1515

Räntor och valutor: Duvaktiga toner sänke

Euron tyngdes på torsdagen av duvaktiga signaler från Europeiska centralbanken och sjönk därmed tillbaka mot dollarn som i sin tur försvagades på onsdagskvällen i spåren av protokollet från Federal Reserves förra möte.

Euron slutade ändå dagen oförändrad mot dollarn, men stärktes ett öre till 9:59 mot kronan som överlag gick svagt och som sjönk ett par öre till 9-kronorsstrecket mot dollarn.

ECB ser inga skäl att avvika från uttrycken i den framåtblickande guidning som centralbanken tidigare har kommunicerat, sade Mario Draghi i ett tal. ECB behöver känna mer förtroende kring inflationen för att förändra sin penningpolitiska hållning, sade centralbankschefen som anser att det för närvarande inte finns tillräckligt med bevis för att ändra inflationsutsikterna.

Protokollet från det senaste ECB-mötet, som släpptes på eftermiddagen, bekräftade att ECB-rådet i mars ansåg att det fortfarande krävdes en mycket expansiv penningpolitik.

Capital Economics anser att protokollet indikerar att en penningpolitisk åtstramning inte är nära förestående. Analyshuset tror inte att ECB-räntehöjningar kommer före 2019.

"Den medföljande penningpolitiska divergensen gentemot Federal Reserve torde få euron att sjunka ytterligare mot dollarn i år", förutspår Capital Economics.

Den tyska tioårsräntan sjönk en punkt till 0,26 procent medan den svenska tioåringen var ned två punkter till 0,57 procent. På andra sidan Atlanten sjönk den amerikanska tioårsräntan 3 punkter till 2,34 procent.

Låntagare bör dock förbereda sig för ett betydande skifte uppåt i den globala räntemiljön under de kommande åren, enligt en rapport från Fitch där det flaggas för en amerikansk styrränta på 3,50-4,0 procent år 2020. IMF skriver dock i en annan rapport att något omedelbart och permanent utträde ur lågräntemiljön inte kan tas för givet.

Från USA meddelades att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk med 25.000 personer till 234.000 personer under förra veckan. Det var ljusare än marknadens förväntan om 250.000 nya sökande, enligt Bloomberg News.

"Nivån på nya sökande av arbetslöshetsunderstöd är extremt låg med historiska mått mätt och visar på en stor grad av motståndsvilja hos företagen att minska antalet anställda", kommenterade RDQ Economics.

En annan arbetsmarknadssiffra som kom på torsdagen var antalet varsel som i mars var ungefär i nivå med mars i fjol.

"Det finns inga tecken på att varslen skulle öka, vilket vi ser som ytterligare bevis på en stram arbetsmarknad", fortsätter RDQ Economics.

Dollarn tyngdes av viss oro inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping som äger rum under torsdagen och fredagen i USA.

Tjeckiens centralbank har slopat de senaste årens tak för hur mycket landets valuta, koruna, tillåts förstärkas. Centralbanken påpekar samtidigt att den är redo att agera för dämpa "överdrivna" rörelser i korunans växelkurs.

Ekonomistyrningsverket, ESV, bedömer nu att svenska statens budgetsaldo visar ett överskott på 4 miljarder kronor i år (-3 miljarder i december-prognosen) och ett överskott på 13 miljarder kronor nästa år (+28 miljarder i decemberprognosen).

Priserna på småhus i Sverige steg enligt SCB med 1 procent under det första kvartalet jämfört med fjolårets sista. Jämfört med ett år tidigare är priserna upp med 9 procent.

Swedbank skrev i en färsk konjunkturprognos att Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld, men att brist på reformer på bostads- och arbetsmarknaden gör mer sårbart för framtida kriser. På tisdag efter påsk presenteras regeringens vårbudget.

"De starka statsfinanserna möjliggör reformer inför valåret 2018. Vi förväntar oss att regeringen satsar på skola, vård och omsorg samt miljö. Det är frågor som har varit i fokus under mandatperioden, och bedömningen är därför att de kommer prioriteras även i vårbudgeten. Men sammantaget är den totala reformagendan för klen", sade bankens chefekonom Anna Breman.

Sveriges BNP väntas öka med 3,1 procent i år och 2,5 procent nästa år. Prognosen för 2017 har skruvats upp med 0,5 procentenheter medan prognosen för 2018 har justerats upp 0,1 procentenhet.

Från statistikfronten rapporterades vidare att orderingången till Tysklands tillverkningsindustri i februari steg ungefär i linje med marknadens förväntan.

Kinesiskt tjänste-PMI från Caixin sjönk till 52,2 i mars från 52,6 i februari. Det sammanvägda indexet för industrin och tjänstesektorn sjönk från 52,6 till 52,1.


Innehåll från SwedbankAnnons

Swedbank – pionjär för gröna aktier

Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.
Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Swedbank har länge varit en av Nordens ledande rådgivare inom grön skuldfinansiering i form av obligationer och lån. Under 2020 utvidgade Swedbank sitt gröna erbjudande till att även inkludera aktiesidan och blev därmed en pionjär för en ny kapitalmarknadsprodukt – gröna aktier. 

Swedbank har i över ett decennium erbjudit sina kunder gröna obligationer. Men för att ha en samlad rådgivning för kapitalmarknadsfinansiering, valde Swedbank under förra året att bredda sitt utbud av hållbara produkter med gröna aktier. 

– Genom att erbjuda gröna aktier som komplement till obligationer och lån kan vi ha ett heltäckande grönt erbjudande som stödjer ett bolags hela balansräkning. Gröna aktier gör också ett bolag mer attraktivt för aktiemarknadsinvesterare som sedan 2021 ställts inför ökade krav på hållbarhetsrapportering, säger Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Swedbanks idé bakom en grön märkning av aktier 

Under 2019 presenterade CICERO Center for International Climate Research (”CICERO”), som är en ledande leverantör av externa utvärderingar avseende ramverk för gröna obligationer, en ny metod för att identifiera andel av gröna intäkter och investeringar inom ett bolag. Swedbank kom därefter med idén att använda CICEROs metod, i kombination med specifika tröskelvärden (≥ 50% gröna intäkter och investeringar), som grund för en grön märkning av aktier. Detta koncept resulterade i en ny produkt för kapitalmarknaden – gröna aktier. 

– Sedan tidigare har aktier från hållbara bolag kunnat betraktats som gröna, men det har inte funnits en grön märkning av aktier likt för obligationer och lån. I och med vårt första live case för gröna aktier, K2A, blev vi först i världen med detta nya koncept i maj 2020. 

En attraktiv produkt för hela kapitalmarknaden

Nyheten om gröna aktier har genererat stor respons från kunder, och Swedbank har förutom K2A bistått ytterligare tre svenska bolag i att märka sina aktier som gröna. Dessa inkluderar Platzer, Magnolia Bostad, samt Wästbygg som lanserade det första kombinerade ramverket för både grön skuld-och aktiefinansiering. 

– Ett grönt kombinerat ramverk ger en bättre insyn i hur hållbarhet är integrerat i ett bolags verksamhet och finansieringsstruktur. Det är ett bra underlag för både skuld-och aktieinvesterare inför EU:s nya regler kring ökad hållbarhetsrapportering. Till exempel EU-taxonomin, som innebär krav på att redovisa andel gröna intäkter och investeringar.

Nasdaq har också intresserat sig för utvecklingen av gröna aktier, och lanserade i förra veckan ”Nasdaq Green Designations”. Två anledningar till detta initiativ är dels för att stödja aktieemittenter som vill skapa transparens kring sina gröna affärsmodeller och strategier, men också investerare som söker efter investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Swedbank agerade som rådgivare till Nasdaq före lanseringen av ”Nasdaq Green Designations”. 

– Swedbank kommer att fortsätta med rådgivning kring gröna aktier, och tror att produkten kommer generera ett fortsatt stort intresse från investerare och bolag i behov av kapitalmarknadsfinansiering, avslutar Katya.

Om Swedbank

Med omkring 7,3 miljoner privatkunder och omkring 547 000 företagskunder är vi den ledande banken på våra hemmamarknader. Vi erbjuder allt ifrån smidiga digitala lösningar för vardagsekonomin till mer omfattande finansiell rådgivning. Hållbarhet är en viktig del av hur vi gör affärer. I finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp och i våra betalningsflöden. Genom hänsyn till miljö och sociala risker kan vi bidra till mer långsiktiga företag och samhällen.

Läs mer på www.swedbank.se

 

Mer från Swedbank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Swedbank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?