Nordea: Fortsatt dämpade löneökningar

Löneökningstakten är fortsatt dämpad på grund av låga löneförväntningar och hög arbetslöshet bland utrikes födda. Det kan också leda till att nästa räntehöjning ligger längre fram i tiden än väntat.

Det skriver Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea, i en analys.

Löneökningarna väntas ha landat på 2,6 procent för 2017, bli 2,9 procent för 2018 och 3,2 procent för 2019

Den starka svenska arbetsmarknaden till trots är löneökningarna måttliga ur ett historiskt perspektiv. Det diskuteras internationellt huruvida Philipskurvan, sambandet mellan arbetslöshet och löneökningstakt, är död. Men enligt Susanne Spector har man sannolikt fokuserat för mycket på just de två variablerna när löneökningarna i praktiken styrs av många faktorer.

De senaste årens löneutveckling kan till stor del förklaras av faktorerna, löneförväntningar, arbetslöshet för utrikes födda och produktivitetstillväxt.

Löneförväntningarna är den viktigaste faktorn bakom de senaste årens måttliga löneökningar.

"Fallande löneförväntningar är ett globalt fenomen som sannolikt beror på låg inflation och att produktiviteten har varit lägre i denna konjunkturcykel. Låg inflation innebär att måttliga nominella löneökningar fortfarande ger reala förbättringar", skriver Susanne Spector.

En annan faktor är arbetslösheten för utrikes födda.

"Åtta av tio jobb går till utrikes födda, vilka sannolikt beaktar sin egen arbetslöshetsrisk snarare än den generella arbetslösheten när de formulerar sina löneanspråk", skriver Susanne Spector.

I och med att arbetslösheten för gruppen utrikes födda ligger omkring 15 procent är det enligt Nordea NDA SE -0,98% Dagens utveckling analytikern rimligt att tro att nyanställda i den gruppen är mer återhållsamma när de förhandlar sin egen lön.

Löneökningar i offentlig sektor har varit något högre under 2017, delvis till följda av avtalade satsningar på undersköterskor och politiska satsningar på lärarlöner. Under 2018 väntas dock lönetillväxten i offentlig sektor sjunka tillbaka något, vilket enligt Nordea innebär en nedåtrisk för årets prognos.

Måttliga löneökningar kan också leda till att arbetslösheten för utrikes födda fortsätter att minska, skriver Susanne Spector. Något som skulle vara mycket positivt för Sverige på sikt, men som innebär att Riksbanken får söka efter andra faktorer för att hålla inflationen vid målet.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?