1515
Annons

Räntesmockan dubblad – på bara tre månader

När Di kartlade bankernas listräntor i april hade de som mest ökat med 90 procent sedan årsskiftet. I dag, tre månader senare, är de högsta höjningarna uppe på 176 procent. Dessutom har de rörliga räntorna börjat dra iväg rejält. 

De svenska bolåneräntorna fortsätter att skjuta i höjden. Som mest har listräntan nu stigit med hela 176 procent sedan årsskiftet. Det visar Di:s kartläggning av årets utveckling för listräntorna hos åtta av de största aktörerna på den svenska bolånemarknaden. En nyhet i den senaste kartläggningen är att också de rörliga räntorna nu drar iväg kraftigt uppåt. 

När Di i april gjorde den förra kartläggningen över listräntornas utveckling hade de bundna räntorna som mest stigit med 90 procent, samtidigt som höjningarna av de rörliga räntorna var små. Nu, tre månader senare, har de bundna listräntorna höjts ytterligare, samtidigt som de rörliga räntorna stiger kraftigt. 

Den bundna ränta som höjts mest under året procentuellt sett är Danska Banks bundna 3-årsränta. Vid årsskiftet låg den räntan på 1,57 procent. I dag ligger den på 4,5 procent. En förändring med 186,6 procent. 

Höjningarna av både bundna och rörliga räntor sker på bred front hos många av de åtta kartlagda aktörerna. De senaste veckorna har dock några, till exempel SBAB, valt att sänka en del bundna räntor. Samtidigt är SBAB den aktör som höjt sin rörliga ränta mest procentuellt sett. Från 1,64 procent vid årsskiftet till 2,52 procent i dag. En procentuell förändring med 53,7 procent.

Trots att man sänker sina bundna räntor och samtidigt höjer sin rörliga ser SBAB ett svalt intresse hos kunderna att binda lånen.

”Det beror sannolikt på att tremånadersräntan (den så kallade rörliga, reds anm) fortfarande är lägre. Väldigt många känner sig i dag osäkra kring hur allt kommer att utvecklas. Här finns också en psykologisk faktor. Människor som just köpt en bostad kan ofta känna sig 'beslutströtta'. När man i en lång rad beslut måste ta ytterligare ett, och där det inte verkar som att man förlorar på det, väljer många att vänta och se”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Claudia Wörmann säger att kunskapen skiljer sig väldigt mycket mellan bolånekunder och att långt ifrån alla är intresserade av att sätta sig in i räntebanor eller ens försöka tänka till kring den sannolika ekonomiska utvecklingen framöver. 

”Om man inte är intresserad så väljer man ofta att ta det som just nu är det billigaste möjliga.”

Att lån med rörlig ränta nästan alltid är billigare än bundna lån i längden är en ofta framförd ”evig sanning”. Gäller det fortfarande i dagens ränteklimat?
”Det är högst oklart. Just nu är det mycket svårt att sätta prognoser. Kanske måste ett sådant påstående revideras något sett till dagens situation. Klart är dock att rörlig ränta i dag, i de allra flesta fall, är billigare än bunden.”

Klargörande: Listräntan är den ordinarie ränta som banken utgår ifrån i förhandling med kund. Räntan kan ses som en övre gräns i bankens ränteerbjudande. 

Ökad förlust för Neola Medical

Medicinteknikbolaget Neola Medical redovisar ett rörelseresultat på -2,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,1).

Rörelseintäkterna var 2,1 miljoner kronor (2,4). 

Periodens kassaflöde uppgick till -5,8 miljoner kronor (-4,5).

Likvida medel vid periodens utgång var 13,0 miljoner kronor (8,5).

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera