Hoppa till innehållet

Annons

Nobelstiftelsen höjer prissumman: “Viktigt för Nobelpriset”

Nobelstiftelsen meddelar att prissumman höjs inför höstens utdelning av Nobelpriset, efter att prispengarna tidigare reducerats i ett sparprogram. Nu är beloppet tillbaka på 10 miljoner kronor.

”Det är viktigt att man får en väsentlig summa”, säger Lars Heikensten, avgående vd på Nobelstiftelsen.

Gregg L. Semenza tar emot sitt Nobelpris i medicin vid Nobelprisutdelningen i Konserthuset i Stockholm.
Gregg L. Semenza tar emot sitt Nobelpris i medicin vid Nobelprisutdelningen i Konserthuset i Stockholm.Foto:Jonas Ekströmer/TT

Nobelstiftelsen höjer prissumman med 1 miljon kronor och därmed innebär ett Nobelpris i höst en prissumma på 10 miljoner kronor. Genom åren har penningmängden varierat men Nobelstiftelsens styrelse vill nu att prissumman ska fortsätta att växa i takt med reallöneutvecklingen. 

”Beslutet är fattat för att vi har en relation mellan kostnader och kapital som är stabil på ett helt annat sätt än tidigare. I grunden avspeglar det en önskan att undan för undan höja prissumman”, säger Lars Heikensten, som betonar att höjningen även är viktig för att befästa Nobelprisets ställning gentemot konkurrerande priser.  

För nio år sedan tog den tidigare riksbankschefen Lars Heikensten över vd-posten på Nobelstiftelsen, som har till uppgift att förvalta Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet. Under 2012 lanserade han ett sparprogram i vilket prissumman sänktes med 20 procent, från 10 till 8 miljoner kronor. 

”Kostnaderna i förhållande till kapitalets storlek var för höga, och det var nödvändigt att göra något åt det. Det gjorde vi genom att sänka prissumman, göra besparingar och genom att hitta alternativa finansieringsformer för vissa aktiviteter.”

2017 höjdes prissumman till 9 miljoner kronor. Under 2019 låg stiftelsens underliggande kostnader på ungefär 100 miljoner kronor och vid det senaste bokslutet uppgick marknadsvärdet på det placerade kapitalet till 4,6 miljarder kronor.

Under hans tid som vd har Nobelstiftelsen inrättat en investeringskommitté som ser över kapitalförvaltningen. Det har bland annat resulterat i att exponeringen mot aktiemarknaden minskat samtidigt som ett antal räntebärande instrument plockats ur portföljen. 

Istället har man klivit in med kapital i en handfull slutna hedgefonder. Samtidigt har stiftelsen under de senaste åren blivit alltmer beroende av sponsorintäkter och har fått kritik för att det kan skada varumärket Nobel. 

Finns det en risk att Nobelstiftelsen håller på att bli för kommersiell?
”Jag inga ser inga sådana risker. Vi ser till att vi samarbetar med företag som vi känner oss trygga med och kontrakten är uppbyggda så att vi kan dra oss ut om något skulle dyka upp. Om vi avstår från den typen av samarbeten får vi också låta bli vår utåtriktade verksamhet. Samtidigt är det viktigt att vi behåller vår integritet och aldrig låter någon påverka vårt innehåll.”

Den 5 oktober börjar tillkännagivandet av årets Nobelpriser. Men till följd av corona-restriktionerna är Nobelfesten inställd. Enligt Lars Heikensten är det dock inget som påverkar stiftelsen ekonomiskt. 

”Man kan tro att vi tjänar pengar på Nobelfesten, men det gör vi inte. Vi betalar SVT för att de producerar programmet samtidigt som vi äger produktionen. I år kommer vi att anpassa formatet och överlämna medaljer i pristagarnas hemländer, men det går ungefär jämnt upp”, säger han.  

Innehåll från SEK Svensk ElstandardAnnons

Experten: Företag följer utdaterad standard

Nu har standarden för elinstallationer uppdaterats. För företag som jobbar med el gäller det att följa den – annars riskerar de att utföra osäkra installationer.

När vi anlitar företag för att genomföra elinstallationer i våra hem och på våra arbetsplatser räknar vi förstås med att deras installatörer har koll på läget. Enligt en expert på SEK Svensk Elstandard är det dock vanligt förekommande att företagen följer gammal standard. 

– Eftersom det bara finns 11 000 exemplar av standarden som varit aktuell fram tills nu ute hos företagen har vi god anledning att tro detta. Lågt räknat finns det 20 000 aktörer i Sverige som behöver minst ett exemplar, säger Joakim Grafström som är teknisk expert på elinstallationer och skydd mot elchock på SEK Svensk Elstandard, organisationen som fastställer svensk standard inom elområdet. 

Släpper ny standard och handbok

Att så många tycks avstå från att följa gällande standard tycker Joakim Grafström är illavarslande ur säkerhetssynpunkt. 

– Vi har delat informationen med Elsäkerhetsverket, som blev oroliga över att svenska företag kan använda gamla lösningar. Följer företagen en gammal utgåva av standarden är det lätt att tänka sig att de också använder metoder som uppfyller en inaktuell standard, och då gör de en sämre installation. Det kan också vara så att den blir mindre säker, säger han.

I maj släpps SEK Svensk Elstandards uppdaterade standard och handbok för elinstallationer – Elinstallationsreglerna. Den består av den gällande standarden för projektering, montering och kontroll av elinstallationer samt förtydligande kommentarer. Installation av solceller och laddstolpar för elfordon är nya tekniker som har fått uppdaterade regler. Dessutom har terminologin i standarden arbetats om – gammalmodiga ord har bytts ut mot mer nutida.

Håll dig uppdaterad med de nya Elinstallationsreglerna.  

”Kostar mer att ringa en konsult”

Enligt Joakim Grafström finns det inga bra argument för företag som utför elinstallationer att strunta i den nya utgåvan.  

– En del klagar på att det är dyrt med standarder, men slår du ut kostnaden över de fem, sex åren som den här är aktuell blir det ingen stor summa. Det kostar mer i tidsåtgång att ringa oss eller en konsult varje gång man är osäker på vad som gäller, säger Joakim Grafström. 

Nyfiken på SEK Svensk Elstandard? Läs mer här.  

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. SEK eftersträvar att engagera så många svenska företag och organisationer som möjligt i standardiseringsarbetet.

Mer från SEK Svensk Elstandard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SEK Svensk Elstandard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera