Prispress hotar virke efter nya insektsangrepp

En oväntad andravåg av den fruktade granbarkborren sköljer just nu över stora delar av den svenska skogen. Ägarna måste nu avverka träd för att minimera skadan, men i kombination med lägre efterfrågan på virke kan det bli svårt att få betalt.

”Det är olyckligt att granbarkborren kommer samtidigt som högkonjunkturen i skogen börjar släppa”, säger Erik Waltersson, skogsinspektor på Mellanskog.

Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna.
Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna.Foto:Håkan Flank/Pressbild och Vidar Ruud/TT

Årets angrepp från den träddödande granbarkborren har varit bekymmersamma i stora delar av södra Sverige. Nu visar Skogsstyrelsens kontroller att en ovanlig andravåg av angrepp sköljer över skogen.

Den nya generationen granbarkborrar som kläckts i år brukar normalt gå ner i marken för att övervintra, men nu ger de sig i stället på nya träd.

Förra året skadade insekten uppskattningsvis 3–4 miljoner kubikmeter skog vilket förstörde virke för miljardbelopp. Men årets facit kan bli betydligt värre. Skogsstyrelsen bedömer redan att skadorna i Blekinge, Kalmar och Sörmland är värre än i fjol.

”Även om vi hugger nyangripen skog för att få ut den nya generationen granbarkborrar från skogen, så betyder det otroligt lite för det totala trycket av insekter. Mycket resurser går åt för att rädda virkesvärden i redan angripna skogar”, säger Erik Waltersson, skogsinspektor på skogsägarföreningen Mellanskog i Sörmland.

Han har redan sett att stora volymer blir brännved i stället för massa och timmer, som är betydligt mer värdefullt. För skogsägare som drabbas kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora.

”Varje fastighet som blir drabbad av granbarkborre tappar upp emot två tredjedelar av virkesvärdet. Det slår hårt mot dem”, säger Erik Waltersson.

Granbarkborrens framfart är den främsta utmaningen för skogsägarna just nu. Det säger Kristofer von Hausswolff som är områdeschef i Södras verksamhetsområde Broby på gränsen mellan Skåne och Blekinge.

”När man träffar folk på byn så granbarkborren det första man pratar om. Det är många skogsägare som är oroliga just nu”, säger han.

Enligt Kristofer von Hausswolff är skadorna i regionen något värre än förra året, men inför våren och sommaren har de lyckats göra fler skogsägare uppmärksamma på problemet.

”Vi har larmat, propagerat och informerat, så jag skulle säga att skogsägarna är mer på tårna i år”, säger han.

För att snabbt lokalisera vilka områden som är drabbade använder sig distriktet av drönare hitta träd som har vissnat. Inom Södra samarbetar distrikten också mycket. Eftersom skadorna är värre ju längre österut man kommer, har maskinresurser från Skåne och Blekinge för att kunna avverka skog snabbare.

Årets storskaliga angrepp kommer dessutom i ett olyckligt läge. Efterfrågan på virke är på väg ned – men samtidigt tvingas ägarna till att avverka fler träd för få bort granbarkborren.

”Det är olyckligt att granbarkborren kommer samtidigt som högkonjunkturen i skogen börjar släppa. Byggnationerna ser ut att minska samtidigt som det kommer ut väldigt mycket virke, så det känns redan att det är ett visst överutbud”, säger Erik Waltersson på Mellanskog.

Prisnedgången bekräftas av Kerstin Hallsten, chefsekonom på branschorganisationen Skogsindustrierna.

”I somras konstaterade vi att stormar och barkborreangrepp i Sverige och i Europa gjorde att vi fick ett stort utbud av granråvara. Samtidigt hade vi en viss avmattning av efterfrågan, och detta tillsammans gjorde att vi fick fallande priser på sågade trävaror”, säger hon.

Att de nuvarande angreppen i södra Sverige ska påverka den generella prisbilden för virke är dock inte särskilt troligt.

”Det är framför allt utvecklingen i Centraleuropa som driver priserna. Men med en tredje sommar med barkborreangrepp i Europa, och en andra här i Sverige, så kan det bli ett ökat utbud av råvara igen”, säger Kerstin Hallsten.

Hur ser konjunkturen ut framöver?
”Rent generellt ser vi en tydlig avmattning. Men det är lite annorlunda för skogsindustrin som kan möta den växande efterfrågan på förnybara, fossilfria produkter, så ur det perspektivet kan det gå hyfsat väl för skogsindustrierna.”

 


Innehåll från Isofol MedicalAnnons

Målet: Effektivare cancerbehandling

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer som diagnostiseras hos 1,8 miljoner patienter årligen.
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer som diagnostiseras hos 1,8 miljoner patienter årligen.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer med ett växande vårdbehov där ingen ny behandling har introducerats på 16 år. Isofol siktar på att lansera sin läkemedelskandidat arfolitixorin att ingå i standardbehandlingen.

Kolorektalcancer är också den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall efter lungcancer. Antalet nya patienter som globalt årligen diagnostiseras för cancerformen är omkring 1,8 miljoner och förväntas öka med 70 % fram till år 2040. 

Etablerad behandlingsform som gynnar fler patienterNuvarande etablerad behandlingsform av spridd kolorektalcancer (i första linjen) utgörs av en kombination av cellgifter och läkemedlet leukovorin, vilket Isofols kandidat arfolitixorin avser ersätta. Leukovorin måste omvandlas i kroppen till en aktiv substans och beroende på genetiska anlag sker inte denna aktivering hos alla patienter. Arfolitixorin är den aktiva substansen och kan potentiellt gynna betydligt fler patienter.

Fas III-studie i slutfasen

Isofol har en fullrekryterad global fas III-studie med en pågående interimanalys. De första 330 av totalt 440 patienter utvärderas av en oberoende säkerhetskommitté och deras rekommendation kring studiens fortsättning beräknas presenteras i första kvartalet 2021.

Läs mer om Isofol.

Bolaget ser två möjliga utfall av interimanalysen – generade data räcker för en registreringsansökan eller data pekar på att resultaten har en klart positiv trend, men att ytterligare 220 patienter bör tas in för att påvisa statistisk signifikans för progressionsfri överlevnad, vilket stärker lanseringsmöjligheterna.

Förutom en bättre behandlingsmetod, innebär lanseringen kommersiella möjligheter med ett årligt försäljningsvärde på över tio miljarder kronor. Patentskyddet gäller till år 2038 i USA och Japan samt till år 2034 i andra länder. 

Licensavtal i Japan och Kanada

Två licensavtal ingicks under hösten med Solasia i Japan och med Paladin Labs i Kanada. Detta ger en stark validering av den vetenskapliga och kliniska datan såväl som den kommersiella potentialen. Avtalen, som är några av de högst värderade i sitt slag på respektive marknad, omfattar definierade milstolpebetalningar på sammantaget över en miljard kronor samt en stegvis solid tvåsiffrig royalty baserad på den framtida nettoförsäljningen.

Prekommersialiseringsarbetet är nu upptrappat för att öka kännedomen och förbereda lanseringen av arfolitixorin som del av den rådande standardbehandlingen av drabbade patienter.

Om Isofol

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag som utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin, som främst är avsett för behandling av spridd kolorektal cancer, en av de vanligaste formerna av cancer. Handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Följ bolaget på Linkedin. 

 

Mer från Isofol Medical

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Isofol Medical och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?