ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Omsättningen sjunker för Amnode

Amnode, som handlas på Aktietorget, hade en nettoomsättning på 19,5 miljoner kronor (20,2) under första kvartalet och ett ebitda-resultat på 0,2 miljoner kronor (-1,1).

"Efter en något svag försäljning i början på kvartalet har mars och även april löpt på enligt plan. Vi ser effekt av de nya projekten och försäljningen ökar igen, mars var bättre än motsvarande månad 2017 med +8 procent", kommenterar vd Lars Save i rapporten.

Kvartalets ebitda om mer specifik 0,17 miljoner kronor (-1,1) var något under budget på grund av den långsamma infasningen av nya artiklarna, skriver vd men noterar också en tydlig resultatförbättring "som också ser ut att fortsätta under kvartal två".

"Vi ligger cirka 9-12 månader efter i vår plan att vända runt Amnode och möta våra kommunicerade finansiella mål 2019. Styrelsen har beslutat och kommunicerat ännu en nyemission villkorad till årsstämmans godkännande", heter det.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,6 miljoner kronor (-7,1).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies