1515
Annons

Ny trend: Kontor blir bostäder

Den starka bostadsmarknaden håller på att förändra svenska storstäder. Kontor blir bostäder när allt fler vill bo i centrum.

Bild:TT

Befolkningstillväxten i Sverige är stark och går hand i hand med urbaniseringstrenden. Det är faktorer som gör att fastighetskonsulten Newsec har identifierat en ny trend på fastighetsmarknaden där kontor konverteras till bostäder.

Fenomenet syns tydligast i Stockholm där många bostäder under 1970- och 80-talen byggdes om till arbetsplatser när folk flyttade ut till förorten.

”Trenden var tidigare att man skulle flytta ut från staden. I stadskärnorna fanns kontoren och det var dött på kvällarna. Nu har det vänt och city har blivit en plats där man vill bo och umgås”, säger Max Barclay, vd för Newsec, Sveriges största fastighetskonsult.

Stockholms stad vill bygga 140.000 bostäder fram till 2030, varar 37.000 ska ligga i innerstaden. Det kommer förändra stadsbilden när kontor och kommersiella lokaler förvandlas till bostäder och de boende kräver service som handel och skolor.

”Bostäder är det som är mest lönsamt att utveckla, där finns ju den starka efterfrågan”, förklarar Max Barclay trenden.

I stället byggs det upp kontorsparker utanför stadskärnorna, ett exempel är Arenastaden i Solna. Samtidigt menar Newsec att arbetsplatserna inte kommer försvinna från innerstaden, men det blir andra, mindre företag som tycker det är värt att ha sin personal centralt.

”Det är inte så att kontoren försvinner, de blir annorlunda än tidigare”, säger Max Barclay.

Sänk boendekostnaden - jämför boräntor här (extern tjänst)

I sin nya marknadsrapport spår Newsec att den svenska kommersiella fastighetsmarknaden går mot ett nytt rekordår. Fastighetskonsulten tror att det kommer under 2016 göras affärer till ett värde om 180-190 miljarder kronor.

”Vi tror på ett rekordår med fortsatt bra tider för fastigheter. Räntorna är fortsatt låga och det råder brist på objekt”, säger Newsecs vd Max Barclay.

I rapporten räknar Newsec också med att bostadspriserna i Sverige håller sig stabila, även om de senaste årens explosiva prisökningar inte kommer tillbaka. Men så länge ekonomin är stark och arbetslösheten inte växer kommer bostadsmarknaden klara av de kommande årens räntehöjningar, spår Newsec.

Learning 2 Sleep genomför sparpaket – vd och grundare lämnar

Learning 2 Sleep, som har en plattform för behandling av sömnbesvär, genomför ett sparpaket som också innebär att nuvarande vd Micael Gustafsson och grundaren Peter Boye lämnar sina anställningar i bolaget den 31 augusti.

Nuvarande vd Micael Gustafsson och grundaren Peter Boye.
Nuvarande vd Micael Gustafsson och grundaren Peter Boye.Foto:Learning to sleep

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Ny vd från den 1 september blir bolagets nuvarande operativa chef Lina Johansson.

Besparingspaket ska minska bolagets kostnadsmassa, med syfte att uppnå kassaflödesneutralitet så snart som möjligt. Besparingspaketet omfattar framför allt organisatoriska förändringar men även minskade externa kostnader inom ej nödvändig utveckling, konsulttjänster samt i viss mån marknadsföring. 

Utöver organisatoriska förändringarna medför sparpaketet också följande åtgärder: 

* Bolaget fokuserar framgent på en mer moderat tillväxt på den svenska marknaden med syfte att på sikt uppnå positivt kassaflöde samt lönsamhet.

* Större kostnadskrävande projekt pausas till dess bolaget har ett positivt kassaflöde.

* Bolaget kommer att fortsätta pågående samtal med eventuella nya partners/kanaler, förutsatt att dessa bedöms generera intäkter i det korta perspektivet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera