ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Piezo Motor ökar förlusten i första kvartalet

First north-bolaget Piezo Motor, som tillverkar mikromotorer baserade på piezoelektriska material, rapporterar en nettoomsättning om 6,6 miljoner kronor för årets första kvartal, jämfört med 5,9 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. 

Bruttoresultatet för det första kvartalet uppgick till 1,1 miljoner kronor (1,3). I det första kvartalet har lagerförändringar inneburit en extra kostnad på 1,0 miljon kronor.

Rensat för engångskostnader i samband med byte av vd uppgick rörelseresultatet för årets första kvartal till -4,3 miljoner kronor (-2,9). 

"Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har bolagets organisation vuxit och under kvartalet har bolaget även tagit större kostnader för inköp av förbrukningsvaror samt anlitande av produktionsteknikkonsult", heter det.

Resultatet efter skatt uppgick under kvartalet till -6,4 miljoner kronor (-3,0), motsvarande ett resultat per aktie om -0:44 kronor (-0:22).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets likvida medel till 43,3 miljoner kronor (51,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i arbetande kapital uppgick till -6,3 miljoner kronor (-2,8). 

"Bolagets kassa bedöms mer än väl täcka verksamhetens behov de närmaste tolv månaderna", heter det.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies