ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 26 MAJ Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS

Pensionsmyndigheten: "Vi kunde inte stoppa affären"

Att Allra sålde sina sparare till Ålandsbanken var något Pensionsmyndigheten inte kunde blockera. Eller ens har några åsikter om.

”Det finns nog inte anledning för oss att värdera det här”, säger generaldirektör Katrin Westling Palm.

Den 5 maj berättade Pensionsmyndigheten att man godkänt flytten av Allras PPM-sparare till Ålandsbanken. Är ni nöjda med lösningen?

”Överenskommelsen mellan Allra och Ålandsbanken är en ren affärshändelse mellan två självständiga parter som inte vi tidigare någonsin har stoppat och som vi inte nu heller kunde stoppa”, säger Katrin Westling Palm, avgående generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Fanns det skäl som talade för att stoppa det?

”Nej, inte mot bakgrund av det händelseförlopp som var då.”

Varför släpper ni i väg Allra-spararna till fonder som ni själva vill stoppa?

”Vi har ännu inte fått det här uppdraget. Då hade vi brutit mot regler och det får myndigheter inte göra”, säger Katrin Westling Palm.

Flytten till Ålandsbanken skedde i form av en nedläggning av Allras fonder. En fusion hade också varit möjlig.

Då hade spararna sluppit belastas med dubbla transaktionskostnader – först avvecklades Allras innehav, därefter återinvesterades pengarna hos Ålandsbanken. Dessutom hade en fusion medfört tillståndsplikt, det nya upplägget hade krävt granskning av Finlands och Luxemburgs finansinspektioner.

Varför godkände ni en avveckling och krävde inte en fusion?

”Det finns naturligtvis med som ett alternativ. Det som hände var att Ålandsbanken tog över Allras fondbolag. De åtgärderna krävde tillstånd från finansinspektionen i Luxemburg. I och med att de personer som företrädde Ålandsbanken fanns i ledande positioner var kontrollen över Allras fonder uppfylld. I det läget skulle en fusion bara ha inneburit att förfarandet tog längre tid”, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten.

Avgifterna i Ålandsbankens fonder är i nivå med Allras, och blandfonden som är den enda med historik har gått dåligt. På vilket sätt har ni bevakat småspararnas intresse med ert godkännande?

”Vår första utgångspunkt var att vi skulle placera spararnas pengar i AP7 Såfa, men efter ett beslut i kammarrätten var det inte möjligt. I samband med det här skickade vi ett brev till alla sparare och berättade vad som skulle ske”, säger Katrin Westling Palm.

Det här är ett sparkollektiv som blivit extremt illa behandlat, och dessutom inte fullt förstår systemet. Hur långt sträcker sig ert moraliska ansvar att vägleda dem i deras fondval?

”En myndighet måste agera utifrån det regelverk som finns”, säger Katrin Westling Palm.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies