ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ramstarkt av Handelsbanken

Handelsbanken, som släppte sin rapport på tisdagsmorgonen, rapporterar ett räntenetto och rörelseresultat som är bättre än väntat. Handelsbanken är efter SEB i förra veckan andra storbank att rapportera för andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev 5.257 Mkr i andra kvartalet, vilket kan jämföras med analytikernas prognos på 4.998 Mkr enligt en enkät från Direkt.

Det viktiga räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader,
väntades inför rapporten ha ökat från 6.808 Mkr samma period i fjol till 7.215 Mkr. Facit blev högre på 7.321 Mkr, en förbättring på 3 procent mot föregående kvartal.

Valutakurseffekter och en extra dag i kvartalet bidrog till ökningen jämfört mot föregående kvartal, skriver banken.

Stigande utlåningsvolymer bidrog positivt med 79 Mkr samtidigt som utlåningsmarginalerna i kontorsrörelsen ökade räntenettot med 13 Mkr enligt rapporten.

Provisionsnettot, skillnaden mellan intäkter och kostnader för avgiftsbelagda tjänster, landade på 2.508 Mkr, mot prognosen på 2.390 Mkr. Det är högre jämfört med samma period i fjol, och en förbättring på 7 procent mot föregående kvartal.

Ökningen förklaras främst av stigande fondförvaltningsprovisioner samt ökade betalnings- och rådgivningsprovisioner.

Det så kallade tradingnettot kom däremot in lägre än väntat på 317 Mkr. Handelsbankens kapitalnivå i förhållande till krav var en av de saker som analytiker fokuserade på inför rapporten, enligt Direkt, och bankens möjlighet att skifta ut kapital.

Bankens kärnprimärkapitalrelation uppgick vid slutet av andra kvartalet till 23,4 procent, medan FI-kravet låg på 20,3 procent.

”Bankens kärnprimärkapitalrelation låg därmed något över den övre gränsen av målintervallet”, skriver Handelsbanken.

Nivån är dock lägre än väntat. Inför rapporten väntades kärnprimärkapitalrelationen enligt Direkt ha legat kvar på 23,8 procent från utgången av mars, vilket då var 3,5 procent över den bedömda FI-kravnivån.

Införandet av nya modeller gällande statsexponeringar minskade kärnprimärkapitalrelationen med -0,5 procentenheter, framgår det av rapporten.
Kreditförlusterna på 186 Mkr blev rejält lägre än det väntade 366 Mkr.

Rapporten väntas inte medföra några större revideringar av estimat, skriver Nordea i en snabbkommentar rapporterar Direkt. Aktierörelsen väntas bli neutral.

Nordea konstaterar att rapporten var något bättre än väntat, framför allt tack vare ett bättre räntenetto och lägre kreditförluster. Nordea ser inte heller minskningen i kärnprimärkapitalrelationen som något dramatiskt, skriver Direkt.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies