1515
Annons

Nordea massanställer för att slippa framtida böter

Nordea, som utreds av Finansinspektionen, gör en rekryteringsoffensiv inom regelefterlevnad som sticker ut bland storbankerna.
Under hösten ska bankens kontrollfunktion utökas med 50 personer.

Nordea, med vd:n Casper von Koskull, rekryterar 50 personer som ska se till att banken följer FI:s regelkrav.
Nordea, med vd:n Casper von Koskull, rekryterar 50 personer som ska se till att banken följer FI:s regelkrav.Bild:AMANDA LINDGREN

I veckan drar bankrapporterna i gång. För Nordea är det dags nästa vecka. Det har varit en stormig tid för banken. Nordea var sedan i mars under särskild granskning av FI efter uppgifter om att banken grovt underskattat riskerna i sin företagsutlåning. Nyligen kom kapitalbeslutet från FI, som sopade undan spekulationerna om nyemission men som ändå innebär att bankens kapitalkrav ökar med 13,8 miljarder kronor.

Banken utreds vidare av FI, där Panamadokumenten har lagts till uppföljningsarbetet efter penningtvättsutredningarna för storbankerna. Av senaste kvartalsrapporten framgick att Nordea har avsatt ”betydande resurser” för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Nordea rekryterar under hösten stort till sin compliance-funktion, som ser till att banken följer regelverken. Funktionen ska utökas med 50 personer för att nå 300 när året är slut.

Målet är att antalet heltidsanställda i bankens affärsverksamhet som arbetar med bland annat reglerna kring penningtvätt totalt ska öka från 850 till 1.150.

Bland annat handlar det om transaktionsövervakning och att gå igenom sanktionslistor för att säkerställa att banken inte gör affärer med motparter som står med på listorna.

Kraven från myndigheterna har successivt ökat, konstaterar Magnus Nelin, presschef på Nordea.

”Boten var ett uttryck för detta”, säger han och syftar på den maxbot som banken i maj i fjol fick av Finansinspektionen, FI, för stora brister i arbetet med att motverka penningtvätt. Nordea fick då skarp kritik från FI.

”Nordea har i princip släppt igenom vad som helst”, sa FI:s chefsjurist Per Håkansson då och pekade på att det är extra allvarligt när det gäller Sveriges största och en av Europas största banker.

I januari i år lämnade Eva-Lotta Rosenqvist posten som chef för regelefterlevnad efter mindre än ett år på posten. Enligt vd Casper von Koskull rådde olika åsikter om de nästföljande stegen i bankens strategi kring compliance.

Den 9 november får Nordea en ny ordinarie chef för compliance – Matthew Elderfield från samma post på brittiska storbanken Lloyds. Enligt Casper von Koskull är det ett steg mot målet att bli ”bäst i klassen sett till regelefterlevnad.”

Nordeas rekryteringsoffensiv sticker ut bland storbankerna. SEB mer än fördubblade sin compliancefunktion mellan 2008 och 2010 och i dag omfattar den 105 tjänster.

Någon ytterligare ökning planeras inte i dagsläget enligt SEB:s presstjänst. Men banken lyfter fram att det är ett stort område. Bara förra året hade SEB kostnader för att implementera nya regelverk på omkring 400 miljoner kronor.

Framför allt har banken ökat insatserna inom penningtvätt, kontroll och uppföljning.

Handelsbanken har totalt 150 personer inom decentraliserade funktioner, plus centrala staber för kontroll av regelefterlevnad.

”I finans- och skuldkrisens kölvatten har inte minst regleringen på Europanivå ökat kraftigt och det anpassar vi oss till kontinuerligt. Men till skillnad från andra banker bygger vi inte upp stora centrala staber”, säger Mats Olsson på Handelsbankens pressavdelning.

Varför anställer ni så många på Nordea, har FI ögonen mer på er än på andra banker?
”Jämfört med flera internationella banker ligger vi i linje med dem när det gäller antalet personer som arbetar med compliance, eller till och med något lägre, vilket pekar på att vi sannolikt kommer att öka resurserna framgent”, säger Magnus Nelin och pekar också på att Nordea är globalt systemviktig bank.

Swedbank vill inte uppge hur stor stab banken har, men kommunikationschefen Gabriel Francke Rodau pekar på ökat regleringstryck och att compliancefunktionen kommer att fortsätta att växa.

Billigare att köra elbil – trots högt elpris

Trots höga elpriser är det fortfarande billigare att köra elbil än bensin- och dieselbilar.

”Men det är klart, fortsätter elpriserna att öka kraftigt resten av året, så minskar de här skillnaderna”, säger Sofia Linder, chefsekonom på branschorganisationen Mobility Sweden.

Elbilar, som ofta har ett dyrare inköpspris än motsvarande som drivs på bensin och diesel, har kunnat locka med billigare milkostnad. Och det gäller fortfarande, trots att elpriserna har gått upp.

”Ser man på helåret och drivmedelskostnaden att köra en bil så är det fortsatt en stor fördel för elbilen”, säger Sofia Linder.

Priset på el varierar kraftigt mellan de fyra elprisområdena som Sverige är indelat i, och är dyrast i södra Sverige. Därför är det främst där som prisskillnaderna mellan att köra en elbil och bensin- eller dieselbil vid vissa tillfällen skulle kunna jämnas ut.

”Beroende på hur både bensin- och dieselpriset och hur elpriset utvecklas de kommande månaderna, så kan det för en enskild månad bli så att driftkostnaderna är i nivå med varandra eller att elbilen skulle kunna vara dyrare att köra”, säger Sofia Linder.

Om man räknar på att en bensinbil i snitt kommer en mil på 0,73 liter, var milkostnaden i augusti omkring 14:40 kronor. Om man jämför med att en elbil i snitt drar 2 kilowattimmar på en mil, behöver kilowattpriset vara runt 7:20 kronor för att milkostnaden ska vara lika hög som för bensinbilen. 

Bilköparna verkar inte ha skrämts bort av de höga elpriserna. Antalet nyregistrerade elbilar i augusti tyder på att intresset för att skaffa elbil fortsätter att öka.

”Det är ju fortfarande så att alternativen som de flesta har, alltså bensin och diesel, också är relativt dyra nu”, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på konsumentorganisationen M Sverige.

Men det finns också andra orosmoment kring elen som kan få bilköpare att fundera en extra sväng kring hur det skulle fungera med en elbil. En sådan fundering är om elen rent generellt kommer att räcka i och med att allt mer el behövs, enligt Carl-Erik Stjernvall.

”Där tror jag väl att det är en bild som kanske inte når tillräckligt många, just att vi har ett rätt stort överskott, och exporterar mycket el”, säger han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera