Annons

Nya regler ska underlätta för husdjursbranschen

Hästar och andra djur ska inte behandlas som saker. Det handlar en motion om som får stöd i riksdagen.

Hästar och andra djur bör inte behandlas på samma sätt som icke-levande saker görs enligt nuvarande lagstiftning. Det hävdar Kristina Yngwe (C) i en motion som nu gått igenom i civilutskottet. Detta beror på att lagstiftningen orsakar ett allt för ojämt förhållande mellan köpare och säljare, enligt henne. Och främst påverkar lagstiftningen hästarna.

"Hästnäringen är väldigt viktig som bransch för Sverige men även ur ett rekreationsperspektiv. När det gäller hästköp är uppfödaren ofta någon form av näringsidkare medans köparen är en privatperson. Som konsumentköplagen är utformad idag har köparen av en häst samma utrymme att påtala brister av varan som man skulle kunna göra med exempelvis en brödrost", säger hon.

Enligt konsumentlagsstiftningen kan en köpare lämna tillbaka en vara till säljaren och påtala en brist i varan inom sex månader från det att köpet har gjorts. Bevisbördan för att visa när felet har uppkommit faller då på försäljaren, vilket innebär att om säljaren inte kan bevisa att felet inte beror på säljaren, utgår lagen från att köparen ska ha rätt att häva köpet. Men enligt Kristina Yngwe är det mycket svårare att bestämma fel och när det handlar om djur.

"I min motion vill jag då att man på EU-nivå förändrar lagstiftningen så att levande djur får specifika förutsättningar när det kommer till konsumentskyddet", säger hon.

Genom att ändra i lagstiftninbgen hoppas hon att hästnäringen kommer att gynnas i Sverige och från branschen har tongångarna varit positiva.

Motionen har behandlats och fått majoritetsstöd av civilutskottet och kommer att gå igenom i riksdagen. Därför kommer regeringen bli tillkännagiven beslutet. Men lagstiftningen måste ändras på EU-nivå, och Kristina Yngwe hoppas nu att regeringen ska arbeta för att lagändringen genomförs.

"Centerpartiets parlamentariker i Bryssel, Fredrik Federley, har fört frågan på parlamentsnivå. Enligt hästnäringen finns det här problemet i flera länder, så det borde finnas förutsättningar att få till en förändring. Men det gäller att regeringen driver den här frågan", säger hon.

Samtidigt har stödet för en förändrad lagstiftning än så länge endast kommit från borgerligt håll samt från Sverigedemokraterna. De rödgröna har i stället reserverat sig i frågan.

På vilket sätt lagstiftningen ska ändras och hur förhållandet mellan konsument och säljare skulle kunna se ut har Kristina Yngwe inte i nuläget. Men hon är fast besluten att lagstiftningen måste förändras. Hon har drivit frågan sen hon kom in i riksdagen 2014, och eftert tre motionsperioder är förslaget på väg att gå igenom riksdagen.

 

Innehåll från EKNAnnons

Ny EKN-undersökning om exporten: ”Trenden har vänt för små och medelstora företag”

Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.
Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Sedan svackan i början av pandemin har små och medelstora företag kraftigt ökat sin export.

Nu visar Exportkreditnämndens senaste undersökning att trenden vänder tillsammans med framtidsförväntningarna.

Läs mer om hur du kan säkra exportfinansiering i tuffa tider

Under tiden som följt efter Covid 19-pandemin har svensk export studsat tillbaka med råge. I EKN:s återkommande Demoskopundersökning om små och medelstora exportföretags utveckling och framtidsförväntningar såg man i februari 2022 att hela 45 procent av bolagen hade ökat sin export jämfört med samma kvartal året innan.

I den senaste undersökningen har trenden dock vänt och motsvarande andel har sjunkit till 34 procent. Samtidigt har 19 procent minskat sin export jämfört med samma period förra år – i februari var motsvarande andel bara nio procent.

– Efter pandemin var exportökningen brant för små och medelstora företag, men nu ser vi en försiktighet från företagen. De här bolagen är enormt duktiga på att känna av marknaden. De har hela tiden örat mot marknaden och kan nästa lukta sig till en marknadsförändring. Nu är de avvaktande, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Högre kostnader påverkar

En bidragande faktor till exportbolagens ökade försiktighet är högre kostnader. Priset på insatsvaror har ökat med 20 procent och fyra av tio tillfrågade bolag anser att de höga energipriserna påverkar verksamheten i mycket eller ganska hög grad.

Även bolagens framtidsförväntningar på exporten har vänt nedåt i EKN:s senaste undersökning. 29 procent förväntar sig nu att deras export kommer att öka det närmaste kvartalet och 44 procent väntar sig en ökning de kommande 12 månaderna. Motsvarande andelar i februari var 47 respektive 63 procent.

Trots den nedåtgående kurvan vill dock Carl-Johan Karlsson inte dra på för stora växlar.

– Vi verkar befinna oss i lejonets gap och än vet vi inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger han och fortsätter:

– Visst kan det gå fort när det väl går nedför, men undersökningen visar tydligt att vi inte är där nu. Som jämförelse kan vi titta på februari 2020 – då var bolagens förväntningar på exportökningar lägre än förväntningarna på exportminskningar. Vi är långt därifrån idag.

Dollarn som stötdämpare

Något annat som blir tydligt i den senaste undersökningen är enligt Carl-Johan Karlsson att små och medelstora exportföretag i större utsträckning har kunnat kompensera för sina ökade kostnader än bolag som inte exporterar.

– Sedan årsskiftet har värdet på dollarn stigit med 25 procent. Med en sådan valutautveckling kan du sälja mindre men ändå öka dina exportintäkter – bara det visar vikten av att finnas på exportmarknaden.

Så här kan EKN stötta din satsning som direkt eller indirekt är kopplad till export 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera