ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Smart företagande

Ny rapport: Kvinnors företagande dyker

Valretorik om vinsttak i välfärden skadar företagandet i landet. Precis som vid förra valet backar nu entreprenörskapet markant.
Det framgår av en ny rapport som Di har tagit del av. 

Tvärtemot trenden i andra innovationsdrivna länder, minskar entreprenörskapet i Sverige. Nedgången beror uteslutande på ett vikande entreprenörskap bland kvinnor, konstaterar forskare vid Entreprenörskapsforum i en ny rapport.     

Det är en dyster utveckling som i dag redovisas i den nationella delen av studien "GEM 2018" – ett årligt forskningsprojekt, där entreprenörskapet analyseras i 54 länder. Kvinnors intresse för att vara företagare har svalnat, både jämfört med mätningen i fjol och året dessförinnan. 

Ett liknande, fast ännu mer dramatiskt tapp observerades i GEM-undersökningen 2014. De följande två åren återhämtade sig företagandet något – för att alltså sedan dyka igen 2017. 

Förklaringen handlar, enligt Pontus Braunerhjelm som är professor i nationalekonomi och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, till stor del om den hårda valretoriken. Hot om åtstramningar och försämrade villkor inom välfärdssektorn som särskilt stått i skottgluggen, skapar osäkerhet om framtida förutsättningar, hävdar han. 

"Under 2017 har det förts en intensiv diskussion kring de grundläggande förutsättningarna för entreprenörskap i skolan, omsorgen och vården. Resultaten indikerar precis som 2014 att entreprenörskapet är känsligt för de signaler som den ekonomiska politiken skickar ut". 

Många av de kvinnor som driver företag finns just inom just de sektorer som är utsatta för politiska utspel. Dessa branscher är också arbetsintensiva och har generellt låga marginaler – vilket också påverkar incitamenten att vara entreprenör, enligt rapporten.  

"Andelen kvinnor som anger dålig lönsamhet som orsak till att avluta sitt entreprenörskap är tre gånger så stor som andelen män", konstaterar Pontus Braunerhjelm. 

Rapporten visar även att kvinnor i högre grad än män avstår från att bli företagare av rädsla för att misslyckas. Nästan hälften, 47 procent, av kvinnorna uppger just risken att misslyckas som skäl till att inte bli företagare. Motsvarande andel bland männen är 40 procent. 

När det gäller tilltron till den egna förmågan att driva bolag är skillnaden mellan könen ännu mer uppseendeväckande. Medan nästan 45 procent av männen har gott självförtroende när det gäller företagande, är andelen kvinnor som tror sig kunna driva företag bara drygt en fjärdedel. Här utmärker sig Sverige också i ett internationellt perspektiv och placerar sig bland de sex länder där skillnaden mellan mäns och kvinnors självförtroende är som störst. Bara i Schweiz, Luxemburg, Storbritannien, Irland och Sydkorea är skillnaderna större.  

Vad kan de stora skillnaderna i självförtroende bero på?
"Det börjar troligtvis tidigt, någonstans i kedjan av skolgång, utbildningsval, yrke och riskkapital – som i stor utsträckning går till män. Tilltron till den egna förmågan är ingen enkel sak att fixa till, men jag tror inte så mycket på skatterabatter eller liknande. Det krävs ett flertal åtgärder."

Sverige sticker även ut internationellt i frågor om tillväxtambitioner. Bara krisländer som Grekland, Italien och Spanien uppger lägre förväntad sysselsättningstillväxt de kommande fem åren.   

"Den negativa utveckling som vi såg 2016, accelererade under 2017. Sverige befinner sig alltså i det absoluta bottenskiktet vad gäller entreprenörers tillväxtambitioner", säger Pontus Braunerhjelm och konstaterar att det finns ett område där vi ligger i täten: 

"Nästan 80 procent upplever att det finns goda affärsmöjligheter i närmiljön. Samtidigt krymper andelen som anser sig ha kunskap om att starta företag. Rädslan för att misslyckas ökar också. Det finns alltså en klar entreprenörsparadox i Sverige." 

 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer