ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Professorn: Regeringen drar nytta av alliansens politik

Konjunkturen och de låga räntorna är orsaken till att jobben vuxit med 200.000 sedan regeringsskiftet. Och politiken - men inte på det sättet regeringen menar. "Regeringen drar nytta av alliansens tidigare politik", säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.

Regeringen refererar flitigt till siffror från SCB som visar att 200.000 fler jobbar jämfört med när den tillträdde för att ge bilden att jobbpolitiken som en framgång. Senast användes siffran av statsminister Stefan Löfven i hans tal på Hasslö i Blekinge på måndagen och den finns även med i talmanuset inför kvällens tal på Öland.

"200.000 fler personer har kunnat komma hem till sin partner eller sina barn och säga: Ja, idag hände det! Jag fick jobbet!", är det känslosamma budskapet från Stefan Löfven.

Men den rödgröna regeringens politik har i själva verket varit av "liten betydelse”, enligt nationalekonomiprofessor Lars Calmfors.

”I huvudsak är det en konsekvens av den allmänna konjunkturuppgången. Är det någon politik som varit av stor betydelse så är det den expansiva penningpolitiken som också har lett till en svag krona", säger Lars Calmfors.

Finanspolitiken har också varit viktig men inte på det sätt Stefan Löfven och regeringen menar.

”Det är klart att regeringen drar nytta av alliansens tidigare politik. Jag tror faktiskt den spelat en betydande roll”, säger han och pekar ut jobbskatteavdragen och a-kassesänkningen som viktiga jobbstimulanser.

Alliansregeringens utbudsreformer har samverkat med den uppgående konjunkturen så att de nu fått rejäl utväxling i jobbstatistiken, enligt Lars Calmfors.

”Den tidigare lågkonjunkturen gjorde att de borgerliga partierna inte fick någon utväxling på politiken. Den har kommit först med eftersläpning”, säger Lars Calmfors.

Regeringens höjning av a-kassan finns i den negativa vågskålen och högre offentlig konsumtion och offentliga investeringar i den positiva, enligt Lars Calmfors analys. Medan han anser att det var rätt att höja a-kassan av sociala skäl, är han kritisk till finanspolitiken, som han anser är allt för expansiv.

”Ska man uppnå det nya överskottsmålet över konjunkturcykeln bör man i en kraftig högkonjunktur ligga bättre till än regeringen gör.”

Att finansminister Magdalena Anderssons senaste prognos visade på ett konjunkturrensat överskott på 0,3 procent i år som stiger snabbt rubbar inte inställningen.

”Det strukturella sparandet skulle behöva ligga högre eftersom man kan räkna med att det blir strukturella underskott när när det blir lågkonjunktur”, säger han och påpekar att Anderssons siffror inte tar höjd för vare sig en tilltagen valbudget eller de stimulansåtgärder som sätts in i en konjunkturnedgång.

Är det ’fake news’ när regeringen tar åt sig äran åt sig av de 200.000 jobben?
”Den ena regeringen är inte bättre än den andra. Det ligger väl i den politiska debattens natur att man tar åt sig äran av att det går bra och glömmer vad som beror på beslut som tagits tidigare eller Riksbankens politik.”

Tyck till