1515
Annons

Okända supermarknaden där Sverige är en stormakt

Ännu en svensk paradgren är den så kallade indtechbranschen som omsätter 238 miljarder kronor årligen. Nu ska den stärkas ytterligare genom bättre samverkan mellan de stora industribolagen och digitala startups.

Foto:Most Photos

Den bästa av två världar möts i indtechbranschen, den stolta svenska industritraditionen med raden av globala storbolag och den nya digitala techscenen.

I den färska rapporten Swedish Indtech konstateras att indtechbranschen i dag sammantaget omsätter 238 miljarder kronor och därmed mäter sig väl med svensk råvaruindustri, processindustri och många av de större sektorerna inom tillverkningsindustrin. Dessutom med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på goda 8 procent.

”Den traditionella installerade basen av automation och it i industrin som ska möta digitaliseringen, i den skärningspunkten, där har vi indtech”, förklarar Catarina Berglund, processledare på Automation Region som organiserar svenska företag inom automationsbranschen.

Hon vill nu lansera indtech som bransch och begrepp så att det blir minst lika etablerat som i dag omsusade fintech, cleantech eller medtech. För det ligger mycket i ett namn eller begrepp.

”När vi startade Automation Region för 13 år sedan fick vi förklara begreppet automation, i dag är automationsbegreppet på väg ut. På samma sätt som bransch- och arbetsgivarorganisationen It & Telekomföretagen nu byter namn till Techsverige”, konstaterar Catarina Berglund. 

Indtech-branschen som den nu definieras består av en mängd små och medelstora teknikföretag tillsammans med ledande industribolag som ABB ABB +1,73% Dagens utveckling med industri och kraftteknik, Ericsson ERIC B +1,00% Dagens utveckling med 5G och IoT och Saab med säkerhet. I Sverige omsätter branschen för industriell digitalisering 105 miljarder kronor och om det alltmer digitala innehållet från maskinleverantörer som Alfa Laval ALFA +2,89% Dagens utveckling , Atlas Copco ATCO A +2,08% Dagens utveckling , Epiroc EPI B +2,84% Dagens utveckling , Volvo, Sandvik SAND +2,18% Dagens utveckling och Tetra Pak samt konsulttjänsterna kring dessa räknas in handlar det om en bransch som alltså omsätter 238 miljarder kronor årligen. 

Catarina Berglund, processledare på Automation Region.
Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Sverige är därmed redan i dag en stormakt inom indtech, enligt rapporten. De svenska leverantörernas andel av standardprodukter motsvarar en global marknadsandel på 3 procent, vilket slår svensk ekonomis relativa storlek i världen med sex till sju gånger. Eller uttryckt på ett annat sätt, Sverige har en marknadsandel för indtech i världen som anstår ekonomier som Frankrike, Storbritannien eller Tyskland.

Men det finns mer att göra för att stärka branschen ytterligare.

”Vi måste lyfta in hela värdekedjan, i än högre utsträckning de små och medelstora företagen i en gemensam strategi för att implementera nya lösningar”, säger Catarina Berglund.

Hon propagerar för mer av att testa gemensamt och att bygga upp demonstratormiljöer där även de mindre företagen kan komma med och få ta del av kompetens och nya lösningar.

Bland de viktiga geografiska indtech-marknaderna finns givetvis Kina. Även om investeringstempot generellt har minskat i landet förväntas automationsmarknaden vara ett undantag. Samtidigt är automationsnivån i kinesisk industri fortfarande låg jämfört med andra industriländer. Tillväxt på mellan 15-40 procent per år är inte uteslutet, konstateras i Swedish IndTech-rapporten.

”Tidigare pratade man om låglöneländer, det existerar nästan inte i dag, utan det handlar om att verkligen förstå vikten av att automatisera och digitalisera inom ramen för indtech för att lyckas för industrin”, menar Catarina Berglund.

Västerländsk industri står också inför en total digital transformation som kommer att kräva omfattande investeringar de närmaste tio åren.

”Stärkt konkurrenskraft, det är givet. Men också hållbarhet och energieffektivisering, som industrin jobbar ständigt med, där är indtech ett viktigt verktyg för att uppnå de målen.”

Pandemin förstärker dessutom dessa strukturella trender samt andra som e-handel, avglobalisering och geopolitisk fragmentering som potentiellt kräver mer digitalisering av industrin.

Valet 2022

L lovar sänkta skatter för småföretag: ”Behövs en vitamininjektion”

Liberalerna går till val på sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag och vill dessutom förändra de så kallade 3:12-reglerna.

Totalt handlar det om skattelättnader på cirka 7 miljarder kronor, som partiet vill få med i höstens budget.

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.
Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.Foto:Pontus Lundahl/TT

Med en månad kvar till valet ser läget betydligt bättre ut för Liberalerna än vad det gjort under större delen av mandatperioden.

Partiet har klättrat upp över spärren och enligt de två mätningar som gjorts under sommaren ligger partiet nu runt 6 procent.

”Vi känner en enorm medvind och Johan Pehrsons förtroendesiffror ökar kraftigt. Vi ser väldigt goda förutsättningar för ett maktskifte”, säger Mats Persson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Vid sidan av de stora profilfrågorna, skolan och integrationen, kommer Liberalerna att satsa stort på att lyfta fram ekonomin och företagandet under valspurten.

Partiet har tidigare flaggat för skattesänkningar på framför allt låga inkomster och även lanserat flera förslag för att sänka skatten på sparande, bland annat på ISK.

Nu går man fram med två nya förslag riktade mot landets småföretag.

Det ena tar sikte på arbetsgivaravgifterna och det så kallade växa-stödet.

”Det måste bli enklare och billigare att anställa. Nu går vi in i ett nytt läge med lågkonjunktur nästa år, och då behövs en vitamininjektion i de mindre företagen för att vi ska kunna pressa tillbaka arbetslösheten”, säger Mats Persson.

Enligt växa-stödet kan småföretag som anställer sin första medarbetare få en sänkning av arbetsgivaravgifterna, från 31,42 procent till 10,21 procent, under som mest två år.

Sedan förra sommaren, fram till 31 december i år, finns även tillfällig möjlighet att få nedsatt arbetsgivaravgift för ytterligare en anställd.

Det Liberalerna föreslår är stödet utvidgas så att det ska omfatta upp till tio anställda.

Fullt utbyggt räknar partiet med att förslaget kan kosta 6,7 miljarder kronor, i form av uteblivna skatteintäkter.

Finns det inte en risk att ni lägger väldigt mycket pengar på att skapa jobb som kanske skulle komma till ändå?
”Vi ser inte den risken i det här läget. Vi är väldigt oroliga över den lågkonjunktur vi har framför oss och att hushållens pessimism ska leda till hög arbetslöshet”, säger Mats Persson, som pekar på både inflationen och den nya prognosen från Konjunkturinstitutet.

Tidigare har det framför allt varit Centerpartiet som drivit på för sänkta arbetsgivaravgifter och även C har argumenterat för en utbyggnad av växa-stödet.

Men för att det bli en större sänkning av arbetsgivaravgifterna kommer det att krävas ett maktskifte, hävdar Mats Persson.

”Centerpartiet kommer inte att kunna genomföra det de säger. De är en stor skillnad mellan Liberalerna och Centerpartiet. Vi kan leverera det vi säger, det kan inte Centerpartiet. De kommer att stånga sig blodiga i förhandlingarna med Socialdemokraterna”, säger han.

Även om sänkningen av arbetsgivaravgifterna ses som en viktig konjunkturåtgärd, anser Liberalerna att förändringen ska vara permanent.

Mats Persson säger att han kommer att driva frågan i de budgetförhandlingar som väntar i höst, om högerpartierna vinner valet.

”Den kommer att vara prioriterad i det här tuffa ekonomiska läget som vi ser nu”, säger han.

Utöver att sänka arbetsgivaravgifterna vill Liberalerna även sänka skatten för fåmansbolag, genom att förändra de så kallade 3:12-reglerna.

Totalt handlar det om skattelättnader i storleksordningen 300 miljoner kronor.

”Det är en viktig reform för att få till bättre marginaler och därmed fler jobb i den sektorn”, säger Mats Persson.

”Industrin tuffar på och är väldigt konkurrenskraftig. Men vi är oroliga för att pessimismen bland hushållen sprider sig till övriga ekonomin och att arbetslösheten ska gå upp särskilt i de här jobben”, fortsätter han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera