Hoppa till innehållet

Annons

Oklart hur många som bor i Sverige

Närmare 10,35 miljoner människor är folkbokförda i Sverige. Men hur många som faktiskt uppehåller sig i riket vet inte myndigheterna.

Foto:Johan Nilsson/TT

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer befolkningsstatistik löpande utifrån Skatteverkets folkbokföringsregister.

”I den officiella befolkningsstatistiken uttalar vi oss om den folkbokförda befolkningen. Personer som inte är folkbokförda ingår inte. De finns inte med i våra register”, säger Marie Lidéus, enhetschef för statistik om befolkning på SCB.

Felen i folkbokföringen kallar myndigheten för övertäckningsfel och underteckningsfel.

”Har man varit folkbokförd i Sverige men flyttat utomlands och inte meddelat det ser det ut som att man fortfarande bor i Sverige. Och så det omvända, att man uppehåller sig i Sverige men inte har folkbokfört sig.”

Det kan handla om personer utan uppehållstillstånd som gått under jorden. Eller personer som lever och verkar i Sverige med ett samordningsnummer, utan att de är folkbokförda här.

Omkring 119.000 personer som finns i registren är dessutom folkbokförda på fel adress, uppskattar Skatteverket.

”Det är inte ovanligt att studenter är folkbokförda hemma efter att de flyttat till sin studieort. Ofta handlar det om ren okunskap”, säger Lidéus.

Felen i folkbokföringen påverkar inte kvaliteten i den nationella statistiken, enligt SCB. Men problemet blir större om statistiken bryts ner i mindre områden.

”Tittar man på statistiken på kommunnivå eller i enskilda bostadsområden blir det en större osäkerhet i siffrorna”, säger Lidéus.

Större folk- och bostadsräkningar görs vart tionde år och sammanställs åt EU, för att göra statistiken jämförbar mellan länderna. Den senaste som genomfördes 2011 baserades på registerdata. Nästa planeras till 2021.

”Förr använde man sig av blanketter som skickades ut till privatpersoner och till fastighetsägare. I dag har vi lägenhetsregistret där vi vet vilka lägenheter som finns”, säger Lidéus.

Nu lyfts en önskan från politiskt håll om en fysisk folkräkning i utsatta områden med utbredd trångboddhet.

”Om vi skulle genomföra besöksintervjuer så skulle vi eventuellt kunna fånga upp fler personer.”

Men en fysisk folkräkning är kostsam och svår att genomföra.

”Folk öppnar inte alltid dörren. Men rent teoretisk kan en fysisk folkräkning i ett utsatt område ge ett bra underlag för att jämföra registerdata och upptäcka brister.”

Innehåll från GU VenturesAnnons

Succé för GU Ventures företag

GU Ventures teamet på Göteborgs universitet.
GU Ventures teamet på Göteborgs universitet.Foto:Ingela Vågsund

GU Ventures företag har attraherat över 20 miljarder kronor i finansiering till sina innovationer, varav många är baserade på forskningsrön. Det har lett till många nya kommersiella lösningar som sprids världen över.

Sedan 1995 har inkubatorn och investeraren GU Ventures omvandlat banbrytande idéer och forskningsresultat från Göteborgs universitet till nya företag. Idag sprids företagens innovativa produkter och tjänster över hela världen och i många branscher, såsom läkemedel, bio- och medicinteknik, material, kemi, energi, klimat, vatten, livsmedel, jordbruk, IT samt utbildning. De kännetecknas som ”deeptech” med högteknologiska egenskaper och tung vetenskaplig grund. 

”Succé för GU Ventures företag vars kommersiella lösningar sprids världen över.”

Deras innovations- och attraktionskraft syns i hundratals patentskydd och att de har omsatt 3,72 miljarder kronor i 2022. De har attraherat totalt 20 miljarder kronor i finansiering och sysselsätter drygt 2000 personer världen över. Ett exempel är Surgical Science, som utvecklar simulatorer för kirurger, och ett annat är Cellink, som byggt biokonvergensgruppen Bico. De har stärkt den svenska konkurrenskraften på den internationella arenan.

– Tack vare resultaten har GU Ventures rankats bland topp 20 i världen. Med tanke på att vi är relativt små är det ett enastående resultat. Jag tror att vår styrka är vår kvalitet och långsiktighet, det viktigaste är ju trots allt att företagen klarar sig över tid, berättar vd:n Klementina Österberg.

Arbetet med hållbarhet är viktigt

Arbetet med hållbarhet är också viktigt för att GU Ventures ska kunna skapa attraktiva företag, vilka är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. De senaste åren har GU Ventures även satsat på att skapa nya investmentbolag tillsammans med andra investerare och driver även riskkapitalkonferensen GoWest, som medfinansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Syftet är att attrahera en internationell investerarkrets och det sker i samarbete med många andra organisationer i ekosystemet.

”Succé för GU Ventures företag vars kommersiella lösningar sprids världen över.”

– Det är en lång väg att gå för att nå kommersiell framgång och finansiella muskler är nödvändiga. Det gäller att få in tillräckligt med kapital för att kunna göra en verklig skillnad på en global marknad och att kapitalet är långsiktigt och uthålligt.

FAKTA om GU Ventures:
• GU Ventures startades 1995
• Helägt av Svenska staten
• Förvaltas av Göteborgs universitet
• 162 företag startade
• 15 är börsnoterade
• 81 företag i portföljen
• varav 39 i inkubatorn
• 20 miljarder kronor attraherat

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med GU Ventures och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera