Annons

Ökad förlust för Clavister

Nätsäkerhetsföretaget Clavister hade intäkter på 23,9 miljoner kronor under tredje kvartalet (15,7), en ökning med 52 procent jämfört med tredje kvartalet 2016.

Bruttomarginalen uppgick till 73 procent (61).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,6 miljoner kronor (-10,0). Justerat för jämförelsestörande poster om 8,1 miljoner kronor och extraordinära finansiella kostnader i samband med finansiering Q3(2017) var resultatet -17,0 miljoner kronor jämfört med -18,1 miljoner under motsvarande period föregående år.

Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 31,3 miljoner kronor (15,6). Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 7,8 miljoner, vilket tillsammans med likvida medel summerar till 39,1 miljoner kronor.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera