ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Amerikanska investerare lyfter kronan

Norska kronan försvagades och norska räntor sjönk på torsdagen efter att Norges Bank som väntat höjt sin styrränta till 0,75 procent, den första höjningen på sju år, men samtidigt sänkt sin räntebana en aning. Svenska kronan tappade inledningsvis också något efter beskedet, men stärktes ordentligt på eftermiddagen.

Carl Hammer, valutastrateg på SEB, sade till Nyhetsbyrån Direkt att han trodde att främsta skälet bakom kronförstärkningen antagligen var vinsthemtagningar i norska kronor efter Norges Banks besked, vilket fick amerikanska investerare att istället köpa svenska kronor. Han nämnde också den pågående trenden för en starkare krona, en allmän dollarförsvagning och kommentarer från vice Riksbankschef Cecilia Skingsley, även om dessa inte innehöll några nyheter.

Vid svensk stängning stod den norska kronan i 9:60 mot euron, cirka 8 öre svagare än före räntebeskedet. Den svenska kronan har under dagen stärkts med 3 öre till 10:33 mot euron. Mot dollarn stärktes kronan med 10 öre till 8:79.

Norges Bank skrev i sitt uttalande att ränteutsikterna har ändrats lite sedan föregående rapport och att inflationen med gradvisa räntehöjningar väntas vara nära målet om något år samtidigt som arbetslösheten fortsatt är låg.

"Så som vi värderar utsikterna och riskbilden kommer styrräntan mest troligt att höjas vidare under första kvartalet 2019", sade centralbankschef Öystein Olsen.

Samtidigt påpekade centralbanken att om styrräntan hålls på dagens nivå för länge kan priser och löneökningar skjuta fart och finansiella obalanser kan byggas upp ytterligare.

"Osäkerhet om verkningarna av högre räntor talar för att gå varsamt fram med räntesättningen", skrev de.

Marknaden tog fasta på att Norges Bank sänkte sin räntebana något på längre sikt, vilket sågs som duvaktigt.

"Vi hade väntat en uppjustering av räntebanan på förhand. I stället får vi en liten nedjustering", sade chefekonom Kari Due-Andresen på Handelsbanken i Norge.

Det förekom på förhand även spekulationer om att centralbanken skulle lägga in en extra räntehöjning i december i år, men detta skedde alltså inte.

"Norges Bank har varit långt mer försiktiga än vi hade trott och en ny räntehöjning i december är nu inte aktuell. Speciellt har banken lagt vikt vid en nedgång i inhemsk efterfrågan och osäkerheter i utlandet, bland annat med tanke på protektionism", enligt Kari Due-Andresen.

Capital Economics skrev i ett kundbrev att de misstänker att Norges Banks åtstramningsprocess kommer att vara över mycket tidigare än policymakare eller investerare förutser. De motiverade med att de räknar med kraftigare fall i oljepriserna de kommande åren än vad Norges Bank och investerare gör.

"Sammantaget tror vi att fallande oljepriser, tillsammans med en gradvis avmattning i eurozonens ekonomi och en kraftig nedgång i USA:s tillväxt, kommer att få Norges Bank att stoppa sin åtstramningscykel under andra halvan av nästa år", skrev Capital Economics.

Här hemma sade vice Riksbankschef Cecilia Skingsley att hon räknar med att Riksbanken ska kunna börja höja reporäntan runt årsskiftet, enligt Bloomberg News.

I ett anförande på torsdagen sade hon att det är för tidigt att höja räntan nu, men om ekonomin utvecklas enligt förväntningarna kan Riksbanken komma ur perioden med negativ ränta nästa år.

Cecilia Skingsley sade också att utsikterna för stigande inflationstryck är goda, och att Riksbanken måste vara försiktiga och inte exkludera för mycket när inflationen ska beräknas. Hon sade även att hon nu är mindre känslig för avvikelser från prognoser.

Tidigare på torsdagsmorgonen lämnade Schweiz centralbank, SNB, som väntat sin styrränta oförändrad på -0,75 procent och upprepade tidigare uttalande om att man kommer att vara fortsatt aktiv på valutamarknaden vid behov, samtidigt som man tar den generella valutasituationen i beaktande.

SNB noterade också att schweizerfrancen har apprecierat tydligt sedan föregående policyutvärdering i juni. Valutan är fortsatt högt värderad och situationen på valutamarknaden är bräcklig. Den negativa räntan och bankens beredskap att intervenera på valutamarknaden är därför fortsatt nödvändig.

Europaräntorna visade små rörelser, med den tyska tioårsräntan 1 punkt ned till 0,48 procent, medan den svenska tioåringen stängde oförändrat på 0,65 procent.

Norska tioårsräntan var initialt ned 5 punkter, men vid svensk stängning hade nedgången gröpts ur till 2 punkter.

Brittisk detaljhandel överraskade på uppsidan och steg med 0,3 procent i augusti, både inklusive och exklusive bensin, medan förväntningarna låg på en nedgång med 0,2 procent från föregående månad. Detta gav visst stöd åt pundet.

OECD reviderade i en interimsprognos ned sina tillväxtprognoser för i år och nästa år och varnade för intensifierade risker.

Amerikanska räntor pekade svagt uppåt på torsdagen. Tioårsräntan, som steg på onsdagen, noterades vid svensk stängning på 3,07 procent, stabilt jämfört med samma tid på onsdagen.

Statistik på eftermiddagen visade att Philadelphia Fed index steg mer än väntat i september, till 22,9 från 11,9. Väntat var en mindre uppgång till 17,0, enligt Reuters enkät.

Den sedvanliga veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa visade en nedgång till 201.000 personer förra veckan, den lägsta nivån sedan i november 1969, medan antalet som fortsatte att få stöd sjönk till den lägsta nivån sedan i augusti 1973.

Försäljningsdata för befintliga bostäder visade på oförändrad försäljning i augusti, mot en prognos på +0,2 procent, medan ledande indikatorer för augusti kom in i linje med förväntningarna.

På valutamarknaden tappade dollarn brett på eftermiddagen men tog senare tillbaka en del. Mot euron tappade dollarn till 1:1758, jämfört med 1:1660 på onsdagen, och mot yenen till 112:15, från 112:28.

Dollarhandlare sade till Bloomberg News att de ser Feds nästa räntehöjning som en stor säljsignal. BNP Paribas Asset management tror exempelvis att dollarn kan rasa 10 procent de kommande sex till nio månaderna.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies