1515
Annons

Ordföranden: ”Ny händelse som inträffat under året”

Beslutet att sparka Första AP-fondens vd togs på styrelsemötet i fredags. Det ska inte ha sin bakgrund i Di:s tidigare granskning av fondens resor: ”Det här är en ny händelse”, säger ordförande Urban Hansson Brusewitz.

Första AP-fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz.
Första AP-fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz.Foto:Henrik Hellstrom

Är det några nya saker som har kommit fram som gör att ni inte har något förtroende?
”Det här är en ny händelse som inträffat under året som rör vårt regelverk när det gäller innehav och handel med finansiella instrument. Vi har valt att inte gå in på mer detaljeringsgrad än så. Vi kanske måste sekretesspröva om det är affärssekretess”, säger Första AP-fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz.

Di har tidigare granskat Första AP-fondens vidlyftiga resepolicys och avslöjat att fondens anställda åkt på en konferensresa till en anläggning där vd:n Johan Magnusson ägde en semesterlägenhet. Efter detta lät AP-fonden revisionsbolaget KPMG granska denna resa där det bland annat fastslogs att Johan Magnusson inte haft någon ekonomisk vinning av konferensen

Vissa brister kunde dock konstateras men att Första AP-fondens vd sparkas har inte med den granskningen att göra, påpekar Urban Hansson Brusewitz.  

”Vi bedömer att det har skett ett brott mot våra interna riktlinjer. Det är inget lagbrott kring insiderhandel eller så, såvitt vi kan bedöma. Men det är tillräckligt allvarligt för att entlediga vår vd”, säger Urban Hansson Brusewitz.

Hur uppdagades den här handeln?
”Vi har interna system och processer för att säkerställa att regelverket följs. Den processen har visat sig fungera bra.”

När upptäcktes detta?
”Det är en händelse under året som kom upp på styrelsemötet i fredags. Jag fick kännedom om det tidigare men ställningstagandet från styrelsen kom upp i fredags”, säger Första AP-fondens ordförande.

Har ni varit för naiva och haft dåligt kontroll av vd och ledning?
”Min och styrelsen bedömning är att Johan Magnusson på ett mycket framgångsrikt sätt lett Första AP-fonden under 10 år. Sen finns det förstås synpunkter på alla vd:ar. Resepolicyn är förstås också styrelsens uppgift att se till att den är återhållsam”.

Di har sökt Johan Magnusson för en kommentar. 

Innehåll från Nevel ABAnnons

Nevel möjliggör ökad produktionskraft och minskade utsläpp

Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. En av Nevels produktionsanläggningar.
Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. En av Nevels produktionsanläggningar.

Volatila priser, fossila utsläpp och osäkerhet kring framtida kostnader och energiförsörjning får allt fler energiintensiva företag att söka lösningar i cirkulära energi- och ekonomisystem. Det är i linje med en hållbar utveckling där övergången från fossila bränslen till förnybar energi möjliggörs.

Energikris, miljölagstiftning och nya krav driver företag i riktning mot att bli koldioxidneutrala. Ett effektivt sätt att nå det målet är att överlåta energiproduktionen till en partner med expertkunskaper. På så sätt kan energiintensiva företag frigöra kapital, fokusera på kärnverksamheten och bli mer konkurrenskraftiga. Men Sverige ligger fortfarande långt efter andra länder när det gäller att outsourca sin energiproduktion.

– Här ser vi en stor tillväxtpotential. Industrins intresse för att välja bort olja och gas har ökat enormt i samband med energikrisen och klimatdebatten, säger Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. 

Nevel hjälper kunderna att bli energieffektiva och konkurrenskraftiga genom att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar byggda på cirkulär ekonomi. Nevel tar samtliga kostnader för investeringar samt drift och underhåll. Bolaget administrerar även ansökningar för investeringsstöd och alla nödvändiga tillstånd. Resultatet blir en effektiv och pålitlig energileverans.

– Vi kan antingen förvärva och uppdatera kundens befintliga anläggning eller bygga en helt ny. Sedan levererar vi energi i den omfattning som behövs och när den behövs, säger Stefan Johnsson.

Nevels svenska industrikunder får för närvarande fossilfri energi till ett stabilt och förutsägbart pris. Svängningar i olje- och gaspriser påverkar inte leveransen alls. Nevel strävar efter en lokal bränsleförsörjning i så hög grad som möjligt. 

– Utöver att enbart leverera energi försöker vi hela tiden utnyttja spillvärme och andra restprodukter som uppstår i kundens egen produktion. Vi strävar alltid efter att bygga ett så hållbart och cirkulärt energisystem som möjligt. 

Nevel erbjuder även den mest sofistikerade digitala plattformen i branschen, där data från olika anläggningar sammanställs och jämförs. Utifrån detta tas beslut om exempelvis mängden bränsle, blandningen och syrgasnivån vilket också påverkar kostnader och utsläpp.

– I stället för att ha lokal övervakning på mindre anläggningar så kan vi styra och övervaka dem centralt.

Energins andel av de totala kostnaderna har för många industrier inte varit särskilt betydande tidigare. I dag har situationen förändrats radikalt och vissa företag måste antingen höja priserna eller minska produktionen. 

– Därför är det smart att dra nytta av de synergieffekter som uppstår tack vare de energianläggningar och nät vi driver. Företag bör betala för energin som en tjänst. Det är oftast billigare och definitivt smidigare.

Att ställa om till hållbarare produktion gynnar inte bara miljön utan också affärerna.

– Forskningen är tydlig. Hållbara företag har lojalare kunder och bättre företagskultur.

 

Om Nevel:

Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder framtidssäkra industriella och kommunala lösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar samt över 40 fjärrvärmenät. Företagets årliga omsättning är 100 miljoner euro. Nevel sysselsätter 150 experter i Sverige, Finland och Estland. Nevel ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder USD under förvaltning eller rådgivning i Europa, Amerika och Asien.

 

Läs mer om Nevel och deras industriella infrastrukturlösningar! 

Läs mer om Nevel här!

 

Mer från Nevel AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nevel AB och ej en artikel av Dagens industri

Fredspris till fängslad belarusier

Den fängslade demokratiprofilen Ales Bjaljatski från Belarus samt människorättsorganisationerna Memorial och Center for Civil Liberties tilldelas Nobels fredspris.

Alis Bjaljatski är en av initiativtagarna till demokratirörelsen som uppstod i Belarus i mitten av 90-talet, säger norska Nobelkommitténs ordförande Berit Reiss-Andersen.

”Han har ägnat sitt liv åt att förespråka demokrati och fredlig utveckling i sitt hemland.”

Han grundade organisationen Vjasna, som betyder ”vår”, 1996 som svar på den kontroversiella konstitutionsändringen som gav president Aleksandr Lukasjenko diktatorsliknande kraft, motiverar Reiss-Andersen.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera