1515

Räntor och valutor: Euron stärks

Europeiska räntor inleder veckan nedåt samtidigt som euron handlas starkare mot dollarn än i fredags eftermiddag.

Vid 11-tiden är den tyska tioårsräntan 4 punkter ned till 0,45 procent, från svensk stängning på fredagen, medan den svenska tioåringen är 2 punkter lägre till 0,92 procent.

Spanska räntor sjunker mer än övriga Europaräntor.

I morgonens statistikskörd märks tysk industriproduktion, som steg 2,6 procent i augusti jämfört med föregående månad, och ökade 4,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Väntat var en uppgång med 0,8 respektive 2,9 procent.

Capital Economics skriver i ett kundbrev att produktionen var i linje med det positiva budskapet från näringslivsundersökningar och sätter ekonomin på rätt spår för ett starkt tredje kvartal.

"Den positiva tyska datan stöttar vår syn att julis svaga resultat var tyngt av statistiska problem med att justera för semesterstängningar", skriver de och tillägger att produktionen även förra året var svag i juli och mycket stark även i augusti.

Commerzbank hänvisar också till semesterstängda fabriker i juli och att vi därför bör se en märkbar motrörelse i produktionen i september.

"Men detta kommer inte att ändra det faktum att den tyska ekonomin har vuxit starkt igen under tredje kvartalet", skriver Commerzbanks Ralph Solveen i ett kundbrev.

Här hemma redovisade SCB hushållens konsumtion och produktionen i näringslivet. Den förra steg 3,2 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med föregående månad steg konsumtionen 0,4 procent, säsongsrensat.

Produktionen i näringslivet sjönk 1,2 procent i augusti jämfört med månaden före, och steg 6,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Industriproduktionen steg 7,2 procent i årstakt i augusti, tjänsteproduktionen steg 5,2 procent medan byggproduktionen steg 14,6 procent. Dessa uppgifter är kalenderkorrigerade.

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson skriver i en kommentar att konsumtionen är i en fortsatt uppåtriktad trend och att produktionen i näringslivet visserligen sjönk, men att tillväxten ändå är fortsatt förhöjd.

SEB:s boprisindikator sjönk till 50 i oktober jämfört med 51 i september och visade därmed att de svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i oktober jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s privatekonom, Jens Magnusson, noterar i en kommentar att intrycket är att marknaden står och väger.

"Å ena sidan är det fjärde månaden i rad som hushållens boprisförväntningar sjunker. Å andra sidan är nedgången liten och det är fortfarande två tredjedelar av hushållen som tror på stigande priser. Försäljningsstatistik, räntesignaler och diskussionen om tuffare bolåneregler lär ha en stor påverkan på den fortsatta utvecklingen", säger Jens Magnusson.

Industrins Ekonomiska Råd (IER) skriver i en rapport att industrins andel av svensk BNP har stadigt minskat under en längre tid, men att dess betydelse är fortsatt mycket stor för svensk ekonomi.

De konstaterade också att det nu råder arbetskraftsbrist även i industrin och för att klara rekryteringen kommer det troligen att krävas internationell rekrytering.

Den amerikanska räntemarknaden håller stängt på måndagen för firande av Columbus Day. I fredagens sena handel sjönk de amerikanska räntorna, med tioårsräntan ned 3 punkter till 2,36 procent.

på valutamarknaden har dollarn tappat sedan i fredags eftermiddag. Euron handlas nu till 1:1737 mot dollarn, upp från 1:1693 i fredags. Dollarn har i sin tur tappat till 112:65 mot yenen, från 113:36.

Kronan är 4 öre starkare mot dollarn och knappt 2 öre starkare mot euron.

Turkiska lira pressas av tilltagande spänningar mellan Turkiet och USA. De två länderna har stoppat utfärdande av visa för inresor i respektive länder i en förstärkning av en diplomatisk dispyt som inleddes den 4 oktober.
Innehåll från MedHelpAnnons

Så får ni minskad sjukfrånvaro och ökat välmående i det nya normala

Att arbeta hållbart är en självklarhet hos så gott som alla företag i dag, men färre har koll på att hållbarhet även gäller medarbetarnas hälsa. Sjukfrånvaro kostar svenska företag hela 20 miljarder kronor varje år och det blir därför av största vikt att jobba för att motverka det, inte minst när en hybrid arbetsplats väntas bli fram-tidsnormen.

– En datadriven plattform kombinerad med sjukvårdsrådgivning ger alla företag riktigt bra förutsättningar. Därför finns vi, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp.

Så gott som alla stängde ner sin kontorsverksamhet under fjolåret. Den klassiska arbetsvarda-gen som vi känner till den försvann, och snabbt blev hemmakontor och virtuella möten den nya normen. Men nu, i takt med att fler vaccinerat sig och smittspridningen minskat, återgår allt fler till sina arbetsplatser.

Detta väcker ett flertal frågor relaterat till smittspridning som många kan ha svårt att svara på. Men hur bör företag och dess anställda tänka?

– Det är svårt att veta när man får vara på arbetsplatsen eller ens bör jobba överhuvudtaget. Viruset muterar sig och myndigheternas råd förändras kontinuerligt. Just därför kan det vara en utmaning för både företag och chefer att göra rätt, berättar Tobias Ekros, vd på MedHelp.

Sänker kostnaderna för sjukfrånvaro

Med MedHelp får hela företaget ett gott stöd för den nya tidens behov. I samband med att en anställd kontaktar dem för att göra en sjukanmälan kan den få en kvalificerad sjukvårdsråd-givning. 

– Gör våra sjuksköterskor bedömningen att du inte behöver sjukanmäla dig kan bolaget undvika onödig frånvaro. Men behöver den anställde vara borta från jobbet kan vi korta ned längden på frånvaron – tack vare rätt råd och rekommendationer, säger Tobias.

En vinning med MedHelp är att det tidigt går att upptäcka mönster för långtidssjukfrånvaro, vilket möjliggör att minska den i ett tidigt skede. Förutom att behöva bekosta sjukperioden inne-bär ett personalbortfall förlust av stora summor pengar. Produktionen saktas ned, och att hitta en eventuell ersättare innebär nya kostnader.

– Sjukfrånvaro kräver administrativt chefsarbete, vilket innebär att fokus flyttas från bolagets primära arbetsuppgifter. Med vår tjänst kan man fortsätta fokusera på kärnverksamheten sam-tidigt som de sänker sina kostnader som tillkommer vid sjukfrånvaro.

En arbetsgivare sitter på ett stort ansvar och har många krav att uppfylla när en anställd är sjuk. På mindre bolag är det dessutom inte enkelt att ha full koll på vad ansvaret och kraven in-nebär. Med hjälp av MedHelps rehabiliteringsstöd får de stöd genom hela processen så att de enkelt kan följa alla steg på ett korrekt sätt.

– Genom att sätta in rätt åtgärd så tidigt som möjligt kan ni antingen undvika långtidssjuk-frånvaro helt, eller så kan ni komma i gång med rehabiliteringen i tidigt skede, säger Tobias.

Här kan du läsa mer om hur SAAB med MedHelp för sänkt sjukfrånvaro 

Väldetaljerad överblick

Tobias fortsätter med att berätta att det generellt blivit mindre socialt accepterat att träffa andra vid sjukdomssymtom. Så gott som alla stannar hemma och jobbar när de blir sjuka – nå-got som också kan innebära en risk.

– Är man väldigt sjuk men jobbar hemifrån ”för att man kan” så ökas risken även här för lång-tidsfrånvaro. Samtidigt blir det svårt för arbetsgivaren att hålla koll på sina medarbetare. Där-för blir den professionella sjukvården från oss viktig; på så vis får man en adekvat rådgivning i samband med sin anmälan.

Med MedHelp får företaget tillgång till statistik och en väldetaljerad överblick som gör det enkelt att se om en viss anställd varit borta flera gånger. I vanliga fall kan det svårt att fånga upp att en enskild individ av flera hundra är sjuk vid upprepade tillfällen under en kortare period.

– MedHelp skickar automatiska notifikationer till den ansvarige när det är dags att se över en anställds situation. Det kan vara allt från dennes hälsa, till något kring arbetsmiljön. Identifie-rar man tecken på systematiskt återkommande symtom kan man sätta in rätt insatser vid rätt tidpunkt, säger Tobias Ekros och avslutar:

– Alla företag vill ha en låg sjukfrånvaro och en hög frisknärvaro – men man får inte låta de kortsiktiga målen skapa långsiktiga och ofta dyrbara problem.

Läs mer om MedHelp här 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med MedHelp och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?