ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Personalen ärvde företaget

  • TRYCKER PÅ RÄTT KNAPPAR. ”Jag ser inte att vi har några särskilda problem som är kopplade till att vi är personalägda, snarare tvärtom”. säger Marie Svensson, vd och delägare i Tjeders Industri. Foto: Henrik Lenngren

Lars-Axel och Lena Tjeder ville inte se sitt livsverk säljas. I stället testamenterade de företaget till personalen. Med 31 delägare har nu anrika Tjeders Industri lämnat de tuffa åren bakom sig.

Under skenet från svagt lysande gatlyktor hänger ett par skyltar med riktningspilar. Besökarna får vägen till toaletter och till produktionsanläggningen utpekad, men ställs också inför dilemmat: Lenas konferensrum till höger eller Lars-Axels till vänster?

De äkta makarna grundade Tjeders Industri, som i år firar 75 år trots ekonomiska svackor på andra sidan millennieskiftet. Den kanske enskilt största nyckeln till företagets överlevnad: Lars-Axel och Lena Tjeder hade inga gemensamma barn och testamenterade företaget till personalen mitten på 1980-talet.

”Vårt annorlunda ägande är ett bra sätt att se till att företaget finns kvar. Företaget varken köps upp eller läggs ned. Dessutom blir problemet med generationsskifte inte lika uppenbart”, säger Marie Svensson.

Hon påbörjade sin egen resa på Tjeders Industri 1997, efter att ha arbetat som redovisningsansvarig på Alfa Laval. Sedan 2004 är hon vd.

”Vi har inget flåsande investmentbolag i ryggen som jagar hög avkastning och exit, vi tar alla besluten på egen hand. I morgon har vi årsstämma, hur många anställda går egentligen på en årsstämma på andra företag?” frågar sig Marie Svensson.

Företagets ägare utgörs av personalen via Lars-Axel och Lena Tjeders stiftelse, eller genom att man som anställd äger sin egen aktiepost (vilket nästan alla medarbetare gör).

”De som blir anställda får en medbestämmanderätt per automatik. Vid personalstämman avgör de vilka som ska sitta i stiftelsens styrelse som sedan även har två representanter i bolagets styrelse. Lämnar man Tjeders är det hembud till stiftelsen som gäller. Ingen extern kan äga aktier i företaget, med undantag för vår styrelseordförande”, berättar Marie Svensson.

Vilka problem uppstår när ett företag är personalägt och många viljor ska fram?

”Jag ser inte att vi har några särskilda problem som är kopplade till att vi är personalägda, snarare tvärtom. Det finns ett genuint intresse av att göra sitt bästa för företaget. Att det finns många viljor både på Tjeders och andra företag ska man vara tacksam för. Om vi alla alltid tyckte lika så skulle det inte driva företagen framåt. Det är viktigt med olika tankar och idéer för att få en positiv utveckling.”

Enligt Marie Svensson bidrar ägarformen till att kunderna upplever en ökad trygghet.

”Köper de ett system som de vill ska fungera i tio år, då är det ju bra att veta att företaget i fråga faktiskt finns kvar...”

I företagets produktionsenhet i Malmköping återfinns elektronikproduktion, formsprutning och tampongtryck. Tjeders Industri tillhandahåller lösningar för larm- och informationssystem till sjukvård och äldreomsorg – men också inom säkerhetsbranschen där de utöver överfallslarm säljer hjälpmedel till andra larmsystem som rör inbrott, brand och lås.

”Vi tillverkar allt ifrån kallelsesignalsystem med patientradio till sjukhus och trygghetslarm till äldreomsorgen till att även ha överfallslarm, RWC-larm, nödlarmväskor, entrésignaler och kösystem för upp emot 15 kassor”, berättar Marie Svensson.

När hon 1997 blev anställd på Tjeders – och köpte en egen aktiepost – kände hon att det var något av en kulturkrock att komma från en stor koncern till ett företag som var ansträngt både resultat- och likviditetsmässigt.

”Det var inte långt ifrån att vi tvingades upprätta en kontrollbalansräkning. På den tiden hade vi svårt att tacka nej till uppdrag, även om de inte var lönsamma eller om vi skulle få svårt att över huvud taget hinna. Företaget var i behov av en ordentlig produktionsstyrning. Jag införde ordning och reda och satte upp nya strukturer, samtidigt som vi renodlade produkterna.”

Sedan dess har Tjeders Industri vänt rött till svart och konkursmolnen har för länge sedan skingrats.

”Nu äger vi fastigheten och växer med lönsamhet. Vi har gått från att förhandla om förlängd checkkredit till att diskutera placeringar och avkastning”, säger Marie Svensson.

Hon konstaterar att det har varit ”häftigt att tillsammans med personalen ha utvecklat Tjeders till ett stabilt och starkt företag”.

”Det är viktigt att aldrig tappa fotfästet och se till en sund ekonomi. Vi är många som har varit med på resan sedan det var tuffa tider på Tjeders till i dag när vi har ett starkt och solitt företag. Det är bra att ibland tänka tillbaka på tiden som var tuff så man inte tar saker för givet.”

Tyck till