ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Orosmoln överskuggar lugn rapportflod

En överlag stark rapportsäsong med hög vinsttillväxt. Så kan förväntningarna inför den kommande rapportsäsongen sammanfattas. Samtidigt ligger fokus på framtiden.

Rapportsäsongen smygstartade under den gångna veckan då flera fastighetsbolag släppte sina rapporter. Men den verkliga rapportfloden kommer först nästa vecka och det är överlag muntrare tongångar bland analytikerna än inför den förra rapportsäsongen.

"Det går bra för de svenska bolagen och de har en stark vinsttillväxt", säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Enligt Kull befinner sig Sverige i en högkonjunktur, trots vissa orossignaler från Europa i form av svaga inköpschefsindex.

Vi kan vänta oss större svängningar för enskilda bolag, säger hon, vilket delvis kan förklaras av årstiden.

"Handelsvolymerna går alltid ner under sommaren, vilket gör att börsen blir svängigare och enskilda nyheter kan få större effekt".

En bransch vi bör hålla ögonen på är storbankerna, anser hon, där uppstickare inom bolånemarknaden skapat prispress som skulle kunna visa sig i form av sänkta bolånemarginaler och lägre volymer.

Vad gäller de exportberoende bolagen inom verkstads- och industrisektorn förväntar hon sig överlag stabila resultat. Samtidigt tror hon att fokus kommer att ligga på framtiden och uppmanar till att läsa vd-ordet lite extra noga för att utröna hur bolagen tänker tackla de växande handelshindren.

Maria Landeborn som är ansvarig för frågor rörande placeringar och privatekonomi på Danske bank håller med.

"Om man tittar på resultatet tror jag att de fortfarande kommer att se bra ut", säger hon.

Handelskriget mellan USA och Kina kommer främst att påverka de stora verkstads- och industribolagen, men kommer att bli märkbar för hela exportsektorn och kan till exempel yttra sig i form av förändringar i efterfrågan. Till exempel är Atlas Copco och Alfa Laval intressanta eftersom de har hög exponering mot Kina och USA.

"Den typen av bolag brukar vara de som först känner av förändringar i konjunkturen och efterfrågan".

En annan sektor att fokusera på är, enligt Landeborn, byggbolagen som hade ett dystert första kvartal och fortfarande är under press till följd av den tröga bostadsmarknaden som ännu inte riktigt tagit fart.

"Jag tror inte att den enorma inbromsningen som vi såg i förra kvartalet kommer att upprepas. Det kommer inte att ha vänt, möjligen kan det stabiliserats, för priserna har ju stabiliserats på bostadsmarknaden", säger hon.

Inom detalj- och konsumenthandel där har det också varit trögare ett tag finns det utrymme för bolagen att slå förväntningarna.

"Många bolag är lite nedtryckta i den sektorn och förväntningarna lågt ställda", säger Landeborn

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies