1515

Paynova rapporterar lägre intäkter och försämrat resultat

NGM-noterade Paynova hade intäkter om 6,7 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020 (10,3.

Intäkterna utgörs främst av transaktionsbaserade intäkter om 6,6 miljoner kronor (10,1), en minskning om 34,7 procent. De transaktionsbaserade intäkterna avser intäkter från affärsområdet Konsumentkrediter som hade intäkter om 4,8 miljoner kronor (7,5).

”Intäktsnedgången beror på en nedgång i antal transaktioner till följd av de negativa effekter coronaviruset covid-19 haft på bolagets kunder”, skriver Paynova i rapporten.

Intäkterna från affärsområdet Processing uppgick för perioden till 1,8 miljoner kronor (2,6). Nedgången är hänförlig till en minskning i antalet transaktioner delvis till följd av att Paynova inte längre tar in nya mindre renodlade processingkunder.

Ebitda-resultatet uppgick till -6,9 miljoner kronor (-4,9). Rörelseresultatet (ebit) blev -10,3 miljoner kronor (-8,3). 

”Försämringen av rörelseresultatet drivs av lägre intäkter, som följd av lägre volymer hos vissa av bolagets kunder på grund av coronaviruset covid-19, samt punktinvesteringar i vår tekniska plattform för att möta kundkrav”, heter det.

”Vårt redovisade resultat för kvartalet tyngs av effekter från covid-19 och bjuder i övrigt inte på några överraskningar. Enligt plan ser vi ännu ej nya intäkter från vårens ingångna avtal och som tidigare kommunicerat så gick volymerna ner från våra kunder inom resesegmentet som en konsekvens av covid-19. Volymerna från resebranschen har under sommaren börjat återhämta sig och under senare delen av året kommer vi att redovisa intäkter från nya samarbeten”, skriver Paynova.

Bolagets styrelse beslutade i april om att genomföra dels en fullt ut garanterad företrädesemission om cirka 22,9 miljoner kronor och dels en riktad emission om 5 miljoner. Den riktade emissionen slutfördes och registrerades under juni månad. Företrädesemissionen slutfördes och registrerades under juli månad.

Paynova har lånekrediter uppgående till 26 miljoner kronor varav 23 miljoner från bolagets affärspartner Alektum Group. Paynova och Alektum har pågående förhandlingar om lånestruktur och förlängning av existerande krediter vilka förfaller till betalning den 31 augusti 2020. 

”Strategin är dock att i huvudsak finansiera verksamheten med hjälp av eget kapital. Mot bakgrund av det arbete som löpande pågår kring rörelsefinansiering och den senaste tidens utveckling i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda att fortsatt utveckla den nya affären och lyckas genomföra de uppsatta målen. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger”, står det i rapporten.


Innehåll från NesteAnnons

Bli en del av den smarta bränsleomställningen - redan idag

Sedan Neste grundades 1948 har bolaget ständigt haft innovation och nytänkande för ögonen. Medan verksamheten i begynnelsen kretsade kring att trygga den finska olje- och bränsleförsörjningen, är Neste idag världsledande inom utveckling av produkter och lösningar inom förnybara bränslen. 

Andreas Teir, VD Neste Sverige, berättar att företaget alltid har varit tidigt ute med revolutionerande forskning och idéer. 

– Vi var en av de första som lanserade blyfria och renade bränsleprodukter och redan 1996 patenterade vi metoden NEXBTL – en unik teknologi för vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter, berättar Andreas.

Det är NEXBTL som ligger till grund för flera av Nestes produkter idag. Andreas betonar dock att företagets starka fokus på förnybart går hela vägen tillbaka till det han beskriver som Nestes vision: att skapa en friskare planet för våra barn och barnbarn. 

– Detta är en hjärtefråga för oss. Klimatfrågan är inte en utmaning, det är en kris. Därför vill vi bidra med de resurser vi har; våra lösningar kan användas och finns tillgängliga idag, i stor skala.

Hittar ständigt nya vägar

Förutom att Neste är världsledande inom förnybar diesel för vägtrafik har de också en stark närvaro inom hållbara flygbränslen och expanderar nu till polymer- och kemikaliebranscherna med mycket goda resultat. Tillsammans med kunderna bidrar företaget till att minska CO2-utsläppen med hela 10 miljoner ton per år. Till 2030 ska den siffran ha stigit till minst 20 miljoner ton per år.

– Vi tar fram lösningar för implementering här och nu, i närtid samt på längre sikt. För att vara relevant och framgångsrik behöver man ständigt förnya sig och vara innovativ.

Förnybar diesel 

Nestes största produkt i nuläget är Neste MY Förnybar Diesel™, ett bränsle producerat av 100 procent förnybara råvaror som utan modifikation kan användas i befintliga dieselmotorer. Redan nu finns det tillgängligt på över 200 bensinstationer över hela Sverige, och nätverket växer – det är alltså enkelt att välja klimatsmart. 

– Vi har andra spännande projekt på gång, exempelvis lanseringen av Neste RE – ett helt förnybart och återvunnet råmaterial som kan ersätta jungfruliga fossila råvaror vid tillverkning av plaster och kemikalier inom allt från leksaker till läkemedel. Neste RE gör det möjligt att tillverka högkvalitativa produkter av biobaserat avfall, biprodukter och avfallsplast.

Ett nytt initiativ med stor inverkan på längre sikt är forskningen Neste bedriver inom elektrobränslen, så kallade Power-To-X. Här nyttjas CO2 som råvara och omvandlas till kolväten för att användas som grund till olika kemikalier eller bränslen.

Alla lösningar behövs 

– Vi befinner oss nu i en avgörande tid, då de stora ramverken för att bemöta klimatkrisen sätts, både på europeisk och nationell nivå, säger Andreas.

Dagens regelverk tar dock inte full hänsyn till varierande lokala och globala förutsättningar och Andreas efterlyser därför ökad teknologineutralitet för hela branschen. 

– Marknaden bör tillåtas att identifiera de mest effektiva teknikerna ur klimatsynpunkt, det vill säga kostnadseffektiva och högt CO2-reducerande lösningar, ur ett livscykelperspektiv (”well-to-wheels”). Ökad elektrifiering är till exempel mycket positivt, men alla lösningar behövs, såväl elektrifiering som biobränslen, avslutar han. 

FAKTA

* Neste, grundat år 1948

* Världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle raffinerat från avfall och restprodukter

* Antal anställda: 4 800 globalt

* 2020 hade Neste en omsättning på 11,8 miljarder euro. Det jämförbara rörelseresultatet var 1,416 miljoner euro

* År 2021 valdes Neste till det fjärde mest hållbara företaget i världen

Läs mer på www.neste.se

Twitter: @NesteSverige

 

Mer från Neste

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Neste och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?