Nordic Mines gör nyemission

Nordic Mines har beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i företrädesemissionen kommer Nordic Mines att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund och anledning till företrädesemissionen är vidareutveckling av Laiva och allmänna företagsändamål. Ytterligare information kommer att offentligöras inom kort, skriver bolaget.

Villkoren för företrädesemissionen är att varje aktie i bolaget ger en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Teckningskursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per aktie).

En teckningsoption ger rätt att, mellan 2 april 2018 - 30 April 2018, teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av teckningsoptionen och 0:27 kronor.

Vid fullteckning av företrädesemissionen kommer Nordic Mines att få in cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader. Teckningsperioden är 2 - 16 maj 2017.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten gällande nyemissionerna, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Lau Su Holding och Lao Tzu Investments avser att kvitta befintliga aktieägarlån och kortfristiga lån om 1.200.000 respektive 250.000 dollar genom att teckna Units i företrädesemissionen. Detta motsvarar 22,0 procent respektive 4,7 procent av företrädesemissionen, om den fulltecknas. Debefintliga aktieägarlånen och kortfristiga lånen om totalt 1.450.000 dollar, inklusive upplupen ränta, motsvarar 26,7 procent av företrädesemissionen, om den fulltecknas.

Den riktade nyemissionen är till Lau Tzu Investments, ett företag som kontrolleras av Nordic Mines ordförande, VinodSethi. Företaget äger inte aktier i Nordic Mines, men har försett Nordic Mines med ett kortfristigt lån på 250.000 dollar (det "kortfristiga lånet"). Det kortfristigalånet från Lau Tzu Investments, tillsammans med upplupen ränta till och med den 16 maj 2017, uppgår till cirka 2.398.249 kronor, per den 28 februari 2017.

"Styrelsen har beslutat om den riktade emissionen för att möjliggöra för Lao Tzu Investments att kvitta sitt kortfristiga lån mot aktier i bolaget till teckningskursen iföreträdesemissionen. Den maximala storleken på den riktadenyemissionen är 8.882.403 aktier och 8.882.403 teckningsoptioner", heter det.

Den riktade nyemissionen vara villkorad av att företrädesemissionen blir fulltecknad. Styrelsen kommer därför i första hand tilldela Lao Tzu Investments Units i företrädesemissionen, och endast tilldela Lao Tzu Investments Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu Investments intehar kunnat kvitta sitt kortfristiga lån genom teckning av Units i företrädesemissionen.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?