1515

Ordföranden: ”Ny händelse som inträffat under året”

Beslutet att sparka Första AP-fondens vd togs på styrelsemötet i fredags. Det ska inte ha sin bakgrund i Di:s tidigare granskning av fondens resor: ”Det här är en ny händelse”, säger ordförande Urban Hansson Brusewitz.

Första AP-fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz.
Första AP-fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz.Foto:Henrik Hellstrom

Är det några nya saker som har kommit fram som gör att ni inte har något förtroende?
”Det här är en ny händelse som inträffat under året som rör vårt regelverk när det gäller innehav och handel med finansiella instrument. Vi har valt att inte gå in på mer detaljeringsgrad än så. Vi kanske måste sekretesspröva om det är affärssekretess”, säger Första AP-fondens ordförande Urban Hansson Brusewitz.

Di har tidigare granskat Första AP-fondens vidlyftiga resepolicys och avslöjat att fondens anställda åkt på en konferensresa till en anläggning där vd:n Johan Magnusson ägde en semesterlägenhet. Efter detta lät AP-fonden revisionsbolaget KPMG granska denna resa där det bland annat fastslogs att Johan Magnusson inte haft någon ekonomisk vinning av konferensen

Vissa brister kunde dock konstateras men att Första AP-fondens vd sparkas har inte med den granskningen att göra, påpekar Urban Hansson Brusewitz.  

”Vi bedömer att det har skett ett brott mot våra interna riktlinjer. Det är inget lagbrott kring insiderhandel eller så, såvitt vi kan bedöma. Men det är tillräckligt allvarligt för att entlediga vår vd”, säger Urban Hansson Brusewitz.

Hur uppdagades den här handeln?
”Vi har interna system och processer för att säkerställa att regelverket följs. Den processen har visat sig fungera bra.”

När upptäcktes detta?
”Det är en händelse under året som kom upp på styrelsemötet i fredags. Jag fick kännedom om det tidigare men ställningstagandet från styrelsen kom upp i fredags”, säger Första AP-fondens ordförande.

Har ni varit för naiva och haft dåligt kontroll av vd och ledning?
”Min och styrelsen bedömning är att Johan Magnusson på ett mycket framgångsrikt sätt lett Första AP-fonden under 10 år. Sen finns det förstås synpunkter på alla vd:ar. Resepolicyn är förstås också styrelsens uppgift att se till att den är återhållsam”.

Di har sökt Johan Magnusson för en kommentar. 


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?