1515

OECD ser långsam tillväxt

Den globala BNP-tillväxten väntas öka måttligt i år och nästa år med stöd av finanspolitiska initiativ i de större ekonomierna. Förtroendet har förbättrats men konsumtionen, investeringarna, handeln och produktiviteten är "långt ifrån starka" och tillväxten är långsam i en historisk jämförelse.

Angel Gurría, OECD:s generalsekreterare.
Angel Gurría, OECD:s generalsekreterare.Bild:Jose Luis Magana/AP

Det skriver OECD i en interimsprognos på tisdagen.

OECD spår en global tillväxt på 3,3 procent i år och 3,6 procent nästa år, vilket är oförändrat från novemberprognosen. För 2016 bedömer OECD att BNP ökade BNP 3,0 procent (+2,9).

OECD varnar samtidigt för att frikopplingen mellan finansiella marknader och fundamenta, potentiell marknadsvolatilitet, finansiell bräcklighet och policy-osäkerhet kan bromsa den måttliga återhämtningen.

"De positiva bedömningar som speglas i marknadsvärderingarna förefaller vara frikopplade från utsikterna för den reala ekonomin", skriver OECD.

Organisationen konstaterar vidare att räntecykeln vände i mitten av 2016, och att stigande räntedivergens mellan stora ekonomier ökar risken för växelkursvolatilitet. Dessutom kvarstår bräckligheter i vissa utvecklade ekonomier från snabba bostadsprisökningar.

Beträffande tillväxtmarknadsekonomierna ser OECD höga risker, bland annat från höga företagsskulder och allt mer nödlidande krediter samt känslighet för externa chocker.

"Politiken måste hantera risker, stärka tillväxten och säkra att den blir mer inkluderande. Länder bör utnyttja ett ökat finanspolitiskt utrymme för att implementera finanspolitiska initiativ som lyfter efterfrågan och gör statliga skatter och utgifter mer stödjande för långsiktig tillväxt och rättvisa", skriver OECD.

Organisationen skriver vidare att en långsiktig exit från lågtillväxtfällan också kräver ett större politiskt åtagande att implementera strukturreformpaket för att lyfta en inkluderande tillväxt. Sådana åtgärder bör kombinera åtgärder för att utveckla färdigheter och ta bort hinder för konkurrens och handel samt att förbättra arbetsmarknadspolitiken på ett sätt som lyfter de generella inkomsterna och ger en bred spridning av förbättringarna.

OECD anser att den måttliga tillväxtökning man ser i år och nästa år speglar pågående och förväntade finanspolitiska initiativ, främst i Kina och USA, samt en mindre stram hållning i euroområdet.

Organisationen konstaterar vidare att inflationen stiger i en majoritet av länderna i spåren på högre energipriser. Den underliggande inflationen i de utvecklade ekonomierna är dock fortsatt dämpad och väntas endast stiga långsamt i takt med att expansionen får fäste och leder till mer robusta löneökningar.


Innehåll från TakedaAnnons

Läkemedelsområdet förändras och Sverige behöver hänga med

Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda och Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.
Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda och Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.

Givet den utveckling som sker på läkemedelsområdet krävs ett omtag kring hur läkemedelsföretag, myndigheter och regioner kan samarbeta. Detta för att revidera utvärderingen av behandlingar till små patientpopulationer, ta fram en plan för monitorering sett till alla de värden behandlingarna skapar samt skapa ett hållbart system som möjliggör tillgänglighet av innovationer i hela Sverige. 

– Läkemedelsindustrin, myndigheter och regioner måste ta ett gemensamt ansvar för att svenska patienter får tillgång till ny banbrytande behandling, säger Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda.

Med dagens utveckling på läkemedelsområdet finns möjligheter att hjälpa många patienter som för bara några år sedan stod helt utan behandlingsalternativ. Dessa behandlingar är väldigt nischade men också riktade till de tusentals sjukdomar med få patienter. I båda dessa grupper finns idag sällan några behandlingsalternativ tillgängliga. Denna evolution inom läkemedel leder så klart till tydliga utmaningar i ett system som är gjort och byggt för att utvärdera läkemedel som riktar sig till stora och breda patientgrupper. Detta betyder att det finns en stor risk att läkemedel till små patientpopulationer inte blir tillgängliga i Sverige.

– Vi har full förståelse för problematiken med att det initialt inte finns samma mängd data om man jämför med vanligt förekommande sjukdomar som diabetes. Detta kräver nya typer av modeller för att värdera behandlingarnas effektivitet men också att vi blir bättre på att dela data. Alldeles avgörande är att dessa nya modeller tas fram i samverkan mellan alla parter, säger Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.

– Vi befinner oss i ett intressant läge just nu då det kommer många nya behandlingsstrategier och läkemedel som riktar sig till sjukdomar som inte haft samma fokus tidigare. Det här kräver att sjukvård och företag samverkar än bättre för att utvärdera dessa nya metoder för att möjliggöra en användning, säger Ulf Jersenius.

En nationellt samordnad vård

För att det här ska bli möjligt krävs en bredare samordning nationellt. Detta innebär att processer blir bättre koordinerade och att det finns tillgång till likvärdiga kunskapsunderlag, vilket SKR påbörjat på ett fördömligt sätt. 

– Vi anser att vi som läkemedelsbolag har ett ansvar att bistå i det koordinerande arbetet genom att tidigare dela data givet att det finns säkra plattformar. Likaså behöver vi följa upp effekten av våra läkemedel och se att det tillför ett faktiskt värde för samhället. Det här kräver ett tydligare samarbete med vården än idag för att monitorera hur det fungerar ute i verkliga livet. Genom monitorering kan vi bättre säkerställa att läkemedlet ges till rätt patient samtidigt som vi alla också får ny kunskap vilket främjar nya innovationer och behandlingsmetoder, säger Maria Mässing.

En ny finansieringsmodell 

Takeda  ser att det krävs en ny typ av finansieringsmodell där läkemedel prissätts än mer efter dess effekt i verklig miljö. Läkemedlet utvärderas av antingen myndigheter eller SKR och beroende på uppnådd effekt får läkemedelsbolagen en större eller mindre ersättning, något som lyfts fram av Region Västerbotten för den typ av läkemedel vi diskuterar här. Beroende på utveckling kan summan ändras med tidens gång.

– Ponera att vi kan sammanställa data från hela Norden gällande exempelvis sällsynta sjukdomar. Då får vi dels en fördjupad kunskap om diagnoserna men kan också se vilka värden våra läkemedel levererar, och kan därefter följa upp dessa över tid, avslutar Ulf Jersenius.

Om Takeda
Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, gastroenterologi och onkologi. Se altinget.se/aktoerer/nyttvaardtanksverige för mer information om Takedas vision för en hållbar vård.

C-ANPROM/SE/CORP/0022 oktober-21

www.takeda.se 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?