Oförändrad ränta i Japan

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Det rapporterar Bloomberg News.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 43 bedömare väntade sig samtliga en oförändrad depositränta.

Även i övrigt lämnades den penningpolitiska hållningen oförändrad enligt följande:

* QE-program med inriktning att kontrollera avkastningskurvan, och hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent.

* Obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

* Köp av ETF:er om cirka 6.000 miljarder yen och fastighetsfonder (J-REITS) om cirka 90 miljarder yen per år. 

* Den monetära basen ska utökas till inflationen ligger över 2 procent på ett uthålligt sätt.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, 8 ledamöter röstade för och 1 emot. Guochi Kataoka menade att med tanke på riskfaktorer som momshöjningen och en möjlig vändning nedåt för den amerikanska ekonomin var det önskvärt att nå prisstabilitetsmålet under budgetåret 2018. 

Han ansåg vidare det var lämpligt för centralbanken att fortsätta köpa japanska statsobligationer så att räntor på japanska statsobligationer med löptider på 10 år och längre skulle sänkas ytterligare. 

BOJ konstaterar att den japanska ekonomin troligen kommer att fortsätta att expandera måttligt med stöd av mycket ackommoderande finansiella förhållanden och effekterna av regeringens storskaliga stimulansåtgärder. Exporten väntas fortsätta växa i en måttligt stigande trend med stöd av tillväxten i omvärldsekonomierna.

KPI-inflationstakten väntas fortsätta på uppåttrenden mot 2 procent, främst med stöd av ett förbättrat produktionsgap och stigande inflationsförväntningar på medellång och lång sikt.

BOJ bedömer att riskerna mot riskerna mot utsikterna handlar om USA:s ekonomiska politik och dess påverkan på de globala finansmarknaderna, utvecklingen för tillväxtekonomier och råvaruproducerande ekonomier, brexitförhandlingarna och dess effekter samt geopolitiska risker. 

Centralbanken står fast vid sitt åtagande om att fortsätta med sina "kvantitativa och kvalitativa monetära lättnader (QQE) med avkastningskurvekontroll" med avsikt att nåt inflationsmålet 2 procent så länge det krävs för att bibehålla målnivån på ett stabilt sätt. Policyn kommer att justeras vid behov.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?