1515
Annons

Ökad omsättning men minskat resultat för Beijer Electronics

Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på minus 1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (minus 8,7). Resultatet per aktie uppgick till minus 0,03 kronor (minus 0,31).

Nettoomsättningen uppgick till 323 miljoner kronor (287), medan orderingången var 330 miljoner kronor (331). Rörelseresultatet blev 3,4 miljoner kronor (7,3). Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2017 (0).

Vd Per Samuelsson konstaterar i en kommentar till bokslutskommunikén att Beijer Electronics BELE 0,00% Dagens utveckling rörelseresultat fortfarande ligger på en otillräcklig nivå..

"Westermo ökade sitt resultat och nådde tio procent i marginal, men har mer att ge. Beijer Electronics presterade två procent i marginal och Korenix visade en rörelseförlust. Det gör att vi sammantaget inte kan vara nöjda med resultatet som helhet", säger han.

Den underliggande resultattrenden pekar dock i positiv riktning och resultatet före avskrivningar och engångskostnader har ökat varje kvartal under 2017 jämfört med föregående år och det steg med 25 procent sammantaget under året.

Samtidigt belastas rörelseresultatet av stigande avskrivningar. En nedskrivning inom affärsenheten Korenix innebar också att koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev lägre än föregående år.

"Men även bortsett från nedskrivningen ligger rörelseresultatet på en låg nivå. Förutom stigande avskrivningar förklaras det i huvudsak av våra omfattande satsningar inom produktutveckling och inriktningen på selektiva insatser inom marknad och försäljning. Det ger en kortsiktig negativ resultatpåverkan men vi räknar med att det betalar sig på sikt", säger Per Samuelsson.

Koncernens orderingång fjärde kvartalet, 330 miljoner kronor, låg på en fortsatt hög nivå men den var i stort oförändrad beroende på ett starkt jämförelsetal samma period 2016.

Koncernens omsättning steg med 13 procent. Båda affärsenheterna Beijer Electronics och Westermo visade stark tillväxt medan försäljningen inom Korenix minskade.

Vad gäller just tillväxt noterar vd att koncernen avslutade det gångna året bra med stark organisk tillväxt i försäljningen under det fjärde kvartalet.

Beijer Electronics har som mål att nå en tillväxt på 7 procent per år och 10 procent i marginal över en konjunkturcykel. Tillväxtmålet infriades under 2017.

Du har väl inte missat DiTV – Sveriges nya ekonomi-tv-kanal?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera