1515
Annons

Portugalsvensken lämnar Alectas styrelse

Alectas vice styrelseordförande Christer Ågren lämnar tjänstepensionsföretagets styrelse. I stället väljs Carola Lemne in. 

Enligt överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson hänger inte avhoppet samman med Di:s avslöjande tidigare i vår.

Foto:JONAS EKSTRÖMER / TT

I februari avslöjade Di att tjänstepensionsbolaget Alectas vice ordförande Christer Ågren, tidigare mångårig vice vd i Svenskt Näringsliv, inte hade någon taxerad inkomst i Sverige under 2016. 

Ungefär samtidigt som han aviserade sin pension från Svenskt Näringsliv skrev han sig i Portugal, där privat tjänstepension kan tas ut skattefritt. Hur mycket Christer Ågren betalat i så kallad sinkskatt för utlandsboende är inte offentliga uppgifter. 

Nyheten fick Alectas hållbarhets- och kommunikationschef Martin Hedensiö att reagera. Han slog fast att det var viktigt att betala skatt i Sverige och att flytten till Portugal inte rimmade med Alectas värderingar och samhällsengagemang. 

Få ut mer i pension. Jämför pensionsavgifter här (extern tjänst)

Även Alectas tidigare vd Staffan Grefbäck är utflyttad till Portugal sedan januari 2017. Och den tidigare chefen för marknadsanalys skrev sig i landet förra våren.

Di:s granskning visade också att Christer Ågren reser affärsklass från Portugal till pensionsbolaget Alectas styrelsemöten i Stockholm - på tvärs med resepolicyn. I fjol landade resenotan på drygt 100.000 kronor. Alectas ordförande Erik Åsbrink motiverade särbehandlingen med Christer Ågrens längd.

Skrivelser inför Alectas överstyrelses årliga sammankomst den 18 april, som fungerar som en bolagsstämma, visar att Christer Ågren nu lämnar Alectas styrelse. I stället väljs Svenskt Näringslivs avgående vd Carola Lemne in i styrelsen. 

Enligt Kenneth Bengtsson, ordförande i Alectas överstyrelse, hänger inte förändringen samman med Dagens industris artiklar.

”Christer Ågren gick i pension 2015 och signalerade redan då att han kunde tänka sig att sitta i Alectas styrelse fram till 2018 om parterna tyckte det och så blev det också. Han aviserade i fjol att detta var hans sista år i Alectas styrelse”, skriver Kenneth Bengtsson i ett mejl till Di.

Innehåll från Transfer GroupAnnons

Experten: Säkerhet allt viktigare för företag

Skjutningar och sprängdåd är vanligt förekommande i Sverige, visar statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 

Det har fått många verksamheter att se över sin säkerhet.

– Många av de som i dag efterfrågar våra tjänster har ingen egen hotbild mot sig – de har bara fel grannar, säger säkerhetsexperten Magnus Ahde från Altum Security AB.   

 

Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå

En studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, konstaterar att Sverige är det värst drabbade landet i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. I studien har svenska dödsskjutningar jämförts med 22 andra europeiska länder under perioden 2000 till 2019.

Även sprängdåd har varit vanligt förekommande under de senare åren, visar statistik från polismyndigheten. 2021 anmäldes 79 stycken i Sverige.

Ökad efterfrågan på säkerhet

En konsekvens har blivit att efterfrågan på fysisk säkerhet har ökat. Det berättar Magnus Ahde, som har arbetat över 20 år i säkerhetsbranschen och i dag är säljare på Altum Security AB.

– Eftersom det är svårt att rikta bomber mot en speciell mottagare riskerar alla inom en viss area att bli drabbade vid en explosion. Man behöver alltså inte ha en hotbild mot sig för att drabbas. Och det betyder att allt fler inser att de behöver skydda sig mot den typen av händelser, säger han.

Snyggt – och farligt

Från att tidigare framför allt haft ambassader och myndigheter som kunder så märker Magnus Ahde och hans kollegor, som är experter inom säkerhetskonsultation och skalskyddslösningar, att även andra typer av verksamheter efterfrågar deras tjänster.  

– Exempelvis kan en sådan sak som att ha en glasfasad på sitt huvudkontor idag utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är snyggt – men väldigt farligt om det skulle ske en explosion.

Kombinationslösningar

Altum Security är en del av säkerhetskoncernen Transfer Group AB som förutom skalskyddslösningar erbjuder allt inom fysisk säkerhet; från bevakning och säkerhetskontroller till larm, och mjukvarulösningar som förenklar och effektiviserar helhetserbjudandet. 

– Vår styrka är att våra bolag täcker olika delar av fysisk säkerhet och att vi därför kan erbjuda olika typer av kombinationslösningar, förklarar Transfer Groups vd Pernilla Jennesäter.

– Vi gjorde exempelvis nyligen en kombinationslösning på en ambassad tillsammans med vårt systerbolag Sensec AB för att skydda både byggnaden och inpassering. Sensec stod för röntgen och metalldetektion, och Altum för beskjutnings- och explosionsskydd, berättar Magnus Ahde. 

Unika inom högsäkerhet

Magnus Ahde menar att det finns få andra bolag i branschen som jobbar så heltäckande med skalskyddlösningar som Altum Security. 

– Många fokuserar på en specifik produkt eller lösning, medan vi kan leverera en mängd olika produkter inom högsäkerhet, allt från skottsäkra fönster och dörrar till panic rooms. På så sätt sticker vi ut, säger han. 

 Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå 

 

 

 

Mer från Transfer Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Transfer Group och ej en artikel av Dagens industri

Nordliga skogar känsliga för värme – höjd temperatur kan leda till minskad tillväxt

Även relativt små temperaturhöjningar kan förändra de nordliga barrskogarna i grunden. En höjning av genomsnittstemperaturen med 1,6 grader Celsius riskerar att leda till minskad tillväxt och ökad dödlighet.

Foto:Fredrik Sandberg/TT

Det framgår av en ny studie som publiceras i Nature. I studien har forskarna, som är verksamma i USA och Australien, studerat utvecklingen under fem års tid för 4.600 plantor av nio olika arter av träd som planterats i nordöstra Minnesota i USA. Merparten var barrträd, det vill säga sådana sådana som dominerar i de nordliga skogarna i Nordamerika och Eurasien.

Plantorna utsattes för olika temperaturer med hjälp av värmelampor och underjordiska elkablar. Man satte också dit presenningar för att fånga in regnvatten; detta för att kontrollera nederbördsmängderna. Avsikten var att träden skulle få sådana regnmängder som kan förväntas i framtiden när klimatet förändras. 

Resultat: Överlevnaden sjönk kraftigt för alla nio arterna, liksom tillväxten. Det antyder att överenskommelsen i Paris 2015 om att försöka hejda temperaturökningen till högst 1,5 grader, inte räcker för att hindra stora förändringar i de nordliga barrskogarna.

Forskarna påpekar att det kan innebära förluster av biologisk mångfald. Barrskogarnas förmåga att ta upp koldioxid kan också försämras. 

En hel del hänger på vad som eventuellt kan ersätta barrträden om de försvinner. I studien blev det klart att uppvärmningen gynnade vissa lövträd, exempelvis lönnar och ekar. Sådana arter är i nuläget sällsynta i norr, men vanliga i skogar längre söderut.

Möjligen kan de ta över ekosystemen när barrträden retirerar, men ingen vet med säkerhet hur sammansättningen av växterna blir när värmen stiger.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera