Premiepensionen görs om helt redan 2020

I år införs en rad åtgärder som ska hålla oseriösa aktörer borta från premiepensionssystemet. Men redan 2020 ska den helt nya modellen för premiepensionen sjösättas, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Hon medger att tidplanen är ambitiös.

"Det är mycket som ska fram till 2020", säger Strandhäll.

Då kommer systemet att förändras i grunden. Dagens öppna fondtorg ska ersättas med ett upphandlat fondtorg, med ett betydligt mindre antal fonder än i dag att välja på.

Det ska finnas ett statligt förvalsalternativt, sannolikt med lägre risk än dagens AP7 Såfa. Partierna i Pensionsgruppen enades om inriktningen, som kallas Steg 2, i december.

Än så länge är ingen utredning tillsatt, det ska ske inom kort. Och sedan ska en helt ny organisation byggas upp. Det talar emot att man är klar till 2020. 

Det som talar för är att systemet redan har utretts flera gånger bara de senaste åren, och att politikerna är rätt på det klara med vad de vill.

"För Pensionsgruppen är det här ingen helt ny fråga, vi har förhandlat om det här de senaste tre åren och vi har redan tagit tag i arbetet", säger Annika Strandhäll (S).

I dag har regeringen skickat iväg lagrådsremissen om Steg 1 i förändringarna i premiepensionen. Det innebär ett antal åtgärder, som förbud mot telefonförsäljning och vissa krav på kapital och historik, och kan leda till att antalet fonder på fondtorget minskar med runt 200. Tusentals sparare kommer att få byta fonder, vilket Di skrev om tidigare i veckan.

Men det handlar alltså bara om tillfälliga åtgärder.

"Det vi ser nu är i någon mån en ökad trygghet på det befintliga fondtorget, men vi vill ju ha en långsiktig lösning på premiepensionsfrågan", säger Strandhäll.

Även med de förändringar som nu görs finns bilden av ett otryggt system och en oro bland pensionssparare kvar, tror hon.

"Det är också fortsatt ett fondtorg med extremt många fonder och en väldig knepig valarkitektur för många. Det finns forskning som tydligt talar om under vilka omständigheter människor har förmåga att göra de bästa valen", säger hon, och tillägger att det inte är någon hemlighet att Pensionsgruppen har inspirerats av förra årets ekonomipristagare Richard Thaler.

Det nya systemet kan bli väldigt likt det som i dag finns för tjänstepensionen.

En av huvudfrågorna är hur förvalsalternativet ska se ut. Kritikerna menar att risken i AP7 Såfa, som är utrustad med hävstång, är alldeles för hög.

Andra säger att icke-väljarna blir förlorare om pengarna placeras i en mer traditionell lösning.

Är risken i AP7 Såfa för hög?

"Jag tar inte ställning till det i dag. Jag konstaterar bara att vi har en hävstång som ger relativt hög risk, sedan får utredaren titta på det."

Att systemet görs om skakar om fondbranschen. Premiepensionen utgör, AP7 Såfa inräknat, 25 procent av fondmarknaden i Sverige, och är alltså enormt viktig för många bolag. 

Enligt Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening,  kan en följd bli högre avgifter.

"Med premiepensionen uppstår skalfördelar för stora fonder som även kommer sparare utanför systemet till del. Om bolagen tappar volym på fondtorget förlorar man de fördelarna, och allt annat lika kan det leda till högre avgifter", säger han.

Redan med åtgärderna i Steg 1 är det många mindre bolag som fått bekymmer, eftersom de inte längre lever upp till kraven reglerna ställer.

Än så länge vet ingen hur många fonder som bereds plats på det nya fondtorget.

"Jag utgår från att det fortfarande kommer att vara ett brett fondtorg", säger Fredrik Nordström.