Hoppa till innehållet

Annons

Pandemin ställer nya krav på kontoren – ”Behöver vi en fysisk lokal?”

En brutal huggsexa om kontorsmarknaden har seglat upp med coworkingkonkurrens, ökat distansarbete, tuffare hållbarhetsmål och brant lågkonjunktur. 

Smartare digitala lösningar är ett måste för att kontraktera dagens kontorshyresgäster. 

Christoffer Börjesson, chief digital officer på branschorganisationen Fastighetsägarna.
Christoffer Börjesson, chief digital officer på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Nyttjandegraden för dagens kontorslokaler är inte mer än 10 procent enligt en uppskattning från Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan. 

Och det var före coronapandemin – en global chock av sällan skådat slag som skakat om i branscher som resor, turism och detaljhandel. Men inte heller i fastighetssektorn kommer allt vara sig likt när allt detta är över.

Redan precis innan coronapandemin bröt ut konstaterades i en IVA-rapport att sannolikt är alla verksamhetslokaler vi behöver redan byggda, de behöver nu bara omfördelas, anpassas och användas smartare. 

Byggsektorn står för 40 procent av den årliga resursanvändningen i världen, så ett bättre resursutnyttjande av alla de fastigheter som redan byggts och som sagt har potential att utnyttjas betydligt mer optimalt var redan högt upp på agendan. 

”Allt fler börjar nu också inse att det fungerar bra att jobba hemma vilket gör att många företag börjar ifrågasätta om de behöver lika mycket kontorsyta, lika många arbetsplatser och om de behöver ännu mer flexibilitet”, säger Christoffer Börjesson, chief digital officer på branschorganisationen Fastighetsägarna. 

I en färsk undersökning från konsultföretaget PWC svarade drygt 25 procent av de tillfrågade storföretagen att de redan planerade att reducera sitt kontorsfastighetsbestånd i pandemins spår. Ett av dessa är storbanken Morgan Stanleys vars vd i en intervju med Bloomberg förklarade att han ”tvekar att göra förutsägelser om framtiden med så mycket om coronaviruspandemin fortfarande osäkert. En sak är dock tydlig, Morgan Stanley kommer att ha mycket mindre egna fastigheter.”

Här hemma har företag som DICE, Tengbom, King och EY planerat för reducerade kontorsplaner redan innan coronakrisen.

”Behöver vi en fysisk lokal över huvud taget för att bedriva vårt värv? Kontoret är inte kärnverksamhet för bolagen längre. Köpa kontorsyta på kran kommer allt fler att vilja göra, space as a service”, konstaterar Daniel Kraft, head of proptech på konsult- och investmentbolaget Stronghold.

För fastighetsbolagen är det därför nu än mer akut att möta denna nya verklighet med allt fler tomma arbetsplatser när man kanske både skurit ner på personal och allt fler fortsätter jobba på distans av de som är kvar. 

”Då ökar behovet av att kunna dela och hyra ut ytorna. Tjänsten att mäkla tom yta till nytt användningsområde blir nu allt mer efterfrågad”, menar Christoffer Börjesson.

”Behöver vi en fysisk lokal över huvud taget för att bedriva vårt värv? Kontoret är inte kärnverksamhet för bolagen längre.”

En som länge propagerat för ett smartare resursutnyttjande i fastighetssektorn är Robin Rushdi Al-Salehi, hållbarhetschef på Ihus, Uppsala kommuns industrifastighetsbolag samt grundare av proptechplattformen Vakansa, en startup som just mäklar tomma ytor.

”Vi har sett att det inte räcker med bara innovativa digitala lösningar utan vi går också in med en ny typ av förvaltning kan man säga. På vår plattform kan man först och främst annonsera ut tomma tider för sina lokaler. Det andra steget är att Vakansa hyr in sig på de tider som står tomma, de oattraktiva, och göra dem mer attraktiva”, förklarar Robin Rushdi Al-Salehi.

”Ett exempel är att vi ska hyra in oss i en idrottsförenings klubbstuga, som står tom på dagarna, och starta en lokal cowork, en liten jobbhubb utanför stan.”

Företagen behöver också förstå sina ytor bättre, hantera data och optimera. 

”Hur använder vi våra kontor? Hur rör vi oss på de här platserna? Att paketera detta som en tjänst i form av insikter och visualisering, som Google Analytics för din fastighet, kommer bli allt viktigare”, enligt Christoffer Börjesson på Fastighetsägarna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera