1515
Annons

Norrsken stöttar bioteknikbolagets virustest

Klarnagrundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken stöttar ett biotechbolag från Sci Life Lab. Målet är ett nytt snabbtest för att upptäcka coronavirus. Testet ska kunna utföras i hemmet.

Nicole G Joensson, vd och en av tre grundare av bioteknikföretaget Colorna som utvecklar ett snabbtest för att upptäcka coronaviruset.
Nicole G Joensson, vd och en av tre grundare av bioteknikföretaget Colorna som utvecklar ett snabbtest för att upptäcka coronaviruset.Foto:Michael S.U. Hudson
Funda Sezgi, är operativ chef på stiftelsen Norrsken och den som leder det dagliga arbetet med Action against corona.
Funda Sezgi, är operativ chef på stiftelsen Norrsken och den som leder det dagliga arbetet med Action against corona.Foto:Morgan Ekner
Erik Engellau-Nilsson, vd för Norrsken.
Erik Engellau-Nilsson, vd för Norrsken.Foto:Evelina Carborn

Forskningsbolaget Colorna får en halv miljon kronor för att finansiera några veckors intensivt utvecklingsarbete. Målet är att så snabbt som möjligt få fram ett nytt slags snabbtest som kan visa om en person bär på coronaviruset.

”Vi är ett bioteknik-startup som utvecklar en teknik för snabbtester och finansieringen gör det möjligt att anpassa vår plattform för att upptäcka coronaviruset”, säger Nicole G Joensson, vd och en av bolagets tre grundare.

Tekniken kräver inget blodprov, utan testet är tänkt att kunna utföras i hemmet och ge svar inom en kvart.

Den som vill testa sig skrapar med en bomullspinne i halsen och droppar sedan en reagensvätska på provet. Vätskan får provet att ändra färg, om viruset finns där. 

”Målet är att minska trycket på sjukvården”, säger Nicole G Joensson.

Tre års utvecklingsarbete ligger bakom den tekniska plattformen, som kan användas för tester av olika typer av sjukdomar. Det Colorna arbetar med nu är att säkerställa att testet också fungerar för att upptäcka just coronaviruset.

En halv miljon kronor satsas nu för att bolagets utvecklingsarbete ska komma i mål.

Hälften av summan kommer från stiftelsen Norrsken, genom kampanjen Action against corona, som startats tillsammans med Dagens industri för att dämpa de negativa samhällseffekterna av coronavirusets utbredning.

Resten kommer från initiativet WeFightCovid, som är ett initiativ för att samla företag och privatpersoner som vill stötta vården under coronakrisen.

”Vi är en stiftelse med 75 personer som jobbar ideellt för att stötta sjukvården på olika sätt, med allt från matleveranser och gratis hyrbilar till att skaffa fram skyddsutrustning och göra tester mer tillgängliga för att fler ska kunna se om de har eller har haft corona”, säger André Frisk kommunikationschef på WeFightCovid.

Inledningsvis var Norrskens tanke att hålla sig borta från det medicinska området, för att i stället fokusera på lösningar som mildrar svallvågorna av virusutbrottet.

”Men när vi tittat på alla förlag som kommit in och vilka effekter de skulle kunna ha, så är det en sak som står ut och som visar sig göra störst skillnad – och det är utökad testning, så att du vet om du ska sätta dig i karantän eller kan gå tillbaka till jobbet”, förklarar Norrskens vd Erik Engellau-Nilsson.

Därför har Action against corona tagit en delvis ny riktning sedan före påsk och arbetar nu med att hitta lösningar som kan bidra till att fler får möjlighet att testa sig för coronaviruset.

”Norrsken är i grund och botten en startup och vi lever som vi lär, så vi utvecklar kampanjen hela tiden i takt med att vi lär oss”, säger Funda Sezgi, operativ chef på Norrsken och den som leder det dagliga arbetet med Action against corona.

Hon berättar att hittills har över tusen ansökningar om finansiering kommit in från 75 olika länder. Majoriteten av dem kommer från Sverige, USA och Storbritannien – men över 10 procent kommer från länder i Afrika.

 


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet 

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga. 

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan. 

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor. 

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven  

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav. 

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa. 

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget. 

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor. 

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut. 

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?