Ny rapport: Kvinnors företagande dyker

Valretorik om vinsttak i välfärden skadar företagandet i landet. Precis som vid förra valet backar nu entreprenörskapet markant.
Det framgår av en ny rapport som Di har tagit del av. 

Tvärtemot trenden i andra innovationsdrivna länder, minskar entreprenörskapet i Sverige. Nedgången beror uteslutande på ett vikande entreprenörskap bland kvinnor, konstaterar forskare vid Entreprenörskapsforum i en ny rapport.     

Det är en dyster utveckling som i dag redovisas i den nationella delen av studien "GEM 2018" – ett årligt forskningsprojekt, där entreprenörskapet analyseras i 54 länder. Kvinnors intresse för att vara företagare har svalnat, både jämfört med mätningen i fjol och året dessförinnan. 

Ett liknande, fast ännu mer dramatiskt tapp observerades i GEM-undersökningen 2014. De följande två åren återhämtade sig företagandet något – för att alltså sedan dyka igen 2017. 

Förklaringen handlar, enligt Pontus Braunerhjelm som är professor i nationalekonomi och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, till stor del om den hårda valretoriken. Hot om åtstramningar och försämrade villkor inom välfärdssektorn som särskilt stått i skottgluggen, skapar osäkerhet om framtida förutsättningar, hävdar han. 

"Under 2017 har det förts en intensiv diskussion kring de grundläggande förutsättningarna för entreprenörskap i skolan, omsorgen och vården. Resultaten indikerar precis som 2014 att entreprenörskapet är känsligt för de signaler som den ekonomiska politiken skickar ut". 

Många av de kvinnor som driver företag finns just inom just de sektorer som är utsatta för politiska utspel. Dessa branscher är också arbetsintensiva och har generellt låga marginaler – vilket också påverkar incitamenten att vara entreprenör, enligt rapporten.  

"Andelen kvinnor som anger dålig lönsamhet som orsak till att avluta sitt entreprenörskap är tre gånger så stor som andelen män", konstaterar Pontus Braunerhjelm. 

Rapporten visar även att kvinnor i högre grad än män avstår från att bli företagare av rädsla för att misslyckas. Nästan hälften, 47 procent, av kvinnorna uppger just risken att misslyckas som skäl till att inte bli företagare. Motsvarande andel bland männen är 40 procent. 

När det gäller tilltron till den egna förmågan att driva bolag är skillnaden mellan könen ännu mer uppseendeväckande. Medan nästan 45 procent av männen har gott självförtroende när det gäller företagande, är andelen kvinnor som tror sig kunna driva företag bara drygt en fjärdedel. Här utmärker sig Sverige också i ett internationellt perspektiv och placerar sig bland de sex länder där skillnaden mellan mäns och kvinnors självförtroende är som störst. Bara i Schweiz, Luxemburg, Storbritannien, Irland och Sydkorea är skillnaderna större.  

Vad kan de stora skillnaderna i självförtroende bero på?
"Det börjar troligtvis tidigt, någonstans i kedjan av skolgång, utbildningsval, yrke och riskkapital – som i stor utsträckning går till män. Tilltron till den egna förmågan är ingen enkel sak att fixa till, men jag tror inte så mycket på skatterabatter eller liknande. Det krävs ett flertal åtgärder."

Sverige sticker även ut internationellt i frågor om tillväxtambitioner. Bara krisländer som Grekland, Italien och Spanien uppger lägre förväntad sysselsättningstillväxt de kommande fem åren.   

"Den negativa utveckling som vi såg 2016, accelererade under 2017. Sverige befinner sig alltså i det absoluta bottenskiktet vad gäller entreprenörers tillväxtambitioner", säger Pontus Braunerhjelm och konstaterar att det finns ett område där vi ligger i täten: 

"Nästan 80 procent upplever att det finns goda affärsmöjligheter i närmiljön. Samtidigt krymper andelen som anser sig ha kunskap om att starta företag. Rädslan för att misslyckas ökar också. Det finns alltså en klar entreprenörsparadox i Sverige." 

 


Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?