1515
Annons

Nytt lagförslag ska ta död på bilnormen – vill öppna för delad mobilitet

Bilen ska inte längre ha en särställning i lagstiftningen. Istället för att ställa krav på ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggen ska bil- och cykelpooler, infrastruktur för hemleveranser samt andra mobilitetstjänster och -åtgärder lika gärna kunna fylla transportbehovet, enligt ett nytt utredningsförslag. 

Foto:Janerik Henriksson/TT

Tidigare i veckan överlämnade särskild utredare Johan Edstav sitt betänkande ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” till regeringen och bostadsminister Märta Stenevi. I det föreslås en rad ändringar i plan- och bygglagen som kastar om spelplanen för både kommuner och byggherrar.

Om de föreslagna ändringarna blir ny lagstiftning innebär det slutet på en nästan 70 år lång era då bilen haft en dominerande och prioriterad roll när man planerat för nya bostadsområden. Genom så kallade parkeringstal har kommunens politiker tvingat byggherrar att bygga ett visst antal bilplatser för varje ny bostad som uppförts.

Men de senaste 10 åren så har det skett en förändring. Flera större kommuner, däribland Malmö, har insett att det varken finns utrymmes-, penga- eller miljöskäl att fortsätta på det upptrampade spåret. Man har därför försökt hitta nya lösningar inom den lagstiftning som finns i dag – men det är långt ifrån alla som vågat. Därför behöver lagen vara tydligare, menar Johan Edstav.

”Det behöver inte vara den egenägda bilen som ska dominera utan samtliga transportslag ska planeras likvärdigt av kommun. Nu kan man planera för färre p-platser till förmån för krav på mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Det nya förslaget ger kommuner större möjligheter för planering av hållbara transporter”, säger han till Dagens Industri.

Förslagen som läggs fram i betänkandet innebär också att boende som inte har behov av parkeringsplats inte längre behöver vara med och finansiera dem. Nya områden ska enligt förslaget i möjligaste mån lokaliseras så att behovet av transporter hålls nere och att redan gjorda investeringar i infrastruktur och service nyttjas så effektivt som möjligt. 

Det ska också ställas krav på att bostäder och verksamheter vara tillgängliga med gång, cykel och andra miljövänliga transportslag. Men hur lätt är det att ändra en norm som varit härskande i 70 år? ”Jag tror att det kommer att bli en normförändring som kommer ge tydligt utfall i stadsbilden om kanske ett decennium. Corona-året har ju gjort stor skillnad för de flesta som inte har ett arbete där man fysiskt behöver vara på plats - och det kommer sätta sina spår. Det kommer att finnas ett behov att hitta nya lösningar och ett minskat behov av enskilda transporter”, säger Edstav.

”En ökad medvetenhet om klimatet och om att gaturum och stadsmiljö kan förändras och bli en attraktivare miljö att vistas i är också starka drivkrafter”.

En förebild är den tyska staden Freiburg som är ett bekant utflyktsmål för verksamma inom stadsplanering.

”Där man lyckats gå från en bilnorm till en mobilitetsnorm, där den optimala friheten inte längre är att man har en egen bil - utan att man har friheten att välja transportsätt utifrån enskilda behov. Och det tror jag är en normförändring som är på gång även här”, säger Edstav.

I förslaget slår man också fast att kommunerna dels ska få bestämma om krav på mobilitetsåtgärder i detaljplanen, dels få ökade möjligheter att säkerställa att de planerade mobilitetsåtgärderna genomförs. Utredningen föreslår också att en mobilitetsdeklaration införs som ett sätt att följa upp överenskomna åtgärder.

I en tidigare rapport som Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen stod bakom räknar man med att det skulle kunna byggas upp till 20 procent fler bostäder i Stockholm om kravet på parkering togs bort.

”I till exempel centrala Stockholm kan utfallet bli att man helt och hållet kan skrota garagen vid nybyggen, om kommunen konstaterar att det finns förutsättningar att transportera sig på ett rimligt sätt”.

Här hittar du hela utredningsförslaget (pdf)

Regeringen vill slopa höjd bränsleskatt

Finansminister Mikael Damberg (S).
Finansminister Mikael Damberg (S).Foto:TT

Sverige går mot kärvare ekonomiska tider och då är det inte läge med höjda skatter, säger finansminister Mikael Damberg (S) till TV4 och föreslår därför att den inflationsstyrda höjningen av drivmedelsskatten ska stoppas tillfälligt.

”Det är inte rimligt med de höga bensin- och dieselpriserna att vi då automatiskt skulle få en skattehöjning vid årsskiftet, det tycker inte jag är rätt politik i det här skede”, säger Damberg till kanalen.

Regeringen har tidigare gått fram med förslaget om att pausa uppräkningen av reduktionsplikten för bensin och diesel för 2023.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera