Annons
Denna text publiceras i samarbete med Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Helsingborgs DagbladSydsvenskan

Ökad volym för Sparbanken Skåne – ser återhämtning efter pandemin

Sparbanken Skåne rapporterar ökad affärsvolym och ökat resultat för det andra kvartalet. Räntenettot sjönk till följd av prispress på bolån. Bankens ser en långsam och stegvis återhämtning efter coronakrisen.

Sparbanken Skånes vd Rasmus Roos.
Sparbanken Skånes vd Rasmus Roos.Foto:Ingemar D Kristiansen

Sparbanken Skånes affärsvolym ökade med fyra procent under årets andra kvartal, till 234 miljarder kronor. Det framgår av bankens delårsrapport för årets andra kvartal som släpptes på fredagen.

Ökningen drevs framförallt av värdepappershandel som påverkades positivt av börsens utveckling, men även en positiv utveckling på bolånesidan bidrog.

Inlåningen, enkelt uttryckt kundernas sparande, ökade.

”På företagssidan ser vi att återhämtningen fortsätter och att likviditeten stärks vilket gör att inlåningen ökar men kunderna är fortsatt lite återhållsamma med investeringar. Vad gäller privatkunderna så ser vi att det uteblivna resandet på grund av pandemin under våren och försommaren bidrar till att kundernas inlåning ökar”, skriver vd Rasmus Roos i rapporten.

Rörelseresultatet blev 233 miljoner kronor, även det en ökning med fyra procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal förra året var ökningen sju procent.

Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan en banks ränteintäkter och räntekostnader, minskade dock med tre procent under kvartalet. Rasmus Roos hänvisar i rapportkommentarerna till hård konkurrens på bolånemarknaden med pressade marginaler om följd.

”Även på företagssidan är räntenivåerna under press, och marknaden är dessutom något avvaktande till följd av pandemin. ”

I en stor profilintervju pekade Rasmus Roos på den organisationsförändring som genomförts sedan han tog över på vd-stolen tidigare i år. Förändringen innebär att tidigare sex områden blivit tre i banskens geografiska uppdelning. Samtidigt har enheter för företagskunder och digitala kanaler skapats.

”Den nya organisationen infördes den 1 maj och ger oss stärkt kundfokus och effektivare arbetssätt i hela verksamheten”, skriver Rasmus Roos i rapporten.

Banken såg under kvartalet en återhämtning på marknaden efter den nedgång som coronapandemin lett till. Under kvartalet har ”ytterligare återföringar kunnat göras från tidigare reserverade kreditförluster”, skriver banken i rapporten

Återhämtningen sker dock ”långsamt och stegvis” på såväl privat som företagssidan.

”Skånes näringsliv har generellt klarat coronakrisen bättre än näringslivet i andra storstadsregioner i landet. Utmaningarna med långtidsarbetslöshet och utanförskap i vissa delar av Skåne kvarstår dock”, skriver Rasmus Roos.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera