Ökad svensk tjänsteproduktion

Den svenska tjänsteproduktionen ökade med 7,7 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser i januari, jämfört med samma månad föregående år.

Det framgår av statistik från SCB.

Jämfört med föregående månad steg tjänsteproduktionen 1,1 procent.

I december ökade tjänsteproduktionen med reviderade 5,0 procent jämfört med samma månad 2015 (+4,1).

Under perioden november-januari var produktionen 2,5 procent högre jämfört med perioden augusti-oktober, i säsongrensade tal. Motorhandeln utvecklades starkt under kvartalet, vars produktion ökade med 4,9 procent. Även datakonsultverksamheten visade en stark utveckling under det rullande kvartalet, och ökade med 4,6 procent.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Advokatfirman Magnus Dahlgren & Partners ABAnnons

Behov av klarare rättsregler kring tjänstepensionsbeskattning

Är rättsläget tillräckligt klart inom området för beskattning av tjänstepensionsförsäkring? Det ifrågasätter Carl Johan Rundquist, jurist och senior associate på advokatfirman Dahlgren & Partners. 

Skatterättsnämnden meddelade nyligen ett förhandsbesked angående tillämpningen av den skatterättsliga kompletteringsregeln vid pensionsavsättningar (2020-11-04, dnr. 13-20/D). Nämnden underkände däri regelns användning, och därmed arbetsgivarens avdragsrätt, vid vissa fall av bonusväxling. Beskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Carl Johan Rundquist menar att behovet av ett klarare rättsläge avseende arbetsgivares avdragsrätt i sådana och liknande situationer är stort eftersom det oklara rättsläget förelegat länge. Osäkerheten om de skatterättsliga förutsättningarna kan i sin tur innebära att man blir allt mer ovillig att ge de anställda möjligheten att skaffa sig tillräckligt bra pensioner. 

– Det borde vara ett samhällsekonomiskt intresse och inte minst ligga i det allmännas intresse att så många som möjligt skaffar sig så bra pensioner som möjligt, eftersom det bland annat minskar riskerna för att det allmänna får träda in i efterhand. Följaktligen behövs tydligare skatterättsliga regler för tjänstepensioner, men det finns även ett behov av att återinföra någon form av skatteincitament för privat pensionssparande i Sverige, vilket uppmärksammats av OECD, säger Carl Johan Rundquist.

Behov av ett klarare rättsläge

Många av de skatterättsliga oklarheterna beträffande den skatterättsliga situationen vid tryggande av tjänstepensionsområdet noterades redan i början av 2010-talet, vilket föranledde tillsättandet av en särskild utredning. Den lade senare fram betänkandet SOU 2015:68 ”Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna”. Däri föreslogs ett stort antal förenklingar och förtydliganden, bland mycket annat ett förtydligande av förutsättningarna för kompletteringsregelns tillämpning. Betänkandet har, trots i huvudsak positiva remissvar, fortfarande inte lett till lagstiftning.  För att underlätta tjänstepensionsområdet för arbetsgivare och i slutändan de anställda skulle det vara en stor fördel om betänkandet i så stor utsträckning som möjligt till slut ledde till lagstiftning. En sådan förändring av skattebestämmelserna skulle nog även underlätta Skatteverkets arbete.

Specialistkompetens inom pensionsområdet

Advokatfirman Dahlgren & Partners har unik specialistkompetens inom pensionsområdet, såväl skatte- som civilrättsligt, och inom arbetsrätt. Unik eftersom advokatfirmans jurister har gedigen förankring och erfarenhet inom pensions-, försäkrings- och arbetsrätten med bakgrund i andra näraliggande verksamheter såsom försäkringsbolag, pensionsrådgivare och organisationer på arbetsmarknadsområdet. 

– De juridiska frågorna vid tjänstepensionering, både de civil- och arbetsrättsliga vid utfästelsernas utformning och de skatterättsliga förutsättningarna, är ofta komplexa med risk för misstag som kan visa sig först långt senare. Felaktigt hanterade pensionsutfästelser kan därmed orsaka egentligen onödiga och kostsamma tvister, både avtals- och skatterättsliga sådana. Det kan vara ett komplicerat och tidskrävande arbete att få detta korrekt utformat och vi bistår gärna företag för att deras tjänstepensionsdelar ska bli bra och rätt, säger Carl Johan Rundquist.  

Om oss

Advokatfirma DAHLGREN & PARTNERS - Pension, försäkring & arbetsrätt. Byrån erbjuder tillgång till hög kompetens med kort startsträcka. Dahlgren & Partners är en personlig byrå med unik expertis och en lång samlad erfarenhet av rättsområdena.

info@dlaw.se 

dlaw.se 

Mer från Advokatfirman Magnus Dahlgren & Partners AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Advokatfirman Magnus Dahlgren & Partners AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?