ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Dollarstyrka efter Fed

Dollarn handlas på torsdagen starkare i kölvattnet av Federal Reserves penningpolitiska besked på onsdagskvällen som tolkades som att centralbanken fortsätter den monetära normaliseringen trots tecken på lägre inflation.

Dollarn har stärkts 7 öre mot kronan och kostar 8:70 kronor, samtidigt som den amerikanska valutan har stärkts till 1:1180 mot euron.

På räntemarknaderna är dock förändringarna mer begränsade. Från när den svenska penningmarknaden stängde på onsdagen noteras den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan bara 2 punkter högre vid 2,14 procent. Jämfört med före det svaga amerikanska KPI-utfallet för maj tidigare på onsdagen handlas tioåringen alltjämt ett halvdussin punkter lägre.

Oljepriserna har parkerat på de klart lägre nivåer som de sjönk till efter gårdagens amerikanska oljelagerdata.

Under morgonen har det kommit svensk boprisdata för maj. Enligt Valueguards siffror backade bostadsrättspriserna 0,2 procent i maj från april, medan villapriserna sjönk med 0,1 procent.

"Det är för tidigt att tala om ett trendbrott, men det kan vara så att vi närmar oss ett tak för villamarknaden i Stockholm", sade SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann.

Enligt Svensk Mäklarstatistik var dock bostadsrättspriserna i riket som helhet oförändrade i maj jämfört med april medan villapriserna ökade 1 procent.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv skriver i en färsk konjunkturprognos att Sverige är i en högkonjunktur och att den svenska ekonomin fortsätter att växa i god takt under 2017 och 2018, även om BNP-tillväxten gradvis dämpas. Tillväxten ändrar karaktär från inhemskt driven till att bli mer balanserad.

Signalerna från den internationella ekonomin har under våren blivit mer positiva. För första gången på flera år har prognoserna för världsekonomin reviderats uppåt, och framför allt i Europa har tillväxten stabiliserats.

Under förmiddagen meddelades att Schweiz centralbank lämnas minusräntorna oförändrade.

"Centralbankens beslut om oförändrade räntor och löftet om fortsatt valutaintervention om det behövs speglar faktumet att inflationen fortfarande är mycket låg. Eftersom pristrycket troligen kommer att förbli dämpat tror vi att centralbanken inte kommer att inleda styrräntehöjningar förrän 2019", skriver Capital Economics i en analyskommentar.

Alliansen uppges ha enats om hur de ska stoppa regeringens skattehöjningar, via ett särskilt yttrande i riksdagen där regeringen uppmanas dra tillbaka skattehöjningarna. Finansministern svarar inom kort.

Federal Reserve höjde på onsdagen som väntat styrräntan med 25 punkter, till ett intervall på 1,00-1,25 procent, och presenterade en plan för hur en framtida minskning av balansräkningen kan se ut.

Fedledamöternas medianränteprognoser för styrräntan var i stort oförändrade jämfört med i mars, och "dot plot" indikerar fortsatt ytterligare en höjning i år och tre nästa år. Prognoserna för såväl inflation som arbetslöshet i slutet av 2017 har sänkts.

Fed-chefen Janet Yellen sade vid presskonferensen att den senaste tidens nedgång i inflationstakten i USA till stor del förefaller kunna kopplas till engångshändelser. Hon sade också att Fed kan komma att implementera sin plan för att minska balansräkningen "relativt snart".

Marknaden tog fasta på att Fed tycks fortsatt inställda på att med fast hand gå vidare med normaliseringen. En del har samtidigt farhågor:

"Risken är att Fed är alltför förnöjsamt vad gäller inflationen och att mer än bara tillfälliga faktorer förhindrar den från att stiga, och att Fed är alltför säkert på att förbättringen på arbetsmarknaden kommer att slå igenom i priser och löner", sade Michael Gapen på Barclays till Bloomberg News.

Commerzbank noterade att Fed tycks oberört av nedgången i inflationen då den globala ekonomin återhämtar sig och förhållandena på finansmarknaderna förbättrats.

SEB håller fast vid sin prognos om att räntan höjs igen i september och tre gånger till 2018.

"Men om inte inflationen börjar accelerera de kommande månaderna eller lönetillväxten börjar att stiga kraftigt, så kommer vi att senarelägga förväntningarna från september till december", skrev SEB.

Pundet har däremot försvagats mot bakgrund av de fortsatta samtalen om regeringsbildning och då Storbritannien tycks inställda på att inleda brexitsamtalen nästa vecka. I eftermiddag väntas räntebesked från Bank of England.

Från USA väntas Philadelphia Fed-index, husprisdata och industriproduktionssiffror. Dessutom har eurogruppen möte, där man uppges vara nära ett avtal som skulle frigöra nästa utbetalning av stödlån till Grekland. En uppgörelse om skuldlättnader dröjer däremot sannolikt en tid.

 

              torsdag kl 11.15 (onsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:7029 (8:6294) Statsobl 2y -0,71 (-0,72)
EUR/SEK 9:7308 (9:7442) Statsobl 10y 0,42 (0,40)
EUR/USD 1:1182 (1:1292) Räntegap/ty 16 (16)
US obl 10 2,14 (2,12) Ty obl 10 0,26 (0,24)


Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies