”Orimligt skapa en motsättning mellan människan och bilen”

DEBATTINLÄGG Att planera för bilsnålare kvarter med mindre möjlighet till parkering är helt fel väg att gå i vår strävan efter öka andelen elfordon. För att uppnå det krävs en ”egen parkeringsplats”, annars ökar trycket på gatumark med sämre framkomlighet som följd, skriver Charlie Magnusson på Motorbranschens Riksförbund i ett debattinlägg.

Foto:Fredrik Sandberg/TT

Frågor om mobilitet och resande har ställts på sin spets under året som gått. Möjligheten att fritt resa mellan länder, som vi tidigare tog för given, har begränsats. Samtidigt har de inrikes resmönstren förändrats. Bilismen har ökat sin andel av resandet enligt myndigheten Trafikanalys. I en undersökning som MRF (Motorbranschens Riksförbund) låtit göra uppger nästan två av tre svenskar (63 procent) att de kommer att åka bil i större utsträckning i framtiden än före coronapandemin. 

Charlie Magnusson.
Charlie Magnusson.

Till detta ska läggas den allmänna utvecklingen som fanns redan innan pandemin. Antalet fordon i trafik har ständigt ökat sedan mitten av 1900-talet. Nio av tio resor går på väg och åtta av tio resor görs med bil. Det råder ingen tvekan om att bilen är grunden för mobiliteten i Sverige och liknande mönster finns även globalt. 

Samtidigt vet vi att underhållet av det svenska vägnätet är eftersatt. Det underlag som Trafikverket tagit fram inför ny nationell plan för infrastrukturen visar att resurserna för vägunderhåll inte ens räcker till att kompensera för förslitningen. Vägarna blir allt sämre. Här måste staten bli bättre på att ge tillbaka de resurser som vägtrafiken betalar genom skatter och avgifter i form av investeringar och underhåll. Det tjänar hela samhällsekonomin på. 

Det finns nämligen ett robust samband mellan ekonomisk tillväxt och transporter. När transporterna blir bättre kan resurserna användas på ett effektivare sätt och ekonomin växer. Detta gäller både godstransporter och personresor. En del av effektiviseringen i transportsystemet är att göra det mer hållbart. Utsläppen av växthusgaser från personbilar minskade med 21 procent mellan 1990 och 2019 (Naturvårdsverket). Med fler nya och mer miljöanpassade fordon på marknaden kan resan mot lägre utsläpp fortsätta. Här är elektrifieringen en viktig del.

Så frågan är hur samhället ska planera för framtidens hållbara bilism? Ibland höjs röster för att det trots den goda utvecklingen ska bli svårare och dyrare att ha bil. Det talas om ”bilfria eller bilsnåla kvarter och bostäder med människan i centrum” bland annat från det statliga forskningsinstitutet Rise. Detta är dock en inriktning som riskerar att leda helt fel. 

Att skapa en motsättning mellan människan och bilen är helt orimligt då bilen fyller mänskliga behov av mobilitet. Ett behov som inte går att ersätta med kollektivtrafik. Tvärtom visar en färsk studie från myndigheten Trafikanalys (rapport 21:1) att stor tillgång till kollektivtrafik inte minskar bil-ägandet. Kollektivtrafiken och bilen fyller olika funktioner, bara enstaka korta bilresor i de största städernas centrala delar kan kollektivtrafiken ersätta.

Istället måste plats för mobilitet reserveras i städerna och smarta parkeringslösningar skapas. Elektrifiering av fordonsflottan är viktigt för att nå miljö- och klimatmål. Det görs nu stora satsningar för att öka andelen elfordon och att skapa möjligheter för laddning. Det är bra, men elektrifieringen ger också anledning till att ompröva den restriktiva synen på parkering.

För elektrifieringen av vägtrafiken är parkeringsladdning en nödvändighet. Tillgång till ”egen parkeringsplats” skapar en trygghet för fler att skaffa sig elbil. Att bygga bostäder och arbetsplatser med för få parkeringsplatser innebär problem då belastningen ökar på gatumark med negativa följder som sämre framkomlighet och lägre tillgänglighet till handel och service. Detta kommer främst drabba de som bor i flerbostadshus, medan de som bor i villa i regel har parkering på tomten. 

Det finns inga tecken på att behovet av mobilitet kommer att minska i framtiden och bilen dominerar resandet. Det krävs nu att samhället lyckas kombinera detta med hållbarhet. Ett led i det är att gott om parkeringar med möjligheter till laddning skapas. Boverket borde ges i uppdrag att skapa en ny parkeringsnorm där laddmöjligheter ingår. Ambitionen måste vara tydlig; underlätta och att skapa bättre möjlighet för laddning av elfordon som en del av den hållbara omställningen.

Charlie Magnusson är informationschef på Motorbranschens Riksförbund. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna. 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?