1515
Annons

OECD: Storbritannien har år av stimulansbehov framför sig

För att stärka en skral tillväxt i Storbritannien kommer det troligen att behövas stora finanspolitiska stimulanser under flera år framöver.

Det skriver OECD i en rapport om Storbritannien.

”Redan befintliga stödjande finanspolitiska åtgärder kommer att påskynda återhämtningen men ytterligare åtgärder kommer att behövas”, skriver OECD.

Det påpekas att möjligheterna till ytterligare penningpolitiska stimulanser från Bank of England är begränsade men att de låga räntorna ger utrymme finanspolitiskt.

”En huvudutmaning kommer att vara att säkerställa att folk i rörelser som varaktigt påverkas av covid-19-krisen kan röra sig till nya verksamheter och inte avskiljs från arbetsmarknaden”, skriver OECD.

De ekonomiska utsikterna är särdeles osäkra till följd av att det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU utan ett handelsavtal medan fallen av covid-19 på nytt börjat öka.

”En nära handelsrelation med EU skulle stödja återhämtningen, produktiviteten och sysselsättningen för båda parterna”, framhåller OECD.

För Storbritannien finns det stora risker på nedsidan ekonomiskt relaterat till utträdet från EU:s marknad kombinerat med risker från covid-19. Till viss mån har den brittiska ekonomiska aktiviteten dragit upp men efterfrågan väntas av OECD överlag endast gradvis återhämta sig.

”Anpassade finanspolitiska åtgärder och penningpolitiskt stöd kommer att vara avgörande för att skapa en ihållande återhämtning”, anser OECD och lyfter fram möjligheterna till att främja digitalisering och påskynda skiftet mot hållbarhet i miljön.

Coronaviruset väntas inverka på den brittiska produktiviteten och sysselsättningen under flera år.

Att skydda sårbara hushåll bör vara en fortsatt prioritet under återhämtningsfasen. Därutöver är det viktigt att stötta livskraftiga företags likviditet, anser OECD.

”Beslut som nu tas angående hur covid-19-krisen ska skötas och kring framtida handelsrelationer kommer att ha en kvarvarande inverkan på nationens ekonomiska riktning under kommande år”, skriver OECD vidare.

OECD anser alltså att det krävs stora finanspolitiska stimulansprogram, antagligen under flera år, i Storbritannien för att säkerställa återhämtningen. Nästa år, jämfört med 2019, förväntas den offentliga brittiska skulden ha ökat omkring 20 procentenheter, i förhållande till BNP. På längre sikt kommer Storbritannien att behöva ta itu med den ökade skuldsättningen.

”När återhämtningen är fast förankrad bör huvudfokus läggas på at adressera det återstående strukturella underskottet och att sätta den offentliga skuldkvoten på en nedåtgående bana”, skriver OECD.

Trots skuldsättningen kan den brittiska regeringen låna upp pengar till negativ ränta på upp till tre år samt till lägre än 0,5 procents ränta på 50 år. I mars i år var nära hälften av statsskulden bunden på minst 15 års löptid.

”Att låsa in låga räntor med långsiktig upplåning för att finansiera nödåtgärder kommer att bidra till att minska känsligheten mot stigande räntor”, skriver OECD.

OECD spådde i sin interimsprognos i september att Storbritanniens BNP skulle minska med 10,1 procent i år och öka med 7,6 procent nästa år. Den offentliga skulden väntas uppgå till 140,1 procent av BNP nästa år. 


Innehåll från VerizonAnnons

Fem nyckelfaktorer för att förverkliga planerna på det uppkopplade företaget

Ett uppkopplat företag kan förbättra sin konkurrenskraft betydligt. Men för vissa chefer kan digitaliseringsresan verka komplicerad och svår att få grepp om. Här är fem nyckelfaktorer för att kunna utveckla de mest innovativa lösningarna, samarbeta sömlöst med partners och samtidigt vara finansiellt framgångsrik.

Det uppkopplade företaget består av ett ekosystem där varje del av företaget är digitaliserat, inklusive försäljning, kundservice, ekonomi, HR, tillverkning, FoU, teknik, logistik och marknadsföring. 

– När dessa funktioner hanteras virtuellt, kan företag dra fördel av smarta processer som baseras på dataanalys och som möjliggör en säker och sömlös koppling mellan människor, processer och produkter, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

1. Digitala arbetsflöden måste baseras på robusta och säkra uppkopplingar 

En robust, säker och skalbar nätverksinfrastruktur utgör grunden för framgångsrika verksamheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nätverket i beslutsprocessen redan från början och sedan bygga vidare på det. För att kunna dra nytta av teknik som 5G, MEC, artificiell intelligens och AR/VR behövs en plattform som levererar nätverkstjänster på ett smidigare, mer motståndskraftigt och mer molncentrerat sätt än vad traditionella nätverksinfrastrukturer gör. Detta kallas Network as a Service (NaaS) och i kombination med digitala möjligheter kommer det att vara nyckeln till framgång. 

2. Differentiera it-lösningar för specifika branscher

Standardlösningar för dagliga processer ligger fortfarande till grund för it-infrastrukturen som är tillgänglig för alla. Den stora skillnaden är införandet av differentierade it-lösningar. I den virtuella världen kan specifika applikationer snabbt rullas ut baserat på individuella behov. Dessa applikationer sitter närmare platsen där själva kundtransaktionen äger rum. Det innebär smidigare driftsättning och snabbare svarstider, samt specifika it-lösningar för enskilda avdelningar som stödjer innovativ utveckling.

3. Skapa ett starkt partnerekosystem

Digitalisering av processer och arbetsflöden gör det möjligt att samarbeta på nya sätt och med ett större partnerekosystem. Många företag har arbetat i silos, med isolerade it-system och begränsad leverantörskontrakt som innebär att det inte varit möjligt att samverka kring nya idéer. Genom att välja it-partners som fungerar bra ihop och som satsar på digitalisering kan företag påskynda innovation och bli mer träffsäkra. Därigenom har de möjlighet att dra nytta av expertis hos branschpartners och tillsammans skapa de bästa produkterna och tjänsterna.

4. Kom ihåg den mänskliga upplevelsen inom den digitala första arbetsplatsen

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats under pandemin, och många företag går över till hybrida arbetsmiljöer med fler samarbetslösningar. Automatisering kommer inte att ersätta arbetskraften, utan snarare omdefiniera roller utifrån nya möjligheter. På den digitala arbetsplatsen måste företag vara noggranna med varje anställds arbetsmiljö och ta hänsyn till varje individs utbildning, trivsel och erfarenhet när de interagerar med de tekniska lösningar som företaget använder. Att förstå dessa miljöer i förhållande till de anställdas upplevelser kommer att bli avgörande för det uppkopplade företagets framgång.

5. Säkra den dynamiska världen

Varje företag behöver förstå att förmågan att skapa en säker och effektiv cyberverksamhet är detsamma som att skapa en säker och effektiv drift, vilket i sin tur är detsamma som att skapa en säker och effektiv affärsverksamhet.  Säkerhet kommer att ses som en affärskritisk tjänst, snarare än som en isolerad aktivitet, inom det uppkopplade företaget. Säkerhetstjänsterna bör vara inbyggda i den grundläggande infrastrukturen så att de möjliggör den flexibilitet som användare och data måste ha när det gäller tid och plats. Dessutom måste säkerhetstjänsterna vara kopplade till identitetslösningar som skyddar det uppkopplade företaget och dess data, varumärke, och människor.

– Min utmaning till företag runt om i världen är se till att 2022 blir det år som planerna på det uppkopplade företaget förverkligas – tekniken och expertisen finns redan. Det är viktigt att företag arbetar med globala partners som kan stödja dem under hela resan och erbjuda den flexibilitet, skalbarhet och anpassningsförmåga som varje företag behöver, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

Ta reda på mer om hur Verizon kan hjälpa dig på din resa mot att bli ett uppkopplat företag.  

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?