1515

PTS: USA påverkar inte svensk nätneutralitet

Det amerikanska beslutet om upphävande av nätneutralitet påverkar inte Sverige på kort sikt, enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Här gäller fortsatt EU-lagstiftning.

"Vi har en reglering här i Europa på det här området som står på egna ben och i den meningen påverkas vi inte på kort sikt av beslutet i USA", säger Fredrik Blomström, ställföreträdande chef för enheten ansvarig för nätneutralitet på Post- och telestyrelsen (PTS).

Bakgrunden är beslutet från USA:s kommunikationskommitté FCC:s att riva upp reglerna om lika villkor på internet. Att FCC röstade nej till nätneutralitet innebär att nätoperatörer tillåts prioritera enskilda sajter och företag — och inte längre förbjuds att strypa eller blockera kopplingarna till andra.

Beslutet har stött på hård kritik från en rad aktörer som menar att det kommer koncentrera makten till ett fåtal stora företag som exempelvis Google och Facebook som kan komma att prioriteras.

Nätneutralitet, eller ett öppet internet som PTS också kallar det, innebär att "all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll".

Sedan den 30 april gäller EU:s förordning om en öppen internetanslutning i Sverige. Enligt PTS syftar den bland annat till att skydda konsumenter mot att internettrafik diskrimineras.

"Våra internetleverantörer i Sverige har fortsatt skyldighet att följa den europeiska regleringen", säger Blomström.

Så beslutet i USA påverkar inte svenska konsumenter?
"Inte direkt och inte på kort sikt. Vi har vår reglering sedan ett och ett halvt år tillbaka. Det som händer i USA påverkar inte. Men man vet ju inte hur det indirekt kan påverka beslutsfattare inom EU, säger Blomström, och tillägger att det i så fall krävs ny lagstiftning.Men i dag har vi fortsatt vår reglering som PTS har tillsynsansvar över", säger Blomström.

Han lyfter också fram att det handlar om hur konkurrenssituationen mellan internetleverantörer ser ut i olika länder. I USA är konsumenter i vissa regioner hänvisade till en enda operatör.

I Sverige finns ofta möjlighet att välja mellan två eller flera operatörer.

"Om en leverantör väljer att blockera eller strypa viss trafik har konsumenten många gånger möjlighet att byta till en annan operatör som inte gör det", säger Fredrik Blomström.


Innehåll från SwedbankAnnons

Swedbank – pionjär för gröna aktier

Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.
Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Swedbank har länge varit en av Nordens ledande rådgivare inom grön skuldfinansiering i form av obligationer och lån. Under 2020 utvidgade Swedbank sitt gröna erbjudande till att även inkludera aktiesidan och blev därmed en pionjär för en ny kapitalmarknadsprodukt – gröna aktier. 

Swedbank har i över ett decennium erbjudit sina kunder gröna obligationer. Men för att ha en samlad rådgivning för kapitalmarknadsfinansiering, valde Swedbank under förra året att bredda sitt utbud av hållbara produkter med gröna aktier. 

– Genom att erbjuda gröna aktier som komplement till obligationer och lån kan vi ha ett heltäckande grönt erbjudande som stödjer ett bolags hela balansräkning. Gröna aktier gör också ett bolag mer attraktivt för aktiemarknadsinvesterare som sedan 2021 ställts inför ökade krav på hållbarhetsrapportering, säger Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Market på Swedbank.

Swedbanks idé bakom en grön märkning av aktier 

Under 2019 presenterade CICERO Center for International Climate Research (”CICERO”), som är en ledande leverantör av externa utvärderingar avseende ramverk för gröna obligationer, en ny metod för att identifiera andel av gröna intäkter och investeringar inom ett bolag. Swedbank kom därefter med idén att använda CICEROs metod, i kombination med specifika tröskelvärden (≥ 50% gröna intäkter och investeringar), som grund för en grön märkning av aktier. Detta koncept resulterade i en ny produkt för kapitalmarknaden – gröna aktier. 

– Sedan tidigare har aktier från hållbara bolag kunnat betraktats som gröna, men det har inte funnits en grön märkning av aktier likt för obligationer och lån. I och med vårt första live case för gröna aktier, K2A, blev vi först i världen med detta nya koncept i maj 2020. 

En attraktiv produkt för hela kapitalmarknaden

Nyheten om gröna aktier har genererat stor respons från kunder, och Swedbank har förutom K2A bistått ytterligare tre svenska bolag i att märka sina aktier som gröna. Dessa inkluderar Platzer, Magnolia Bostad, samt Wästbygg som lanserade det första kombinerade ramverket för både grön skuld-och aktiefinansiering. 

– Ett grönt kombinerat ramverk ger en bättre insyn i hur hållbarhet är integrerat i ett bolags verksamhet och finansieringsstruktur. Det är ett bra underlag för både skuld-och aktieinvesterare inför EU:s nya regler kring ökad hållbarhetsrapportering. Till exempel EU-taxonomin, som innebär krav på att redovisa andel gröna intäkter och investeringar.

Nasdaq har också intresserat sig för utvecklingen av gröna aktier, och lanserade i förra veckan ”Nasdaq Green Designations”. Två anledningar till detta initiativ är dels för att stödja aktieemittenter som vill skapa transparens kring sina gröna affärsmodeller och strategier, men också investerare som söker efter investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Swedbank agerade som rådgivare till Nasdaq före lanseringen av ”Nasdaq Green Designations”. 

– Swedbank kommer att fortsätta med rådgivning kring gröna aktier, och tror att produkten kommer generera ett fortsatt stort intresse från investerare och bolag i behov av kapitalmarknadsfinansiering, avslutar Katya.

Om Swedbank

Med omkring 7,3 miljoner privatkunder och omkring 547 000 företagskunder är vi den ledande banken på våra hemmamarknader. Vi erbjuder allt ifrån smidiga digitala lösningar för vardagsekonomin till mer omfattande finansiell rådgivning. Hållbarhet är en viktig del av hur vi gör affärer. I finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp och i våra betalningsflöden. Genom hänsyn till miljö och sociala risker kan vi bidra till mer långsiktiga företag och samhällen.

Läs mer på www.swedbank.se

 

Mer från Swedbank

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Swedbank och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?