Annons

Pisastrid om friskolor

De kommunala skolorna är bäst i Pisamätningen, enligt OECD, men Skolverket ser ingen skillnad.

Forskaren Jonas Vlachos ger dem båda rätt och korar samtidigt en helt annan förlorare på friskolereformen.

OMTVISTAT. Efter Pisamätningen har en ordstrid brutit ut om vilken skola som är bäst för eleverna – kommunal skola eller friskola.
OMTVISTAT. Efter Pisamätningen har en ordstrid brutit ut om vilken skola som är bäst för eleverna – kommunal skola eller friskola.Bild:JESSICA GOW

Vilka skolor är bäst: kommunala eller fristående? Den svenska skolkrisen, den färska vinstutredningen och en snabbväxande friskolesektor har gjort frågan mer angelägen än någonsin.

I den senaste Pisarapporten gavs samtidigt två olika svar: OECD kom fram till att kommunala skolor är bättre, medan Skolverket inte såg någon skillnad.

De senaste Pisaresultaten visade att elever i fristående skolor fick mellan 15 och 18 fler poäng i snitt i de tre undersökta ämnena naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Men elevunderlaget ser annorlunda ut och det är när de skillnaderna ska rensas bort som förvirring uppstår. Skolverkets statistiker Anders Auer är säker på sin sak.

”Vi tycker att vår modell är bäst”, säger han och pekar på att OECD inte tar hänsyn till om eleven eller föräldrarna är födda utomlands.

Flera forskare håller med honom om att invandrarbakgrund bör vägas in och det gör även OECD.

”Invandrarbakgrund är en relevant variabel”, säger Alfonso Echazarra, som är statistiker på OECD.

OECD bakbinds av att alla analyser måste göras på 72 länder och migration är i vissa länder så ovanligt att det inte går att ta med, påpekar han. Samtidigt skulle det inte minska förvirringen.

”När man lägger till invandrarbakgrund i en analys ökar fördelen för kommunala skolor”, säger Alfonso Echazarra.

Förklaringen till att analyserna går isär är i stället att OECD även tar hänsyn till skolans sociala status, enligt Alfonso Echazarra ”den starkaste förklaringsvariabeln”.

Skolverkets Anders Auer ser en risk att det kan ta bort effekten av friskolornas särart – med fel resultat som följd.

”Om lärarkvaliteten skulle vara högre på skolor där den socioekonomiska sammansättningen är gynnsam och det är så att friskolor har bättre lärare så riskerar man att ta bort effekten av det från resultatet.”

Nationalekonomen Jonas Vlachos, knuten till näringslivsfinansierade IFN, tolkar Skolverket och OECD som att det kan vara rationellt – eller i alla fall inte dåligt – att sätta sitt barn i en friskola, men att orsaken är mer studiemotiverade klasskamrater.

”Det är precis det här som många har varnat för: Man väljer skola utifrån elevunderlaget men inte utifrån hur väl det förvaltas. Ur samhällets synvinkel gör friskolorna ett sämre jobb”, säger Jonas Vlachos som föredrar OECD:s modell.

Forskaren Gabriel Heller Sahlgren, även han IFN-forskare, kom i en analys av Pisa 2012 fram till att friskolor presterar bättre än kommunala. När migrationen lades med i analysen ökade friskolornas försprång. Jonas Vlachos beskriver resultatet som ”väldigt udda”.

”Jag har aldrig sett resultat som rör sig i den riktningen”, säger han.

Ulla Hamilton, som är vd för Friskolornas Riksförbund, vet vilken analys hon tror på.

”Det verkar som att Skolverket har gjort den bästa bedömningen”, säger hon och hänvisar till just Gabriel Heller Sahlgren.

Om folk väljer skola utifrån elevunderlag kan det leda till sämre kvalitet, påpekar Jonas Vlachos.

”Då bör man begränsa skolvalet eller göra om det”, säger han.

Innehåll från Malmö stadAnnons

”En subkultur som blivit en miljardindustri”

Den omsätter lika mycket som den svenska exporten av järnmalm och har därmed blivit en av Sveriges basnäringar. Spelutvecklingsbranschen har utvecklats till en miljardindustri. Dess epicentrum ligger i Malmö.

– Att branschen lockar hit människor från världens alla hörn är tack vare Malmös internationella atmosfär, säger Peter Lübeck på Game Habitat.

Det är lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö. Läs mer om näringsliv et i Malmö här. 

Avatar, Tom Clancy´s The Division, James Bond och Sayonara Hearts. Några av världens största och mest kritikerrosade spel är skapade av spelutvecklingsbolag som alla har kontor i Malmö. 

Hur kommer det sig att Malmö blivit ett globalt nav inom den här framgångsindustrin? 

Flera faktorer spelar in, menar Peter Lübeck. Han är vd för intresseorganisationen Game Habitat, vars syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelutvecklingsindustrin i södra Sverige att fortsätta växa och utvecklas. 

Massive Entertainments flytt från Ronneby till Malmö i början av 2000-talet gjorde avtryck på flera sätt, konstaterar Peter Lübeck.

– Nordic Game Conference, Europas ledande spelutvecklarkonferens, startades kort därefter och har sedan dess anordnat årliga sammankomster i Malmö. Några år senare slog The Game Assembly upp dörrarna i stan. Idag rankas skolan som en av de tio främsta utbildningarna i världen inom spelutveckling. 

I stort sett alla som gått utbildningen erbjuds arbete efteråt.

”Massives framgångar har banat väg”

Allt sammantaget gjorde att den globala spelutvecklingsbranschen fick upp ögonen för Malmö. Sedan dess har det rullat på, i en otrolig tillväxttakt. 

– Massives framgångar har banat väg för en mängd etableringar av medelstora spelföretag, som Sharkmob och Avalanche Studios Group. Dessutom finns en uppsjö av små så kallade indies, fåmansföretag, som är nischade inom särskilda områden och som besitter stor konstnärlig och artistisk förmåga. 

Peter Lübeck fortsätter:

– Idag har vi skapat ett ekosystem av olika aktörer och studior som omsätter 2,5 miljarder. I Malmö finns idag 75 bolag med anställda från 66 olika nationaliteter.

Att Malmö fortsätter locka globala talanger inom spelutvecklingsindustrin – och som väljer att stanna här – handlar om stadens unika fördelar, säger Peter Lübeck. I dagarna släppte föreningen en undersökning som har analyserat hur de som arbetar inom spelutveckling trivs inom såväl sin bransch som i regionen. Svaren är entydiga.

– I stort sett alla uppger att Malmö är en stad som är lätt att etablera sig i. Här är folk öppna och trots att det är en liten stad, globalt sett, finns ett kulturellt utbud som kan mäta sig med vilken global storstad som helst. De är nöjda med branschen, men ännu mer nöjda med att leva och verka just här.

Kommunalrådet närvarade

Stadens engagemang i branschen tror Peter Lübeck också är en bidragande orsak till att tillväxttakten i Malmö varit så stark.

– Jag minns inför starten av vår förening, Game Habitat. Redan på vårt första möte med staden närvarade Malmös högsta kommunalråd, Katrin Stjernfeldt Jammeh. Det sa mycket tyckte jag, att staden på riktigt är intresserad av att förstå och skapa goda förutsättningar för nya näringar att etablera sig här. 

– Den levnadsstandard som finns i Malmö hade varit svår att uppnå i vilken europeisk storstad som helst, då Malmös bostadspriser ligger på helt andra nivåer än exempelvis Stockholms, Köpenhamns eller Londons, förklarar Peter Lübeck.

Stockholm är i absoluta tal räknat, fortfarande en större spelstad än Malmö, säger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelbranschen. Men Malmö har vuxit enormt som spelhubb de senaste åren. 

– Malmö är ett minisverige i vilken typ av spel och bolag som finns och produceras. Det är många av Stockholmsbolagen som har kontor i Malmö. Det finns också utländska bolag som valt att lägga sitt Sverigekontor i Malmö, som IO Interactive, säger hon.

Johanna Nylander, analyschef på Dataspelbranschen.
Johanna Nylander, analyschef på Dataspelbranschen.

Närheten till The Game Assemblys spelutbildning är en annan stark dragningskraft för Malmö, menar hon.

– I kursplanen ingår praktik och det är vanligt att man får jobb på samma plats direkt efter examen. 

Därför ser hon inga mörka moln framåt trots att Sverige går in i en lågkonjunktur. 

– Jag har svårt att se att vi skulle tappa i branschen, kanske att ökningen går lite långsammare och att bolagen blir mer försiktiga i sina satsningar, jag är övertygad om att det kommer vara fortsatt stor efterfrågan på kompentent personal. Människor vill ha nya spelupplevelser, på det sättet är det en konjunktursäker bransch.

Se Game Habitats film om spelstaden Malmö här 

Allt fler människor och företag söker sig till Malmö – läs mer om näringslivet här 

 

 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Malmö stad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera