1515

Nordeas resultat svagare än väntat

Nordea höjer utdelningen till 0,68 euro per aktie – men det är också ett av få glädjeämnen i storbankens årsbokslut där det mesta var sämre än analytikernas förväntningar.

”Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017”, skriver Nordeas vd Casper von Koskull i rapporten.

Nordeas vd Casper von Koskull.
Nordeas vd Casper von Koskull.Bild:Jessica Gow/TT

Som första bank på Stockholmsbörsen presenterade Nordea NDA SE -0,61% Dagens utveckling på torsdagsmorgonen sitt bokslut för 2017, där analytiker på förhand hade räknat med en tuff avslutning för storbanken.

Och som väntat redovisar Nordea minskande intäkter, ökande kostnader samt ett krympande resultat under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016.

Rörelseresultatet uppgick till 796 miljoner euro, vilket är 36 procent sämre än föregående år. Väntat var 900 miljoner euro, enligt SME Direkts sammanställning av 19 analytikernas prognoser. Nettoresultatet faller med 43 procent och är även det sämre än väntat.

Det viktiga räntenettot – skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader - uppgick till 1109 miljoner euro, vilket är 8 procent mindre än under samma period föregående år. Här väntade sig snittanalytikern 1152 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Totala rörelseintäkter uppgick till 2228 miljoner euro, att jämföra med förväntade 2377 miljoner euro.

Kostnaderna ökade till 1361 miljoner euro, 10 procent upp jämfört med fjärde kvartalet 2016, vilket innebär att Nordea för första gången sedan 2014 redovisar kostnader över 5 miljarder euro på helårsbasis. En förklaring är de transformationskostnader som banken tidigare flaggat för och som uppgick till 146 miljoner euro under kvartalet, vilket är i den övre delen av bankens tidigare nämnda intervall på 100-150 miljoner euro.

Det så kallade K/I-talet, som beskriver hur stora kostnaderna är i relation till intäkterna, ökar också kraftigt till 61 under kvartalet.

Nordea uppger i bokslutsrapporten att man står vidare fast vid sin kostnadsprognos för 2018 på 4,9 miljarder euro.

Nordeas styrelse föreslår en aktieutdelning för 2017 på 0,68 euro per aktie, vilket är mer än väntade 0,67. Förra året delade Nordea ut 0,65 euro per aktie.

Nordeas vd Casper von Koskull är inte nöjd med avslutningen på 2017, men lovar bättring.

”Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet. Nordea står idag mycket mer robust och motståndskraftigt, och därför är jag trygg med att vi är rustade att hantera både riskerna och utmaningarna och att ta vara på framtida möjligheter på våra hemmamarknader”, skriver han i bokslutsrapporten.


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?