Annons

Oförändrad ränta i Japan

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Det rapporterar Bloomberg News.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 43 bedömare väntade sig samtliga en oförändrad depositränta.

Även i övrigt lämnades den penningpolitiska hållningen oförändrad enligt följande:

* QE-program med inriktning att kontrollera avkastningskurvan, och hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent.

* Obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

* Köp av ETF:er om cirka 6.000 miljarder yen och fastighetsfonder (J-REITS) om cirka 90 miljarder yen per år. 

* Den monetära basen ska utökas till inflationen ligger över 2 procent på ett uthålligt sätt.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, 8 ledamöter röstade för och 1 emot. Guochi Kataoka menade att med tanke på riskfaktorer som momshöjningen och en möjlig vändning nedåt för den amerikanska ekonomin var det önskvärt att nå prisstabilitetsmålet under budgetåret 2018. 

Han ansåg vidare det var lämpligt för centralbanken att fortsätta köpa japanska statsobligationer så att räntor på japanska statsobligationer med löptider på 10 år och längre skulle sänkas ytterligare. 

BOJ konstaterar att den japanska ekonomin troligen kommer att fortsätta att expandera måttligt med stöd av mycket ackommoderande finansiella förhållanden och effekterna av regeringens storskaliga stimulansåtgärder. Exporten väntas fortsätta växa i en måttligt stigande trend med stöd av tillväxten i omvärldsekonomierna.

KPI-inflationstakten väntas fortsätta på uppåttrenden mot 2 procent, främst med stöd av ett förbättrat produktionsgap och stigande inflationsförväntningar på medellång och lång sikt.

BOJ bedömer att riskerna mot riskerna mot utsikterna handlar om USA:s ekonomiska politik och dess påverkan på de globala finansmarknaderna, utvecklingen för tillväxtekonomier och råvaruproducerande ekonomier, brexitförhandlingarna och dess effekter samt geopolitiska risker. 

Centralbanken står fast vid sitt åtagande om att fortsätta med sina "kvantitativa och kvalitativa monetära lättnader (QQE) med avkastningskurvekontroll" med avsikt att nåt inflationsmålet 2 procent så länge det krävs för att bibehålla målnivån på ett stabilt sätt. Policyn kommer att justeras vid behov.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera