ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 23 MAJ Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS

Nilörn tappar i omsättning och resultat

Etikettillverkaren Nilörn redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 156,1 miljoner kronor (159,3), en minskning med 2 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 13,4 miljoner kronor (17,5), med en rörelsemarginal på 8,6 procent (11,0). 

Orderingången under första kvartalet landade på 202 miljoner kronor (201), en ökning med 0 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var 12,4 miljoner kronor (17,4). Resultatet efter skatt blev 9,3 miljoner kronor (13,2), en minskning med 30 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,82 kronor (1,16), vilket innebär en minskning med 29 procent mot föregående år. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,4 miljoner kronor (-1,8).