1515

Nya lagar ger slopad skatt och bidragsstopp

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare. Det är några av de lagändringar som träder i kraft efter årsskiftet.

En mängd nya lagar och lagändringar träder i kraft i Sverige under början av nästa år. Regeringskansliet har listat ett 50-tal av de viktigaste.

Här följer ett antal att hålla koll på.

Barnkonventionen blir svensk lag
Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990, men det är först vid årsskiftet som den blir svensk lag. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att ”synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet”, enligt Regeringskansliet.

Mer samhällsorientering för nyanlända invandrare
Kommuner blir skyldiga att erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering för nyanlända, en höjning från det tidigare kravet om 60 timmar. Undervisningen syftar till att öka förståelsen för det svenska samhället och ge ”en grund för fortsatt kunskapsinhämtande”.

Begränsad bidragsrätt för asylsökande som bosätter sig i utsatta områden
Asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med ”socioekonomiska utmaningar” ska som regel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Förhoppningen är att det ska leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden.

Värnskatten avskaffas
Den femprocentiga tilläggskatten för den högsta inkomstnivån tas bort. Avskaffandet av värnskatten var ett av Liberalernas viktigaste krav för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Beslutet har väckt häftig kritik mot regeringen, framför allt från vänsterhåll.

Sänkt drivmedelsskatt
Energi- och koldioxidskatten sänks för bensin och diesel, detta för att motverka höjda priser efter ökad inblandning av biodrivmedel till följd av reduktionsplikten.

Banker blir skyldiga att tillhandahålla bankomater
De största bankerna i Sverige blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag, vilket möjliggörs genom en ny miniminivå för kontantservice. Bryts kravet kan bankerna ges föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

Kamerabevakning utan tillstånd
Polisen, Säpo, Kustbevakningen och Tullverket får efter årsskiftet bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Inspektionen ska bedriva tillsyn, men myndigheterna får nu själva bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har tidigare sagt till TT att den administrativa processen för att bevilja tillstånd tar för lång tid.

”Då kan ju brottsligheten flyttat på sig eller ändrat karaktär och så kan vi inte ha det”, sade Damberg då.

 

 


Innehåll från RottnerosAnnons

Rottneros sätter social hållbarhet i fokus

Vi på Rottneros är specialister på pappersmassa och tar fram material till förnybara och återvinningsbara produkter. Genom att sätta hållbarhet och människan i fokus skapar Rottneros en inkluderande, utvecklande och engagerad arbetsplats som jobbar i nära kundrelationer för att bidra till en bättre och mer hållbar värld. 

Rottneros hållbarhetsarbete fokuserar på sunda finanser, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. Inom området social hållbarhet arbetar bolaget med att skapa en attraktiv, inkluderande och trygg arbetsplats som medarbetarna känner sig stolta över att vara en del av.

– För oss är det viktigt med social hållbarhet och att vara en arbetsgivare som är tillgänglig för alla människor, inte minst för kompetensförsörjningen. Vi vill att alla ska se oss som en intressant arbetsgivare och vi anser att ju fler perspektiv och infallsvinklar vi har på olika frågor desto bättre blir vi, säger Ida Mörtsell, Direktör HR, Säkerhet och Kommunikation.

Berikande med ett brett perspektiv

En homogen grupp ger ett snävt perspektiv på frågeställningar. Vill man ta snabba och rätt beslut från början behöver man kunna titta på saker ur så många perspektiv som möjligt. En människa som känner sig trygg, bekräftad och sedd vågar lyfta upp idéer, vill ge det lilla extra och mår bra av att komma till jobbet. Det är resonemanget kring varför Rottneros anser att mångfald och en god social hållbarhet skapar en arbetsplats med stor affärsnytta. För att få en bättre arbetsplats jobbar bolaget kontinuerligt med att ifrågasätta normer och strukturer, vilket kan framkalla blandande känslor.

 – Ofta handlar det jobbiga om att någon som har ett privilegium behöver avstå det för att andra ska ha det bättre. Det kan vara en revidering av tjänstebilspolicyn, där vi beslutar oss att frångå praxis med byte efter tre år och förlänger det till fyra år i stället. Anledningen till det är att oavsett bilmärke så är det alltid nyproduktion som har störst miljöpåverkan och kan vi bidra till ökad hållbarhet så vill vi göra det, säger Ida Mörtsell.

Ökad tillgänglighet, en konsekvens av pandemin 

Pandemins snabba digitaliseringsresa ger fördelar till landsbygden, där Rottneros fabriker finns. Exempelvis blir allt fler utbildningar digitala, vilket skapar ökad tillgänglighet och lika villkor oavsett var man befinner sig i landet.

– Våra anställda är vår största tillgång och skapar vi en bra förutsättning för att attrahera de bästa medarbetarna och behålla dem så kommer det påverka vår finansiella hållbarhet och vi jobbar bättre, smartare och får en mer stabil verksamhet, avslutar Monica Pasanen, CFO.

Om Rottneros

Rottneros är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och består av de två massabruken Vallviks Bruk och Rottneros Bruk, fibertrågstillverkaren Rottneros Packaging samt råvaruanskaffningsbolagen Nykvist Skogs och Rottneros Baltic. Koncernen omsatte ca 2,1 MSEK 2020 och hade 318 anställda.

rottneros.se

 

Mer från Rottneros

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Rottneros och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?