ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Prostalund föreslår företrädesemission på 25,7 miljoner kronor

Det Spotlight-listade medicinteknikbolaget Prostalund föreslår en företrädesemission om 25,7 miljoner kronor. En aktie ger rätt till en teckningsrätt och två teckningsrätter ger rätt till teckning av tre nya aktier till en teckningskurs om 1:25 kronor per aktie. 

Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 4,5 miljoner kronor har lämnats av några av bolagets större ägare samt flera styrelseledamöter och ledningspersoner.  

"De senaste kvartalens tillväxt i antal behandlingar och därmed omsättning i bolaget gör att vi känner oss trygga med att lämna en finansiell målsättning om att nå positiva kassaflöden på månadsbasis under år 2020", kommenterar Prostalunds vd Hans Östlund.

Emissionen syftar till att täcka kommande års rörelsekapitalunderskott fram till dess att positiva kassaflöden genereras, heter det. Likviden kommer huvudsakligen att användas till fortsatt marknadsbearbetning för att få fler kliniker i Norden att erbjuda Coretherm-behandlingar, marknadsföring riktad till remitterande urologer samt informationskampanjer direkt till den stora patientgrupp som lämpar sig för behandling med Coretherm. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies