1515
Annons

Omsättningen steg men resultatet sjönk för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience, som handlas på First North, hade en nettoomsättning på 5,5 miljoner kronor under det första kvartalet 2020 (4,6).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,5 miljoner kronor (-6,7).

Resultat efter skatt blev -9,8 miljoner kronor (7,8), motsvarande -0:79 kronor per aktie (-0:81).

”Eftersom covid-19-pandemin försvårar interaktionerna med potentiella samarbetspartners och därmed riskerar att försena tidpunkterna för framtida intäktsbringande avtal, har vi beslutat att tillfälligt minska vår kostnadsbas”, skriver vd Jessica Martinsson.

Detta bolaget genom att korttidspermittera personal på deltid under sex månader, vilket beräknas ge en kostnadsbesparing om cirka 10 miljoner kronor under andra halvan av 2020. 

Besparingen tillsammans med det förväntade kapitaltillskottet från nyemissionerna ger Sprint Bioscience en god finansiell uthållighet, lyfter vd fram.

I det korta perspektivet kommer Sprint Bioscience att fokusera resurserna på fortsatta leveranser i samarbetet med LG Chem kring den prekliniska utvecklingen av ett läkemedelsprojekt mot leversjukdomen NASH - ett avtal som har ett potentiellt totalt värde 230 miljoner dollar plus royalties. 

Samtidigt fortsätter PIP4K2-projektet som licensierades till Petra Pharma under 2016, mot start av kliniska fas 1-studier. Den pågående covid-19-pandemin kan dock komma att senarelägga den kliniska studien. Det totala avtalsvärdet uppgår till 240 miljoner dollar plus royalties och Sprint Bioscience är berättigat till nästa delmålbetalning när fas 1-prövningen startar. 

”Sammantaget kan vi konstatera att våra båda samarbetsprojekt fortsätter avancera i sin utveckling, med åtföljande möjligheter till nya delmålsbetalningar. Samtidigt har vi under det gångna kvartalet fortsatt arbetet med att stärka våra interna projekt”, skriver vd.

Bolaget aviserade på onsdagsmorgonen att målproteinet för projektet VADA, som är VRK1. 

”Vi ser fram emot att presentera våra resultat i VRK1 för våra kunder med start i juni”, skriver Jessica Martinsson.

Desenio ökade försäljningen med 125 procent – aktien upp 7 procent

First North-listade Posterbolaget Desenio ökade nettoförsäljningen med 125 procent i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 402 miljoner kronor. ”Första kvartalet har överträffat våra förväntningar”, kommenterar vd:n Fredrik Palm. Aktien lyfter nästan 7 procent på onsdagsmorgonen. 

Desenios vd Fredrik Palm.
Desenios vd Fredrik Palm.Foto:Joey Abrait

Den organiska försäljningen, som exkluderar Poster Store som bolaget förvärvade under fjärde kvartalet, stod för 61 procent av tillväxten. 

Rörelseresultatet landade på 67,4 miljoner kronor, motsvarande en bruttomarginal på 16,8 procent. 

Tillväxt är ett ledord för Desenio, och under kvartalet ökade antalet aktiva konsumenter mer än 97 procent jämfört med första kvartalet 2019 till 3,5 miljoner kunder. 

Integrationen med förvärvade Poster Store fortlöper enligt plan där Fredrik Palm och Desenio räknar med årliga synergieffekter på 50 miljoner kronor. Under 2021 beräknas 25 miljoner kronor kunna sparas in, och 2 miljoner kronor har förverkligats under första kvartalet. 

Under pågående kvartal förväntas tuffare jämförelsetal och en negativ organisk tillväxt, på grund av den pandemiboom som rådde under andra kvartalet i fjol. Målet att öka nettoförsäljningen med 35 till 40 procent under 2021 är dock intakt. 

Desenio finns nu på 35 marknader och tittar på nya landvinningar. 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera