Annons

Prebona ökade förlusten något

Nanoteknikbolaget Prebona redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -1,4 miljoner kronor (-1,2).

De totala intäkterna minskade till 0,8 miljoner kronor (1,4), varav nettoomsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,8), något som bolaget beskriver som en kraftig nedgång.

”Minskningen av intäkterna förklaras framförallt av att ett par planerade lanseringar tillsammans med nya kunder och återförsäljare blivit försenade på grund av externa faktorer. Två av dessa strategiskt viktiga lanseringar inkluderar Zep samt Syngenta”, skriver Prebona.

Rörelseresultatet backade till -1,2 miljoner kronor (-1,0).

Det nyligen ingångna avtalet mellan Syngenta, Prebona och Opticept avseende att förlänga livslängden på snittblommor och därmed minska svinnet av dessa har nu gått in i en kommersialiseringsfas och försäljningen förväntas starta under början av 2022, uppger Prebona.

”Enbart avtalet mellan Prebona, Syngenta och svenska OptiCept har en väldigt stor potential och bedöms på egen hand innebära att vi når våra finansiella ambitioner för 2024”, skriver Prebonas vd Patrik Bernstein i delårsrapporten.

Företagets likvida medel uppgick vid slutet av kvartalet till 5,6 miljoner kronor.

”Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader. Bolagets målsättning är att nå positivt kassaflöde tidigt under 2022. Specifikt riktade strategiska satsningar kan kräva ytterligare finansiering”, skriver Prebona i delårsrapporten.

När det gäller Odor Control kring den tidigare i år kontrakterade kunden ZEP i USA upprepar Prebona budskapet om en förväntad omsättning på 5 miljoner kronor för det kommande år 2022.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera