ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ökat kapacitetsutnyttjande inom svenska industrin under andra kvartalet

Den svenska industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procentenheter under det andra kvartalet 2018 jämfört med det första kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Det skriver SCB.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 90,9 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,1 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2017 och redovisade en utnyttjandegrad på 91,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för andra kvartalet 2018 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet i första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017 reviderats ner med 0,3 procentenheter till en 90,3 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies