. Vi räknar med att denna trend i den globala handeln ska vända och prognostiserar en återhämtning i exportsektorn under 2017", skriver Andreas Wallström.

Knut Hallberg, Swedbank, tror att den svagare kronan och uppsvinget för råvarupriserna kan ligga bakom och konstaterar att statistiken ger stöd för en stark tillväxt under fjärde kvartalet.

Lönestatistik från SCB visade att timlönen för arbetare inom den privata sektorn ökade 2,2 procent i oktober, medan privatanställda tjänstemän ökade månadslönen med 1,9 procent.

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,7 procent för tjänstemän och 2,9 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år.

USA-räntorna pekar nedåt inför statistik i eftermiddag, med tioårsräntan 8 punkter ned till 2,47 procent, från svensk stängning i går. Nedgången hängde samman med en god efterfrågan i en emission av femåriga statspapper.

I kväll ska finansdepartementet sälja sjuåriga obligationer för 28 miljarder dollar.

I eftermiddag publiceras veckostatistiken över antalet nya arbetslösa, väntat är en nedgång med 10.000 till 265.000 nya ansökningar, enligt Bloomberg News enkät.

Grossistlagren väntas ha ökat med 0,2 procent i november, efter en nedgång med 0,4 procent månaden före.

På valutamarknaden har dollarn försvagats mot både euro och yen, mot den senare till 1:047, från strax under 1:4, och mot den senare till 116:43 (117:63).

Kronan är 6 öre starkare mot dollarn, men ett halvt öre svagare mot euron.

 

               Torsdag 10.45 (onsdag kl 16.15)
================================
USD/SEK 9:1438 (9:2029) Statsobl 2y -0,63 (-0,63)
EUR/SEK 9:5709 (9:5670) Statsobl 10y 0,55 (0,58)
EUR/USD 1:0467 (1:0398) Räntegap/ty 38 (37)
US obl 10 2,47 (2,55) Ty obl 10 0,17 (0,21)Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?