1515
Annons

OECD: Alldeles för låg skatt på utsläpp

Skatterna på utsläpp är alldeles för låga för att uppmuntra till omställning till koldioxidsnåla alternativ, visar en ny rapport från OECD. Kol beskattas lägre än exempelvis naturgas, som är mindre farligt för klimatet.

Runt 70 procent av koldioxidutsläppen från energikällor i OECD:s medlems- och partnerländer är oskattade, enligt rapporten som släpps i samband med att världsledare samlas till FN:s klimattoppmöte i New York.

Skatten på bränsle för bilar och lastbilar är relativt hög samtidigt som den inte motsvarar den miljöskada som bränsleutsläppen orsakar, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen.

Skatten på kol – som ligger bakom nästan hälften av koldioxidutsläppen från energikällor – är noll eller nära noll. Samtidigt är bränsleskatten på internationella flygresor och fartygstransporter i princip obefintlig, vilket gör att flitiga flygresenärer och containertransportfirmor inte betalar sin del, enligt OECD:s generalsekreterare Ángel Gurría.

"Kol är ett slående exempel eftersom det just nu beskattas på lägsta möjliga vis jämfört med alla energislag, trots dess skadliga inverkan på klimatet och luften", står det i en sammanfattning av rapporten.

I de 44 länder som studerats är 97 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen, utanför vägsektorn, beskattade långt under vad som krävs för att motsvara den miljöpåverkan de orsakar, enligt OECD.

Den genomsnittliga skatten på kol och andra fasta fossila bränslen i OECD-länderna är 0,7 euro per ton koldioxid, medan skatten på diesel och bensin är 73,8 euro respektive 85,8 euro. För naturgas – ett något skonsammare energislag – ligger skatten på 5,7 euro per ton koldioxid, poängterar organisationen.

Endast fyra länder (Danmark, Nederländerna, Norge och Schweiz) beskattar sammantaget utsläpp över den tröskel organisationen satt på 30 euro per ton koldioxid. Tröskeln har satts för att motsvara skadorna utsläppen orsakar.

Samtidigt är Sverige det land med högst koldioxidskatt av medlemsstaterna med 1 150 kronor per ton koldioxid, men skatten tillämpas inte på alla utsläpp. Anledningen till att Sverige inte kommer över tröskelvärdet är enligt OECD mängden biodrivmedel som används, som undantas från koldioxidskatt.

"Vi vet att vi behöver bränna mindre fossila bränslen, men när skatten på de mest förorenande drivmedlen är noll eller nära noll så finns det lite incitament för förändring. Energiskatter är inte det enda svaret, men vi kan inte vända klimatutvecklingen utan dem. De borde implementeras rättvist och underlätta energiomställningen för utsatta grupper", säger generalsekreteraren Ángel Gurría enligt rapporten.

Dieseln en krona dyrare på två dagar

På torsdagen höjs bensinpriset vid bemannade stationer med 50 öre till 19:58 kronor litern. Dieselpriset höjs med 65 öre till 24:76 kronor per liter.

Foto:Fredrik Persson/TT

Bensinpriset har de senaste två dagarna sammantaget höjts med 65 öre och dieselpriset har under samma tidsperiod höjts med 95 öre.

Oljepriset har under september sjunkit till samma nivåer som i januari i år. Då låg bensinpriset på i snitt 18:34 kronor per liter och dieselpriset snittade på 20:83 kronor.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera