1515
Annons

OECD: Boprisfall största hotet mot svensk ekonomi

Tillväxten i Sverige väntas förbli stark då global efterfrågan och en svag krona fortsätter att lyfta exporten. Exportsektorn kommer att investera ytterligare för att möta den ökade efterfrågan, men bostadsinvesteringarna kommer att krympa mot bakgrund av sjunkande bostadspriser.

Foto:Hasse Holmberg / TT

Samtidigt kommer arbetskraften att öka långsammare och arbetslösheten plana ut då svåranställda personer står för en allt större andel av de jobbsökande. Detta samtidigt som det fortsatt råder brist på kvalificerad arbetskraft. Hushållen förblir fortsatt försiktiga och sparandet högt.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i vårprognosen, Economic Outlook, som presenterades på onsdagen. 

OECD räknar med att Sveriges BNP växer 2,8 procent i år, och 2,2 procent nästa år. I höstprognosen såg OECD att BNP skulle öka med 2,8 procent i år och 2,3 procent nästa år. 

OECD konstaterar att såväl finans- som penningpolitiken är expansiv i en stark uppgång och riskerar att förstärka konjunkturcykeln. Den expansiva penningpolitiken har lyckats med att få inflationen nära 2 procent och förväntningarna är väl förankrade.

"Riksbanken förväntas börja dra tillbaka stimulansen mot slutet av 2018, vilket behövs för att balansera inflationsriskerna mot riskerna för felriktade resursallokeringar och finansiella obalanser, i synnerhet förknippade med bostadspriser", skriver OECD och tillägger att reformer riktade mot att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt också behövs.

OECD noterar att ekonomin fortsätter att växa kraftigt, men att sammansättningen förändras. Exporten lyfts av internationell efterfrågan, i synnerhet från EU, och en svagare krona, men konsumtionstillväxten dämpas på grund av fortsatt måttliga löneökningar, högt sparande och fallande huspriser.

"Hushållen har inte dragit ned på konsumtionen, men väntas fortsatt vara något försiktiga på kort sikt", enligt OECD.

Enligt OECD väntas inflationen ligga nära Riksbankens mål framöver och penningpolitiken bedöms förbli mycket expansiv, trots tecken på högt kapacitetsutnyttjande.

Organisationen noterar att låga räntor, god kredittillgång, och snabb inkomst- och befolkningsökning fram till nyligen har drivit upp bostadspriserna. Hushållens skulder har ökat till över 180 procent av disponibelinkomsten, men makrotillsynsåtgärder verkar ha börjat få viss effekt, enligt OECD.

De konstaterar att gynnsamma skatter för bostäder och bolån, hyresregleringar och brist på konkurrens i byggsektorn har bidragit till obalanser på bostadsmarknaden, där en övergripande brist på bostäder sammanfaller med allt för stor tillgång i vissa marknadssegment.

"Huspriserna genomgår en välkommen korrigering", skriver OECD, som tillägger att priserna nu visar tecken på stabilisering.

OECD konstaterar vidare att finanspolitiken är expansiv, med diskretionära åtgärder som ökar i snabbare takt än statens inkomster. Även om det behövs investeringar i områden som utbildning, integration, sjukvård, försvar och miljöskydd ger finanspolitiken bränsle till en redan solid tillväxt, och som finansieras av temporärt högre skatteinkomster.

Den finansiella uthålligheten är dock inte hotad, statsskulden understiger 40 procent av BNP och budgetöverskottet väntas överstiga 1 procent av BNP 2018-2019.

"Största riskerna mot utsikterna inkluderar ytterligare fall i bostadspriserna, som kan tynga konsumtionen. En nedgång kan förvärras av obalanser som är ett resultat av alltför expansiv makroekonomisk politik under uppgången", skriver OECD.


Innehåll från Planon SoftwareAnnons

Fastigheters avgörande påverkan på CO2-utsläpp

Enligt Sveriges officiella statistik har utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat kraftigt sedan 1990. Hela 93 procent har det gått ned. Trots det finns mycket kvar att göra. Företag och organisationer kan i hög grad bidra till att minska de globala koldioxidavtrycken genom att arbeta smart med sina kontorslokaler. Något som är avgörande för hela organisationens hållbarhetsarbete.  

Peter Ankerstjerne, Chef Strategy Officer, på Planon Software menar att det finns stora möjligheter för företag och organisationer att påverka bolagets övergripande hållbarhetsmål genom att omvandla kontoret till en smart arbetsplats. 

– För att minska sin klimatpåverkan behöver man först skapa en baslinje som visar vilka utsläpp man gör. När det är etablerat kan man börja förändra, säger han. 

Möjligheter med hybridsamhället

När det gäller transporter, företagsresor och pendling har det redan skett stora förändringar efter pandemin. Detta eftersom kontoret främst används som ett nav för att umgås, kommunicera och ha möten. Men mycket går att göra i den dagliga driften för att minska klimatpåverkan. Att byta till grön el är en sak. Annat är att jobba smartare med uppvärmning, belysning, städning och sophantering. 

– Ska man verkligen städa utrymmen varje dag som inte används? Ska tomma utrymmen värmas upp? Den här typen av frågor har blivit ännu mer aktuella i det nya hybridsamhället där delar av en kontorsfastighet bara används vissa dagar i veckan. 

– Med hjälp av smarta system som till exempel mjukvara så kan man följa mönster på hur människor arbetar. Se vilka ytor som används och automatisera avstängningen av belysning, värme och luftkonditionering där det är tomt. Och minska sina CO2 Footprints på ett enkelt och långsiktigt sätt. Om man sedan vill sätta igång detta automatiskt när någon använder byggnaden eller en tid innan så att det är ett bra inomhusklimat när arbetsdagar börjar kan man bestämma själv, säger Peter Ankerstjerne. 

Smart sätt att möta utmaningar

Några av utmaningarna som han ser när det gäller minskning av CO2 är att många organisationer inte känner till hur detta hanteras eftersom de hyr sina kontor. Eller att de saknar teknik och kunskap om vad som är möjligt att göra. 

– En bra start är att inventera nuläget och att investera i rätt teknologi för de delar som går att automatisera. Men i framtiden borde man designa och konstruera nya byggnader i enlighet med FN:s klimatmål.  

Om Planon:
Planon är en globalt marknadsledande leverantör av mjukvara för smarta byggnader som tillhandahåller de nödvändiga verktygen för att skapa en hållbar och koldioxidneutral framtid. Vi skapar användbara och meningsfulla insikter för framtidstänkande verksamheter.

Rapport om hållbar framtid
Det finns stora möjligheter för verksamheter att bidra till en hållbar framtid genom att förbättra driften av fastigheter, arbetsplatser och dess tillgångar. Frost & Sullivan ger värdefulla insikter gällande socialt ansvar, medarbetarnas förväntningar, kostnadsbesparingar och trender som leder vägen till en mer hållbar verksamhet. 

Läs hela rapporten här

Besök Planons hemsida

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Planon Software och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?